Video- ja äänieditointi - Luento 7

Tällä luennolla käsitellään videoeditoinnin perusteita Adobe Premiere Pro CS5/CS5.5 -ohjelmalla. CS5-ohjelma löytyy Agorasta erikoismikroluokan C331.3 MAC-koneilta. Luentosivun kuvakaappaukset ovat kyseisestä ohjelmasta. Luentovideon esimerkit ovat puolestaan tehty CS5.5-ohjelmalla Windows-koneella. CS5- ja CS5.5-ohjelmat eivät poikkea merkittävästi toisistaan.

Adobe Premiere Pro CC:hen (uusin versio) saa ilmaiseksi 30 päivän kokeilulisenssin. Ohjelman voi ladata Adoben sivuilta. Ohjelma vaatii 64-bittisen käyttöjärjestelmän ja tehokkaan tietokoneen. Vanhempiin Premieren ohjelmaversioihin ei saa enää ladattua kokeiluversioita. Premiere Pro CC -ohjelman käyttö onnistuu kuitenkin samoilla periaatteilla kuin CS5/5.5-ohjelmien käyttö.

Windows Movie Maker -videoeditointiohjelmaan löytyy ohjeita esimerkiksi IT-palveluiden materiaalista.

Myös Windows Live Movie Maker -videoeditointiohjelmaan (Elokuvatyökalu) löytyy ohjeita esimerkiksi IT-palveluiden sivuilta.

Luennon loppupuolella käsitellään myös äänieditointia ilmaisella Audacity-ohjelmalla.

Luentotaltiointi

Keskiviikon 14.10.2015 luentotaltiointi epäonnistui, joten alla viime vuoden vastaava luento. Listan alin video on lyhyt kooste keskiviikon luennolla käydyistä aiheista.

Ongelmia videon katselussa?

Videon kaappaus

Ennen kun videoa voidaan alkaa editoida, se täytyy luonnollisesti kaapata videokameralta tietokoneelle digitaaliseen muotoon. Jos video on kuitenkin tallennettu suoraan kameran muistikortille, riittää, että kyseisen videotiedoston siirtää tietokoneelle ja tuo Premieren Project-ikkunaan.

Näissä videon kaappausohjeissa oletetaan, että kuvaus on tehty OPE-linjan vanhemmalla kameralla nauhalle opettajan antamien ohjeiden mukaan, joten jos kuvaus on tehty jollain toisella kameralla tai eri asetuksilla, voit joutua soveltamaan ohjetta tietyiltä osin.

Kamera tulee ensin liittää tietokoneeseen ja laittaa se videon katselutilaan (PLAY(VCR)). Video kannattaa myös kelata siihen kohtaan, josta kaapattavat kohtaukset alkavat.

Projektin (tai kaapattujen videoiden) tallennus kannattaa tehdä paikalliselle kiintolevylle.

 1. Avaa Premiere ja valitse New Project. Varmista projektin asetuksista, että projekti tallentuu paikalliselle kiintolevylle ja kaappausformaatti on DV. Anna projektille nimi ja paina OK.
 2. Avautuvasta ikkunasta valitse esiasetuksista DV - PAL -> Standard 48kHz ja paina OK.

  HUOM! Jos videokokosi on joku muu kuin DV - PAL -valinnan 720x576px, niin valitse omille asetuksillesi oikea esiasetus tai säädä arvot itse oikeiksi. Ohjeita löytyy alempaa tältä sivulta.

 3. Premieren ohjelmaikkuna avautuu. Valitse Window | Capture.
 4. Kelaa kontrollinapeilla sopivaan kohtaan hieman ennen haluttua kohtausta. Jos jostakin syystä kuva ei näy kuvaikkunassa, niin katso sopiva paikka kameran näytöltä. Valitse sitten Record-painike (Record-painike).
 5. Kun kohtaus on kaapattu, niin klikkaa Record-painiketta uudelleen (lopettaa kaappauksen). Avautuvassa ikkunassa anna kaapatulle pätkälle kuvaava nimi.
 6. Kaappaa samalla tavalla muutkin kohtaukset. Sulje lopuksi Capture-ikkuna.
 7. Kaapatut pätkät löytyvät nyt Project-ikkunasta. Tallenna lopuksi projektisi.

Materiaalin tuominen projektiin ja aikajanalle

Ensimmäiseksi materiaalit (videot, äänet, kuvat) täytyy tuoda Premieren Project-ikkunaan, jos ne eivät siellä vielä ole (esimerkiksi kaapatut videot tulevat sinne automaattisesti). Mediatiedoston tuominen Project-ikkunaan tapahtuu raahaamalla se sinne Media Browser -ikkunasta.

Seuraavaksi aikajanalle täytyy tuoda materiaaleja Project-ikkunasta, jotta on materiaalia mitä editoida. Project-ikkunan materiaaleja voi raahata hiirellä ykköspainike pohjassa vetämällä aikajanalle - video, kuvat ja tekstit jollekin Video-raidalle ja äänet jollekin Audio-raidalle.

Klippejä voi myös kasata päällekkäin. Videoraidoista näkyy aina vain ylimmällä raidalla oleva video (lukuun ottamatta osittain läpinäkyviksi määriteltyjä tekstejä tai videoraitoja, joiden alta näkyy myös alempi videoraita), mutta päällekkäisillä raidoilla olevat äänet kuuluvat päällekkäin. Video ja siihen liittyvä ääni seuraavat toisiaan, ellei niitä erikseen irroteta toisistaan. (Klipin päällä aikajanalla hiiren kakkospainikkeella klikkaus (MACissä ctrl-pohjassa hiiren klikkaus) ja valinta Unlink.)

HUOM! Editointiohjelmassa käsitellään ainoastaan viitteitä tuotuihin videotiedostoihin. Ohjelmassa tehdyt muokkaukset eivät koskaan tuhoa tai muuta alkuperäistä tiedostoa.

Leikkaus

Videoklippien leikkaamiseen liittyy raakavideon pilkkominen pienempiin klippeihin, turhien klippien poistaminen, klippien muuttaminen sopivaan pituuteen (rajaaminen), klippien siirtäminen oikeisiin paikkoihin aikajanalla ja klippien nopeuden määrittäminen.

Editoinnin pikanäppäimet

SHIFT - vaihtonäppäin
Valitsee useita aikajanalla olevia materiaaleja.
cmd (MAC) / CTRL - Control (Windows)
Klipin rajaaminen reunoista raahaamalla jättää tyhjän välin tekemättä klippien väliin toisen klipin lyhentyessä. Klikkaaminen hiirellä klipin keltaisen viivan kohdalla tekee keyframen.
S
Snap. Liikutettaessa tarraa video- ja äänipalaset kiinni toisiinsa, jolloin väliin ei jää tyhjää tai palaset eivät mene tahattomasti päällekkäin.
Delete
Poistaa video- ja äänipätkiä. Ei tuhoa pysyvästi kovalevyltä. Voidaan poistaa myös efektejä.
Välilyönti
Play ja Stop (Program-ikkunassa) vuoron perään.

Lisää pikanäppäimiä:
CS5/5.5: http://helpx.adobe.com/content/help/en/premiere-pro/using/default-keyboard-shortcuts-cs5.html
CS6: http://helpx.adobe.com/content/help/en/premiere-pro/using/default-keyboard-shortcuts.html
Premiere Pro CC: http://helpx.adobe.com/premiere-pro/using/default-keyboard-shortcuts-cc.html

Esikatselu

Aikajana ja kursori

Videon ominaisuuksia

Napauta hiiren kakkospainikkeella videopätkää aikajanalla, niin saat seuraavat valinnat esiin.

Konteksti-valikko

Siirtymät

Kuvien väliset siirtymät toteutetaan yleensä häivytyksillä tai siirtymäefekteillä (Transition-efektit eli kuvan vaihdosefektit). Myös äänelle voi tehdä siirtymiä samalla periaatteella. Äänen siirtymissä häivitys lienee paras tapa siirtymisille.

Häivytys kuville

Eräs yksinkertainen, mutta hyödyllinen efekti (siirtymä) on kuvan häivitys. Häivytyksen tekeminen videoklipin alkuun tai loppuun onnistuu seuraavasti:

Häivytys kuvalle

Häivytys äänille

Äänen häivytys toteutetaan samalla periaatteella kuin kuvan häivytys:

Häivytys äänelle

Kuvan vaihdokset

Transition-efekti (Page Peel)

Efektejä

Efektit Turbulent Displace

Video- ja ääniefektit

Efektejä videokuvassa

Efektien ajoitus

Crop-efekti

Efektien ominaisuuksia voi muuttaa suhteessa aikaan. Vain mielikuvitus on rajana millaisia mahdollisuuksia tämä antaa! :-)

 1. Valitse aikajanalta haluamasi videopätkä, jonka efektien ominaisuuksia haluat muokata.
 2. Avaa Effect Controls -ikkuna. Suurenna ikkunaa tarvittaessa, jotta näet ikkunassa myös aikajanaa riittävän tarkasti.
 3. Avaa haluamasi efekfi kolmiopainikkeesta ja siirrä punainen pystyviiva aikajanalla klipin alkuun.
 4. Klikkaa Toggle Animation -painiketta (Toggle Animation -painike) efektin niiden ominaisuuksien kohdalla, joita haluat muuttaa suhteessa aikaan. Näiden ominaisuuksien kohdalle efektin alkupäähän tulee avainkohtia (keyframeja).
 5. Raahaa Effect Controls -ikkunassa tai aikajanalla punainen pystyviiva haluamaasi kohtaan ja luo kyseiseen kohtaan keyframet (klikkaa painiketta Add Keyframe) samoille ominaisuuksille, joille luotiin keyframet myös efektin alkupäähän. Aseta avainkohdalle efektin ominaisuuksiin haluamasi arvot. Nyt kyseisten ominaisuuksien arvot interpoloituvat lineaarisesti alkupisteestä loppupisteeseen. Avainkohtia voi lisätä useampiakin ja muuttaa arvoja niiden kohdalla.
 6. Avainkohtaa hiiren kakkospainikkeella klikkaamalla saa esiin vaihtoehtoisia interpolointiominaisuuksia (esim. Bezier-käyrä).

Liike

Liike tehdään muokkaamalla Motion-efektiä, jonka ominaisuuksiin pääsee käsiksi Effect Controls -ikkunassa (efekti on oletuksena kaikille klipeille, eli sitä ei tarvitse erikseen lisätä). Tee keyframeja haluamaasi kohtiin kuten edellisessä luvussa efektien ajoittamisen kanssa. Nyt kunkin avainkuvan (keyframe) paikan ominaisuuksien muuttamisen pystyy säätämään numeerisesti Motion-efektin alta löytyvillä valinnoilla. Osan säädöistä pystyy tekemään myös suoraan Program-ikkunassa hiirellä raahaamalla. Kuvaa voi esimerkiksi kiertää, venyttää ja raahata paikasta toiseen. Kokeile eri mahdollisuuksia!

Motion

PiP (kuva kuvassa) -toiminnallisuudet

Kahden videokuvan näyttämiseen yhtä aikaa samassa videossa on useita mahdollisuuksia. Seuraavassa ohjeistetaan kahden videokuvan asetteleminen rinnakkain ja siten, että toinen videokuva on toisen videokuvan päällä.

Kaksi videokuvaa rinnakkain

Kaksi videokuvaa rinnakkain

Toinen videokuva toisen päällä

Toinen videokuva toisen päällä

Vinkki! Edellä mainittuja ohjeita voi soveltaa myös esimerkiksi videokuvan ja animaation tai videokuvan ja normaalin kuvan näyttämiseen yhtä aikaa lopullisessa videossa.

Lisää vinkkejä PiP-käyttöön löytyy esimerkiksi seuraavasta videotutoriaalista: http://premiere.digitalmedianet.com/articles/viewarticle.jsp?id=193167

Tekstien lisääminen videoon

Tekstien lisääminen onnistuu valinnalla Title | New Title. Kyseisen valikon alavalikosta valitaan sopiva vaihtoehto sen mukaan, halutaanko teksti pysymään staattisesti näytöllä still-kuvan tapaan vai vierimään näytöllä vai pohjautumaan johonkin mallipohjaan (template). Avautuvassa ikkunassa annetaan tekstitiedostolle nimi. Mallipohjan tapauksessa valitaan lisäksi haluttu mallipohja.

Tekstin lisääminen

Seuraavaksi avautuu varsinainen tekstien tekotyötila. Ikkunassa voit siirtää tekstiäsi juuri oikeaan kohtaan videolla. Valitse aikajanalta haluamasi kohta videolla. Voit kirjoittaa haluamasi tekstin ja valita siihen tyylin, fontin jne. Kokeile eri työkaluja ja ominaisuuksia.

Tekstin rullaamisen asetuksia pääsee säätämään painikkeella Roll/Crawl Options (Tekstin rullaamisen asetuksiin vievä painike).

Tekstin editointi

Kun haluat jatkaa varsinaisen videon editointia, sulje tekstin muokkausikkuna ja raahaa Project-ikkunaan ilmestynyt tekstiklippi paikoilleen aikajanalle ylimmälle (tyhjälle) videoraidalle normaaliin tapaan. Tekstiä pääsee tarvittaessa muokkaamaan myöhemmin klikkaamalla tekstin kuvaketta (tekstiklipin nimen vasemmalla puolella) Project-ikkunassa.

HUOM! Tekstit voivat olla taustaltaan joko kokonaan tai osittain läpinäkyviä, eli tekstin lisäksi voi näkyä alla oleva videoraita.

Lisäohjeita tekstien lisäämisestä

Omien kuvien lisääminen videoon

Useimmat tekstit kannattaa tehdä Title-toiminnolla, jonka käyttöä kuvattiin edellisessä luvussa. Jos kuitenkin haluaa piirtää kuvia ja käyttää niitä videossaan, niin sekin onnistuu. Esimerkkinä on käytetty GIMP 2.6.7 -ohjelmaa, mutta piirtämiseen voi toki käyttää mitä tahansa ohjelmaa.

 1. Avaa ohjelma ja valitse uuden kuvan luonti. Kuvassa kannattaa käyttää vähintään 24-bittisiä värejä (täytyy olla RGB-muodossa), jos mahdollista, jolloin kuvaan saadaan läpinäkyvyysarvotkin. Valitse läpinäkyvä tausta. Kooksi kannattaa valita 788x576, jolloin kuva sopii DV-resoluutioon (pienempikin/suurempikin käy, mutta se saattaa tuottaa ongelmia skaalauksen kanssa).

  Uusi kuva

 2. Piirrä kuva. Muuta Opacity-arvoa, jos haluat kuvasta osittain läpinäkyvän.

  Opacity

 3. Tallenna kuva PSD-muodossa. Se toimii parhaiten Premiere-ohjelman kanssa (samaa Adoben tuoteperhettä).
  • Myös PNG-muoto käy hyvin, koska se tukee läpinäkyvyyttä.
 4. Valitse Premieressä File | Import. Valitse haluamasi kuva, jolloin se ilmestyy Project-ikkunaan. Raahaa kuva ylimmälle (tyhjälle) videoraidalle. Nyt allaolevat raidat pitäisi näkyä kuvan läpi (jos teit kuvasta läpinäkyvän).
 5. Kuvalle voi antaa normaalisti efektejä, esim. häivytyksiä tai liikettä.

Videon pakkaaminen

QuickTime - H.264 -verkkovideo

Tässä ohjeet miten saa esimerkiksi yliopiston Moniviestimeen sopivaa verkkovideota (stream, video joka toistuu heti lataamatta koneelle).

 1. Valitse Premieressä File | Export | Media ja tyypiksi (Format) H.264.
 2. Valitse valmiista asetuksista (Preset) PAL DV High Quality.
 3. Muokkaa videoasetuksia (Video-välilehti) vielä seuraavasti:

  Videoasetukset

  • Bitrate Encoding -valintaan VBR, 2 Pass.
  • Target Bitrate -kohtaan 1.5 Mbps.
  • Maximum Bitrate -kohtaan 2 Mbps.
 4. Ääniasetuksiin (Audio-välilehti):

  Ääniasetukset

  • Bitrate -kohtaan 128 kbps.
 5. Kaikki muut asetukset pitäisi olla valmiiksi kunnossa valitun esiasetuksen ansiosta.
 6. Anna vielä sopiva tiedostonimi Output Name -kohtaan (tiedostopäätteeksi .mp4) ja varmista, että Source Range -kohdassa on valittuna koko video (Entire Sequence). Klikkaa sitten Export. Videon valmistelu (efektien laskeminen) ja pakkaaminen vie noin minuutista muutamaan kymmeneen minuuttiin videon pituudesta ja koneen tehosta riippuen.
 7. Tämän jälkeen video voitaisiin siirtää yliopiston Moniviestimeen tai vaikkapa omalle WWW-sivulle.

Muita vinkkejä videoeditointiin

Miten saada sovitettua erikokoiset (eri resoluution omaavat) video- ja kuvaklipit samaan videoon?

Klipin koko on hyvä olla vähintään videoraidan (Sequence) kokoinen resoluutioltaan, sillä skaalaus isommaksi ei yleensä tuota hyvää jälkeä. Skaalaus pienemmäksi sen sijaan yleensä onnistuu hyvin. Kaikkien helpoin tilanne on toki se, ettei tarvitse skaalata ollenkaan.

Klipin (esimerkiksi videon, kuvan tai animaation) voi skaalata videoraidan kokoon klikkaamalla klippiä aikajanalla hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Scale to Frame Size.

Ilman skaalausta videoraitaa pienemmät klipit näkyvät, mutta laidoille jää mustat reunukset. Liian isot klipit taas eivät näy kokonaan.

Miten saada muutettua videoraidan resoluutiota tai pikselin kuvasuhdetta, jos niihin ei löydy sopivaa vaihtoehtoa valmiista asetuksista?

Luotaessa uutta projektia ei valita yhtään vaihtoehtoa Sequence Presets -välilehdeltä, vaan klikataan General-välilehteä ja valitaan sieltä Editing Mode -kohdasta Desktop (CS5.5: Custom). Tämän jälkeen pääsee itse syöttämään sopivan resoluution (Frame Size) ja pikselin kuvasuhteen (Pixel Aspect Ratio). Lisäksi Preview File Format -kohtaan kannattaa valita QuickTime (Desktop) ja Codec-kohtaan H.264 (jos kyseiset vaihtoehdot löytyvät, muuten voi käyttää oletusvalintoja).

Alla kuva oikeista asetuksista, jos alkuperäisen videon resoluutio olisi esimerkiksi 640x480 pikseliä ja pikselin kuvasuhde 1.0.

Videoraidan asetukset

Jos projektin on ehtinyt jo luoda ja tehdä sinne editointeja, ei työtä tarvitse aloittaa kuitenkaan alusta. :-) Tällöin kannattaa luoda uusi videoraita (Sequence) edellä mainituilla asetuksilla ja siirtää leikepöydän kautta kopioimalla kaikki klipit ja editoinnit alkuperäiseltä raidalta uudelle raidalle. Tämän jälkeen alkuperäisen raidan voi poistaa. Uutta videoraitaa pääsee luomaan valinnalla File | New | Sequence.

Jos uutta videoraitaa luotaessa ei löydy samaa frame ratea (Timebase-valikosta) kuin alkuperäisellä videolla, kannattaa valita lopulliselle videolle suositeltava 25 kuvaa/s. Ei siis haittaa, vaikka alkuperäisen videon frame rate olisi hieman pienempikin.

Täytyykö Flash-animaatioiden tuomisessa huomioida jotakin erikoista?

Animaatioiden tekovaiheessa kannattaa asettaa Scenen koko vähintään samaksi kuin videoraidan koko. Toki isompi koko ei haittaa, koska edellä mainittu skaalaaminen onnistuu.

Animaation tekovaiheessa täytyy miettiä animaation kesto, eli videoraidalle tuotaessa sitä ei voi enää muuttaa (toki klippiä voi hidastaa tai nopeuttaa normaalisti). Tämän vuoksi animaation frame rate on hyvä asettaa samaksi kuin videolla (esim. 25 kuvaa/s), jotta animaation keston pystyy määrittämään helpommin.

Animaatio täytyy julkaista normaalisti, jonka jälkeen julkaisun tuottama swf-tiedosto voidaan tuoda projektiin.

Animaation tuonnissa ääni ei yleensä seuraa mukana, eli äänellisistä animaatioista pystyy tuomaan vain kuvaosuuden. Mahdollinen animaation taustaääni kannattaa siis lisätä vasta videoeditointiohjelmassa erikseen. Myöskään interaktiiviset toiminnot (esim. painikkeet) eivät toimi videolla.

Jos animaation haluaa toistaa useamman kerran peräkkäin, lienee helpointa kopioida animaatioklippejä peräkkäin videoraidalle niin monta kuin toistokertoja haluaa olevan.

Äänen tallentaminen ja editointi

Useasti videolle on tarvetta nauhoittaa ääntä (esimerkiksi selostusta) jälkikäteen. Tällöin ei ehkä käytetä ollenkaan videon kuvauksessa tallennettua ääntä, vaan nauhoitetaan korvaava ääni tilalle.

Seuraavassa on ohjeet äänen tallentamiseen ja editointiin ilmaisella, mutta riittävän monipuolisella Audacity-ohjelmalla. Ohjelman saa ladattua itselleen osoitteesta: http://audacity.sourceforge.net/. Ohjelma löytyy myös Agoran mikroluokista.

Ohjeet on tehty Windows-koneella, mutta Audacity löytyy myös Agoran erikoismikroluokan C331.3 MAC-koneilta. Ohjeita voi siis soveltaa myös MAC-koneilla, joten ei ole merkitystä millä koneella äänen nauhoituksen ja editoinnin tekee.

Äänen tallentaminen

Audacityn hallintapaneeli

 1. Avaa ohjelma ja laita kuulokemikrofoni päähäsi (voit myös käyttää toki pelkkää mikrofonia). Mieti mitä haluat sanoa. Paina nauhoitusnappia (punainen ympyrä) yläreunan hallintatyökalupalkista ja ala puhua. Paina lopuksi Stop-nappia (keltainen neliö).
 2. Kuuntele nauhoitus. Paina Play-nappia (vihreä kolmio) yläreunan hallintatyökalupalkista. Pysäytä kuuntelu Stop-näppäimellä. Nauhoita tarvittaessa uudelleen, jos jälki ei miellyttänyt.
 3. Valitse File | Save Project As.... Valitse haluamasi tallennuspaikka ja anna projektillesi nimi. Näin äänitiedosto on myöhemminkin muokattavissa.
 4. Leikataan tyhjät kohdat pois alusta ja lopusta (ja tarvittaessa keskeltäkin). Käytössä on hallintatyökalupalkin Valintatyökalu (työkalu on valittuna yllä olevassa kuvassa). Näet ääniaallon kuvasta suurin piirtein mistä puheesi alkaa ja mihin se loppuu. Maalaa hiiren ykköspainike pohjassa tyhjä ääni alusta ja paina näppäimistöltä Delete. Tee sama äänen loppuosalle. Poista tarvittaessa turhaa materiaalia muualtakin nauhoituksesta.
 5. Nyt ääninäytteen voi tallentaa verkkoon sopivassa tallennusmuodossa. Tallennetaan ääni .mp3-tiedostona. MP3 sopii pienen kokonsa vuoksi hyvin verkkoon. Valitse File | Export ja tiedostomuodoksi MP3. Valitse tallennuspaikka ja sopiva tiedostonimi. Tämän jälkeen saat vielä antaa halutessasi tiedostolle metatietoa, eli esim. "kappaleen" nimen yms. HUOM! Jos MP3:ksi tallennettaessa ohjelma kysyy tiedoston lame_enc.dll sijaintia, se tarkoittaa sitä, että ohjelmaan ei ole asennettu LAME MP3 -encoderia, joka hoitaa MP3-pakkaamisen. Asenna tällöin kyseinen lisäosa seuraavan linkin ohjeiden mukaan: http://manual.audacityteam.org/o/man/faq_installation_and_plug_ins.html#lame.
  • Tarvittavan encoder-tiedoston nimi MACissä on libmp3lame.dylib.

Äänen editointi

Tehdään seuraavaksi nauhoittamallesi äänelle tarvittaessa muokkauksia, kuten äänen vahvistamista (normalisointi), nopeuden muuttamista ja häivytystä sekä äänen leikkaamista ja liittämistä.

Editoinnin ollessa valmis, tallenna projektisi ja vie valmis äänitiedosto vielä uudelleen MP3-muotoon.

Äänen tai musiikin tuominen videolle

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/opetusteknologia/luennot/luento7/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2015-10-20 10:21:50
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta