Erilaiset videot ja niiden kuvaaminen - Luento 6

Luennon ensimmäisinä aiheina ovat videoiden ominaisuudet ja ruutukaappausvideot. Sen jälkeen käsitellään video- ja valokuvauksen käsitteitä sekä tekniikkaa.

Luentotaltiointi

Ongelmia videon katselussa?

Videoiden ominaisuuksia

Videoiden yleisiä ominaisuuksia

Videon pakkaus

Quicktime

MPEG

Windows Media

Muita kodekkeja

Edellytykset videon toimimiselle suoraan selaimessa

Ruutukaappausvideot

Ruutukaappausvideolla tarkoitetaan esimerkiksi digitaalista videota, joka kuvataan tietokoneen näytön toimintaa nauhoittamalla. Ruutukaappausvideoon voi liittyä lisäksi esimerkiksi ääntä ja jälkeenpäin lisättyjä tekstejä, puhekuplia, nuolia yms.

Kuvaruutukaappausvideon hyötyjä ja haittoja

Ohjelmat

Ruutukaappausvideoiden tekemiseen löytyy paljon kaupallisia ohjelmia, mutta ilmaisillakin pärjää mainiosti. Ilmaisista järkeviä vaihtoehtoja ovat esim. seuraavat:

Lisäksi Macin puolella (OS X v10.6 Snow Leopard ja uudemmat) Quick Time Playerillä voi tehdä myös ruutukaappauksia.

Ruutukaappausvideoiden editoinnissa kannattaa huomata myös YouTuben videoiden editointimahdollisuudet. YouTubessa videoita voi esimerkiksi rajata ja niihin voi mm. lisätä annotaatioita. Nämä ovat hyödyllisiä työkaluja etenkin silloin, jos itse ruutukaappauksen tekee ohjelmalla, jossa ei ole editointimahdollisuutta.

Lisätietoa

Video- ja valokuvauksen käsitteet

Video- ja valokuvauksessa on tärkeätä tuntea etenkin seuraavat peruskäsitteet:

Eräänä lähteenä luennon asioille on käytetty teosta Kolari Jukka & Forsgård Peter - Parempia kuvia Canon EOS-järjestelmäkameralla, 2010.

Videokameran perusasetukset

Valotusaika (Shutter speed)

Valotusaika (käytetään myös nimeä suljinaika) määrää kuinka pitkän ajan kennolle pääsee valoa.

Hyvässa valaistuksessa käytetään lyhyttä valotusaikaa, esim. 1/1000 sekuntia.

Heikossa valaistuksessa valotusaikaa pidennetään jopa useaksi sekunniksi. Mitä pitempi valotusaika, sitä helpommin kuva tärähtää.

Liikkuvien kohteiden kuvauksessa ei voi käyttää pitkää valotusaikaa, jos kuva halutaan tarkaksi. Heikossa valaistuksessa olevasta liikkuvasta kohteesta onkin erittäin vaikea saada tarkkaa kuvaa.

Sama valotus voidaan saada aikaan useilla erilaisilla aukon ja valotusajan yhdistelmillä.

Oikea valotus

Esimerkki valotusajan muuttumisesta

Polttoväli (Focal length)

Polttoväli vs. zoom: Polttoväliä vaihdetaan zoomia käyttämällä.

Polttovälin vaikutus riippuu miten suurelle alalle kuvataan. Perinteisessä filmikamerassa filmi on 35 mm levyinen.

Laajakulmaobjektiivi on polttoväliltään alle 30 mm.

Teleobjektiivi on polttoväliltään > 70 mm.

Digikameroissa kenno on huomattavasti filmiä kapeampi eli yleensä 5-10 mm.

Digijärjestelmäkameroissa kenno on kuitenkin suurempi, esimerkiksi Canonin digijärjestelmäkameroissa on kolmen kokoisia kennoja: APS-C 22,3 x 14,9 mm (rajauskerroin 1,6), APS-H 27,9 x 18,6 mm (rajauskerroin 1,3) ja täyden koon kenno 36,0 x 24 mm (vastaa perinteistä 35 mm filmikameraa). Siispä esimerkiksi APS-C-kennoisessa kamerassa (esim. Canon EOS 550D) 50 mm:n objektiivi tuottaa saman kuvakulman kuin 80 mm objektiivi perinteisessä 35 mm:n filmikamerassa.

Pienestä kennosta johtuen digikameroiden objektiivit ovat polttoväliltään huomattavasti pienempiä kuin filmikameroiden.

Usein digikameroiden yhteydessä ilmoitetaan filmikokoa vastaava polttoväli eli vaikka oikea polttoväli olisi 6 mm, niin ilmoitetaan 24 mm. Esimerkiksi Canon Digital IXUS 100 IS kamerassa polttoväliksi ilmoitetaan 33 - 100 mm.

Zoomin pituus ilmaistaan kertoimella, sen lyhimmän ja pisimmän polttovälin suhteella, esimerkiksi 4x. Edellä mainitussa Canon Digital IXUS 100 IS kamerassa on siis 3x zoom.

Mitä suurempi polttoväli on, sitä herkemmin kuva tärähtää. Jos polttoväli on esim. 150 mm, niin valotusajan on oltava 1/150 tai nopeampi.

Mitä suurempi polttoväli, sitä kauempaa voi kohteesta ottaa kuvan.

Muuttamalla polttoväliä ja pitämällä kohteen kuvassa samankokoisena kaikilla polttoväleillä on kuvan perspektiivi erilainen jokaisella polttovälillä.

Focal length

Maisema laajakulmalla

Maisema telellä

Polttovälin kasvamisen vaikutus perspektiiviin

Aukko (Aperture)

Aukon koko määrää kuinka paljon valoa kulkee kennolle asti.

Aukon koko määritellään f-luvulla. Mitä pienempi f-luku, niin sitä suurempi on aukko. Esimerkiksi merkintä f/2.0 tarkoittaa, että aukon halkaisija on objektiivin polttoväli jaettuna kahdella.

Mitä suurempi aukko, sitä lyhyempi on kuvan syväterävyysalue.

Pieni aukko suurentaa syväterävyysaluetta ja vaatii pidemmän valotusajan. Suuri aukko pienentää syväterävyyttä ja vaatii lyhyemmän valotusajan.

Objektiivien ominaisuuksien yhteydessä f-lukua käytetään kuvaamaan objektiivin valovoimaa. Valovoima kertoo, mikä on objektiivin suurin käytettävissä oleva aukko. Mitä pienempi f-luku ilmoitetaan, sitä valovoimaisempi objektiivi on.

AukkoValotusaika
2.01/250
2.81/125
4.01/60
5.61/30
81/15
111/8
161/4
221/2

Syväterävyys (Depth of field, DOF)

Syväterävyysalue kasvaa kun polttoväli pienenee tai tarkennusetäisyys kasvaa tai aukko pienenee.

Digikameroissa syväterävyysalue on suurempi kuin filmikameroissa käytettyjen objektiivien todellisten polttovälien pienuudesta johtuen.

DOF-cartoon

Potretti, jossa tausta epäterävä

Potretti, jossa tausta liian terävä

Kuva, jossa erittäin pieni syväterävyys

Herkkyys (ISO)

Kameran kyky kuvata hämärässä; kameran kennon herkkyys valolle.

Erot eri videokameroissa ovat huomattavia. Yleensä isommalla kennolla varustetut ovat herkempiä.

Digikameran kennon herkkyys määritellään ISO-luvulla, joka on esim. 100, 200, 400, 800 tai 1600.

Kaksinkertaistamalla ISO-arvo saadaan puolitettua vaadittava valotusaika.

Perussääntö: mitä hämärämpää on, sitä suurempi ISO-arvo tarvitaan.

Suurella herkkyydellä suljinaika saadaan pieneksi, minkä vuoksi esimerkiksi urheilukuvauksessa käytetään usein suuria ISO-arvoja.

Mitä suurempi ISO-arvo on, sitä rakeisempi on kuva.

Esimerkki

Aukko (aperture)Valotusaika (shutter)Herkkyys (ISO)
2.01/250100
2.81/125100
4.01/60100
5.61/30100
81/15100
111/8100
161/4100
221/2100
221/4200
221/8400
221/15800
221/301600

Miten valitsen oikean aukko/valotus/herkkyys -yhdistelmän?

Valinta riippuu täysin siitä minkälaisen kuvan haluat ottaa. Apuna voi käyttää laskuria.

Kamerat

Pokkaridigikameroista (Compact) ja digijärjestelmäkameroista löytyy kaikista yleensä ainakin useita seuraavista ominaisuuksista:

Automaattivalotus

Auto-ohjelmassa kamera keksii mieleisensä aukon ja valotusajan yhdistelmän. Tämä riittää asetuksena useimmille ihmisille valokuvatessa.

Ohjelmoitu auto -ohjelmassa (Program) kamera keksii mieleisensä aukon ja valotusajan yhdistelmän, mutta käyttäjä voi halutessaan korjata valotusta.

Aika-automatiikkaohjelmassa (Shutter priority) kuvaaja määrää valotusajan ja kamera laskee tarvittavan aukon.

Aukko-automatiikkaohjelmassa (Aperture priority) kuvaaja määrää aukon ja kamera laskee tarvittavan valotusajan.

Valotusta voi yleensä korjata (kompensoida) haluamaansa suuntaan. Esim. +2.

Haarukoinnilla (Bracketing) voi kameran määrätä ottamaan samalla kerralla useamman kuvan erilaisilla valotuksilla.

Manuaaliohjelmassa kuvaaja määrää sekä aukon että valotusajan.

Erilaisia valotusmittaustapoja ovat esim. seuraavat:

Kamera kuvittelee maailmaa keskiharmaaksi.

Histogrammi paljastaa osuuko valotus oikeaan.

Jos histogrammi painottuu oikealle, kuva koostuu pääosin kirkkaista sävyistä. Jos se painottuu vasemmalle, kuvassa on enemmän tummia sävyjä.

Jos histogrammi leikkautuu ulos oikealta, kuva on ylivalottunut. Vastaavasti alivalotus näkyy histogrammin leikkautumisena vasemmalta.

Tarkennus (Focus)

Automaattitarkennusta käytettäessä kamera pyrkii etsimään kuva-alalta todennäköisimmän kohteen ja tarkentaa siihen.

Käytetystä ohjelmasta riippuen kamera etsii kohdetta joko koko kuva-alalta tai vain keskeltä.

Tarkennuksen ja samalla myös valotuksen voi lukita painamalla laukaisin puoleen väliin.

Valkotasapaino (White balance)

Ihmissilmä sopeutuu kameraa paremmin eri valolähteiden väreihin ja esittää aina valkoisen valkoisena.

Digitaalikamerat osaavat vaihtelevalla laadulla saada kuvan valkoisen näyttämään luonnolliselta eli säätämään kuvan valkotasapainoa.

Valkotasapainon käsisäädöllä voi auttaa kameraa asettamaan oikean valkotasapainon. Käsisäädössä valkotasapaino mitataan valkoisesta paperista tai muusta valkoisesta kohteesta.

Laukaisuviive

Digitaalikameroissa esiintyy lähes poikkeuksetta selkeä laukaisuviive eli aika, joka kuluu laukaisimen painalluksesta kuvan ottamiseen.

Laukaisuviive muodostuu tarkennukseen kuluvasta ajasta ja varsinaisesta laukaisuajasta. Tarkennusaika on merkittävin tekijä laukaisuviiveen muodostumisessa.

Laukaisuviivettä voi merkittävästi lyhentää tarkentamalla kamera etukäteen painamalla laukaisin puoleen väliin.

Salama

RAW

RAW-tiedostot ovat digikameroiden versioita filminegatiivista.

RAW on siis valmistajakohtainen digikameran raakakuvan häviötön tiedostomuoto, mihin pikseleitä tallentuu yhtä monta kuin kameran kenno toistaa. Kuva tallentuu sellaisenaan ilman pakkaamista tai värikorjauksia, joita esimerkiksi JPG:n kohdalla aina tehdään. Sen sijaan RAW:n mukaan tallentuu tieto kuvaushetkellä valittuna olleista säädöistä, jotka on mahdollista kumota ja muokata uudelleen kuvankäsittelyohjelmalla, minkä takia RAW:ia kutsutaan häviöttömäksi tiedostomuodoksi.

RAW-kuvan tiedostokoko on siis suuri ja se vaatii aina jälkikäsittelyä tietokoneella. Ammattikuvaajat käyttävät useimmiten RAW-muotoa.

Lisätietoja

Video- ja valokuvauksen tekniikka

Kuvaaminen

Kuvakoot

Lisätietoa:

Kuvakoon valinta

Kuvakokojen vaihtelut

Sommittelu ja rajaus

Kuvakulmat

Etenkin ihmisten kuvaamisessa kuvakulman valinnalla vaikutetaan kohteen arvovaltaan: alaviistosta kuvattu henkilö vaikuttaa kookkaalta ja arvokkaalta, kun taas yläviisto kuvakulma pienentää ja vähättelee kohdetta.

Kameran liikkeet

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/opetusteknologia/luennot/luento6/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2016-11-30 16:15:11
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta