Tekstinkäsittelyn työkalut - Luento 6

Tällä luennolla käsitellään erilaisten objektien lisääminen, viitteet, asiakirjan ominaisuudet ja asiakirjamalli. Esimerkkiohjelmana käytetään OpenOffice.org Writeria. Samat asiat on käsitelty myös Microsoft Wordilla aiempina vuosina.

Sisällysluettelo

Kuvat

Viitteet

Viitteitä ovat erilaiset luettelot (esim.kuvatekstit), hakemistot ja viittaukset toiseen paikkaan tekstissä. Viitteet voidaan tehdä automaattisesti ja päivittää dokumentin muuttuessa. Viitteet löytyvät valikosta Insert|Cross-reference

Ristiviite

Alaviite ja loppuviite

Hakemisto

Kuvaluettelo ja muut luettelot

Lähdeluettelot ja viittaukset

OpenOffice.org tukee suoraan myös lähdeluetteloiden luomista ja lähteisiin viittaamista.

Kenttien päivittäminen

Luettelot, hakemistot ja listat täytyy erikseen päivittää ajantasalle.

Asiakirjan osat, osanvaihdot ja sivuasetukset

Esimerkki: halutaan erilaiset ylä- ja alatunnisteet eri osille ja sivunumerointi alkaen ensimmäiseltä tekstisivulta.

Dokumentin jakaminen osiin

Dokumentti jaetaan esimerkiksi neljään osaan seuraavalla tavalla:

Osien sivuasetukset

Kunkin osan sivuasetuksia pääsee muokkaamaan kunkin osan sivutyylin kautta.

Yksiköiksi kannattaa muuttaa senttimetrit

Ylä- ja alatunniste (header and footer)

Palstat (Columns)

Taulukot

Erilaisia dokumentin rakenteita

Asiakirjamalli

Jokaisen uuden dokumentin pohjana käytetään asiakirjamallia (engl. Template). Asiakirjamalli on valmis pohja asiakirjalle, johon voidaan sisällyttää:

Asiakirjamallin tekeminen ja muokkaaminen

Tyylien arkistointi ja uudelleen käyttäminen

Tekstinkäsittelytyökaluja

Asiakirjan kirjoittaminen

Seuraavassa käydään lyhyesti läpi asiakirjan kirjoittamisessa vastaan tulevat toimet. Tarkemmin asiaa voi perehtyä lukemalla artikkelin "Lyhyt kirjoittamisopas teknisestä näkökulmasta".

 1. Parhaiten käyttöön soveltuvan asiakirjapohjan valinta.
 2. Asiakirjan (luku)rakenteen suunnittelu ja jakaminen (etusivu, sisällysluettelo, sisältö, hakemisto jne.)
 3. Tekstin rakenteen merkitseminen tyylien avulla.
  • Tärkeintä tässä vaiheessa on tyylien johdonmukainen käyttö eikä ulkoasu!
 4. Erilaisten objektien lisääminen (jatkuu koko kirjoittamisen ajan)
 5. Erilaiset tekstiviitteet (lisätään aina tarvittaessa).
 6. Tekstin rakenteen muokkaaminen Navigatorin avulla.
 7. Ulkoasun määrittäminen tyylien ominaisuuksista.
 8. Sivujen "taittaminen"
  • Piilota ylimääräiset merkit näkyvistä (Show/Hide), koska ne vaikuttavat taittoon.
  • Jos aiot käyttää tavutusta, niin laita se näkyville tässä vaiheessa.
  • Sivunasetukset, sivunumerointi ja tunnisteet kuntoon.
  • Asiakirjan kuvien paikat ja sivutus kuntoon.
 9. Luetteloiden tekeminen tai päivittäminen
  • Sisällysluettelo
  • Hakemisto
  • Kuvaluettelo
 10. Muita asiakirjakohtaisia tarpeita?

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/luennot/luento6/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
© Petri Heinonen Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2012-08-13 12:33:01
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta