Video- ja äänieditointi - Luento 7

Tällä luennolla käsitellään videoeditoinnin perusteita Adobe Premiere Pro CC -ohjelmalla. Kyseinen ohjelma löytyy Agorasta erikoismikroluokan C331.3 MAC-koneilta. Ohjelman vanhempiin versioihin (CS5/CS5.5) perustuvia ohjeita löytyy tämän luennon aiemman vuoden versiosta.

Adobe Premiere Pro CC on kaupallinen ohjelma, mutta siihen saa ilmaiseksi kokeilulisenssin. Ohjelman voi ladata Adoben sivuilta. Ohjelma vaatii melko tehokkaan tietokoneen.

Muitakin videoiden editoimiseen käyttökelpoisia ohjelmia löytyy toki runsaasti. Seuraavassa ohjelinkkejä muutamiin yleisesti käytettyihin ohjelmiin:

Luennon loppupuolella käsitellään myös äänieditointia ilmaisella Audacity-ohjelmalla.

Luentotaltiointi

Ongelmia videon katselussa?

Videon kaappaus

Ennen kun videoa voidaan alkaa editoida, se täytyy luonnollisesti saada videokameralta tietokoneelle digitaaliseen muotoon. Nykykameroissa videot usein tallennetaan suoraan kameran muistikortille, jolloin riittää, että kyseisen videotiedoston siirtää tietokoneelle ja tuo Premieren Project-ikkunaan.

Vanhemmissa, esimerkiksi MiniDV-kasetille tallentavissa kameroissa, video tulee ensin kaapata tietokoneelle. Tätä toimenpidettä ei käydä läpi tällä luennolla, mutta ohjeita siihen löytyy esimerkiksi tämän luennon aiemman vuoden versiosta.

Materiaalin tuominen projektiin ja aikajanalle

Ensimmäiseksi materiaalit (videot, äänet, kuvat) täytyy tuoda Premieren Project-ikkunaan, jos ne eivät siellä vielä ole (esimerkiksi kaapatut videot tulevat sinne automaattisesti). Mediatiedoston tuominen Project-ikkunaan tapahtuu raahaamalla se sinne Media Browser -ikkunasta/välilehdeltä.

Seuraavaksi aikajanalle (Timeline) täytyy tuoda materiaaleja Project-ikkunasta, jotta on materiaalia mitä editoida. Project-ikkunan materiaaleja voi raahata hiirellä ykköspainike pohjassa vetämällä aikajanalle. Ensimmäinen tuotu objekti luo automaattisesti sekvenssin; sekvenssin voi toki luoda pohjalle itsekin valikosta File | New | Sequence. Automaattisessa sekvenssin luonnissa sen asetukset (videon leveys, korkeus, frame rate jne.) tunnistetaan raahatusta videoklipistä. Sekvenssin luomisen jälkeen objekteja voi tuoda lisää hiirellä raahaamalla - video, kuvat ja tekstit jollekin Video-raidalle (V-raidat) ja äänet jollekin Audio-raidalle (A-raidat).

Klippejä voi myös kasata päällekkäin. Videoraidoista näkyy aina vain ylimmällä raidalla oleva video (lukuun ottamatta osittain läpinäkyviksi määriteltyjä tekstejä tai videoraitoja, joiden alta näkyy myös alempi videoraita), mutta päällekkäisillä raidoilla olevat äänet kuuluvat päällekkäin. Video ja siihen liittyvä ääni seuraavat toisiaan, ellei niitä erikseen irroteta toisistaan. (Klipin päällä aikajanalla hiiren kakkospainikkeella klikkaus (MACissä ctrl-pohjassa hiiren klikkaus) ja valinta Unlink.)

HUOM! Editointiohjelmassa käsitellään ainoastaan viitteitä tuotuihin videotiedostoihin. Ohjelmassa tehdyt muokkaukset eivät koskaan tuhoa tai muuta alkuperäistä tiedostoa.

Leikkaus

Videoklippien leikkaamiseen liittyy raakavideon pilkkominen pienempiin klippeihin, turhien klippien poistaminen, klippien muuttaminen sopivaan pituuteen (rajaaminen), klippien siirtäminen oikeisiin paikkoihin aikajanalla ja klippien nopeuden määrittäminen.

Editoinnin pikanäppäimet

SHIFT - vaihtonäppäin
Valitsee useita aikajanalla olevia materiaaleja.
cmd (MAC) / CTRL - Control (Windows)
Klipin rajaaminen reunoista raahaamalla jättää tyhjän välin tekemättä klippien väliin toisen klipin lyhentyessä.
S
Snap. Liikutettaessa tarraa video- ja äänipalaset kiinni toisiinsa, jolloin väliin ei jää tyhjää tai palaset eivät mene tahattomasti päällekkäin.
Delete
Poistaa video- ja äänipätkiä. Ei tuhoa pysyvästi kovalevyltä. Voidaan poistaa myös efektejä.
Välilyönti
Play ja Stop (Program-ikkunassa) vuoron perään.

Lisää pikanäppäimiä: http://helpx.adobe.com/premiere-pro/using/default-keyboard-shortcuts-cc.html

Esikatselu

Videon ominaisuuksia

Napauta hiiren kakkospainikkeella videopätkää aikajanalla, niin saat esiin paljon erilaisia toimintoja. Seuraavassa käydään niistä läpi muutamia hyödyllisiä:

Siirtymät

Kuvien väliset siirtymät toteutetaan yleensä häivytyksillä tai siirtymäefekteillä (Transition-efektit eli kuvan vaihdosefektit). Myös äänelle voi tehdä siirtymiä samalla periaatteella. Äänen siirtymissä häivitys lienee paras tapa siirtymisille.

Häivytys kuville

Eräs yksinkertainen, mutta hyödyllinen efekti (siirtymä) on kuvan häivitys. Häivytyksen tekeminen videoklipin alkuun tai loppuun onnistuu seuraavasti:

Häivytys kuvalle

Häivytys äänille

Äänen häivytys toteutetaan samalla periaatteella kuin kuvan häivytys:

Häivytys äänelle

Kuvan vaihdokset

Transition-efekti (Page Peel)

Efektejä

Efektit Turbulent Displace

Video- ja ääniefektit

Efektien ajoitus

Crop-efekti

Efektien ominaisuuksia voi muuttaa suhteessa aikaan. Vain mielikuvitus on rajana millaisia mahdollisuuksia tämä antaa! :-)

 1. Valitse aikajanalta haluamasi videopätkä, jonka efektien ominaisuuksia haluat muokata.
 2. Avaa Effect Controls -ikkuna. Suurenna ikkunaa tarvittaessa, jotta näet ikkunassa myös aikajanaa riittävän tarkasti.
 3. Avaa haluamasi efekti kolmiopainikkeesta ja siirrä punainen pystyviiva aikajanalla klipin alkuun.
 4. Klikkaa Toggle animation -painiketta (Toggle animation -painike) efektin niiden ominaisuuksien kohdalla, joita haluat muuttaa suhteessa aikaan. Näiden ominaisuuksien kohdalle efektin alkupäähän tulee avainkohtia (keyframeja).
 5. Raahaa Effect Controls -ikkunassa tai aikajanalla punainen pystyviiva haluamaasi kohtaan ja luo kyseiseen kohtaan keyframet (klikkaa painiketta Add Keyframe) samoille ominaisuuksille, joille luotiin keyframet myös efektin alkupäähän. Aseta avainkohdalle efektin ominaisuuksiin haluamasi arvot. Nyt kyseisten ominaisuuksien arvot interpoloituvat lineaarisesti alkupisteestä loppupisteeseen. Avainkohtia voi lisätä useampiakin ja muuttaa arvoja niiden kohdalla.
 6. Avainkohtaa hiiren kakkospainikkeella klikkaamalla saa esiin vaihtoehtoisia interpolointiominaisuuksia (esim. Bezier-käyrä).

Liike

Liike tehdään muokkaamalla Motion-efektiä, jonka ominaisuuksiin pääsee käsiksi Effect Controls -ikkunassa (efekti on oletuksena kaikille klipeille, eli sitä ei tarvitse erikseen lisätä). Tee keyframeja haluamaasi kohtiin kuten edellisessä luvussa efektien ajoittamisen kanssa. Nyt kunkin avainkuvan (keyframe) paikan ominaisuuksien muuttamisen pystyy säätämään numeerisesti Motion-efektin alta löytyvillä valinnoilla. Osan säädöistä pystyy tekemään myös suoraan Program-ikkunassa hiirellä raahaamalla (tuplaklikkaa ensin videoklippiä Program-ikkunassa). Kuvaa voi esimerkiksi kiertää, venyttää ja raahata paikasta toiseen. Kokeile eri mahdollisuuksia!

Motion

PiP (kuva kuvassa) -toiminnallisuudet

Kahden videokuvan näyttämiseen yhtä aikaa samassa videossa on useita mahdollisuuksia. Seuraavassa ohjeistetaan kahden videokuvan asetteleminen rinnakkain ja siten, että toinen videokuva on toisen videokuvan päällä.

Kaksi videokuvaa rinnakkain

Kaksi videokuvaa rinnakkain

Toinen videokuva toisen päällä

Toinen videokuva toisen päällä

Vinkki! Edellä mainittuja ohjeita voi soveltaa myös esimerkiksi videokuvan ja animaation tai videokuvan ja normaalin still-kuvan näyttämiseen yhtä aikaa lopullisessa videossa.

Tekstien lisääminen videoon

Tekstien lisääminen onnistuu valinnalla Title | New Title. Kyseisen valikon alavalikosta valitaan sopiva vaihtoehto sen mukaan, halutaanko teksti pysymään staattisesti näytöllä still-kuvan tapaan vai vierimään näytöllä vai pohjautumaan johonkin mallipohjaan (template). Avautuvassa ikkunassa annetaan tekstitiedostolle nimi. Mallipohjan tapauksessa valitaan lisäksi haluttu mallipohja.

Seuraavaksi avautuu varsinainen tekstien tekotyötila. Ikkunassa voit siirtää tekstiäsi juuri oikeaan kohtaan videolla. Valitse aikajanalta haluamasi kohta videolla. Voit kirjoittaa haluamasi tekstin ja valita siihen tyylin, fontin jne. Kokeile eri työkaluja ja ominaisuuksia.

Tekstin rullaamisen asetuksia pääsee säätämään painikkeella Roll/Crawl Options (Tekstin rullaamisen asetuksiin vievä painike).

Tekstin editointi

Kun haluat jatkaa varsinaisen videon editointia, sulje tekstin muokkausikkuna ja raahaa Project-ikkunaan ilmestynyt tekstiklippi paikoilleen aikajanalle ylimmälle (tyhjälle) videoraidalle normaaliin tapaan. Tekstiä pääsee tarvittaessa muokkaamaan myöhemmin tuplaklikkaamalla tekstiklippiä joko aikajanalla tai Project-ikkunassa.

HUOM! Tekstit voivat olla taustaltaan joko kokonaan tai osittain läpinäkyviä, eli tekstin lisäksi voi näkyä alla oleva videoraita.

Lisäohjeita tekstien lisäämisestä

Omien kuvien lisääminen videoon

Useimmat tekstit kannattaa tehdä Title-toiminnolla, jonka käyttöä kuvattiin edellisessä luvussa. Jos kuitenkin haluaa piirtää kuvia ja käyttää niitä videossaan, niin sekin onnistuu. Esimerkkinä on käytetty GIMP 2.8.16 -ohjelmaa, mutta piirtämiseen voi toki käyttää mitä tahansa ohjelmaa.

 1. Avaa ohjelma ja valitse uuden kuvan luonti. Kuvassa kannattaa käyttää vähintään 24-bittisiä värejä (täytyy olla RGB-muodossa), jos mahdollista, jolloin kuvaan saadaan läpinäkyvyysarvotkin. Valitse läpinäkyvä tausta. Kooksi kannattaa valita sama koko kuin videoklipeillä.

  Uusi kuva

 2. Piirrä kuva. Muuta Opacity-arvoa, jos haluat kuvasta osittain läpinäkyvän.

  Opacity

 3. Tallenna kuva PSD-muodossa. Se toimii parhaiten Premiere-ohjelman kanssa (samaa Adoben tuoteperhettä).
  • Myös PNG-muoto käy hyvin, koska se tukee läpinäkyvyyttä.
 4. Valitse Premieressä File | Import. Valitse haluamasi kuva, jolloin se ilmestyy Project-ikkunaan. Raahaa kuva ylimmälle (tyhjälle) videoraidalle. Nyt allaolevat raidat pitäisi näkyä kuvan läpi (jos teit kuvasta läpinäkyvän).
 5. Kuvalle voi antaa normaalisti efektejä, esim. häivytyksiä tai liikettä.

Videon pakkaaminen

QuickTime - H.264 -verkkovideo

Tässä ohjeet miten saa esimerkiksi yliopiston Moniviestimeen sopivaa verkkovideota (stream, video joka toistuu heti lataamatta koneelle).

 1. Valitse Premieressä File | Export | Media ja tyypiksi (Format) H.264.
 2. Valitse valmiista asetuksista (Preset) Match Source - Medium bitrate.
 3. Muokkaa videoasetuksia (Video-välilehti) vielä seuraavasti:

  Videoasetukset

  • Bitrate Encoding -valintaan VBR, 2 Pass.
  • Target Bitrate -kohtaan 1.5 Mbps.
  • Maximum Bitrate -kohtaan 2 Mbps.
 4. Ääniasetuksiin (Audio-välilehti):

  Ääniasetukset

  • Bitrate -kohtaan 128 kbps.
 5. Kaikki muut asetukset pitäisi olla valmiiksi kunnossa valitun esiasetuksen ansiosta (esiasetus poimii asetukset projektissa käytettyjen videoklippien ominaisuuksista).
 6. Anna vielä sopiva tiedostonimi Output Name -kohtaan (tiedostopäätteeksi .mp4) ja varmista, että Source Range -kohdassa on valittuna koko video (Entire Sequence). Klikkaa sitten Export. Videon valmistelu (efektien laskeminen) ja pakkaaminen vie noin minuutista muutamaan kymmeneen minuuttiin videon pituudesta ja koneen tehosta riippuen.
 7. Tämän jälkeen video voitaisiin siirtää yliopiston Moniviestimeen tai vaikkapa omalle WWW-sivulle.

Muita vinkkejä videoeditointiin

Miten saada sovitettua erikokoiset (eri resoluution omaavat) video- ja kuvaklipit samaan videoon?

Klipin koko on hyvä olla vähintään videoraidan (Sequence) kokoinen resoluutioltaan, sillä skaalaus isommaksi ei yleensä tuota hyvää jälkeä. Skaalaus pienemmäksi sen sijaan yleensä onnistuu hyvin. Kaikkien helpoin tilanne on toki se, ettei tarvitse skaalata ollenkaan.

Klipin (esimerkiksi videon, kuvan tai animaation) voi skaalata videoraidan kokoon klikkaamalla klippiä aikajanalla hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Scale to Frame Size.

Ilman skaalausta videoraitaa pienemmät klipit näkyvät, mutta laidoille jää mustat reunukset. Liian isot klipit taas eivät näy kokonaan.

Miten saada muutettua videoraidan resoluutiota tai pikselin kuvasuhdetta, jos niihin ei löydy sopivaa vaihtoehtoa valmiista asetuksista?

Luotaessa projektille sekvenssiä (File | New | Sequence) ei valita yhtään vaihtoehtoa Sequence Presets -välilehdeltä, vaan klikataan Settings-välilehteä ja valitaan sieltä Editing Mode -kohdasta Custom. Tämän jälkeen pääsee itse syöttämään sopivan resoluution (Frame Size) ja pikselin kuvasuhteen (Pixel Aspect Ratio). Lisäksi Preview File Format -kohtaan kannattaa valita QuickTime ja Codec-kohtaan H.264 (jos kyseiset vaihtoehdot löytyvät, muuten voi käyttää oletusvalintoja).

Alla kuva oikeista asetuksista, jos alkuperäisen videon resoluutio olisi esimerkiksi 640x480 pikseliä ja pikselin kuvasuhde 1.0.

Videoraidan asetukset

Jos projektin sekvenssin on ehtinyt jo luoda ja tehdä sinne editointeja, ei työtä tarvitse aloittaa kuitenkaan alusta. :-) Tällöin kannattaa luoda uusi sekvenssi/videoraita (Sequence) edellä mainituilla asetuksilla ja siirtää leikepöydän kautta kopioimalla kaikki klipit ja editoinnit alkuperäiseltä raidalta uudelle raidalle. Tämän jälkeen alkuperäisen raidan voi poistaa.

Jos uutta videoraitaa luotaessa ei löydy samaa frame ratea (Timebase-valikosta) kuin alkuperäisellä videolla, kannattaa valita lopulliselle videolle suositeltava 25 kuvaa/s. Ei siis haittaa, vaikka alkuperäisen videon frame rate olisi hieman pienempikin.

Täytyykö animaatioiden (Flash-muotoisten) tuomisessa huomioida jotakin erikoista?

HTML5-animaatioita ei pysty suoraan videoprojektiin tuomaan, mutta Flash-animaatioita pystyy.

Animaatioiden tekovaiheessa kannattaa asettaa Scenen koko vähintään samaksi kuin videoraidan koko. Toki isompi koko ei haittaa, koska edellä mainittu skaalaaminen onnistuu.

Animaation tekovaiheessa täytyy miettiä animaation kesto, eli videoraidalle tuotaessa sitä ei voi enää muuttaa (toki klippiä voi hidastaa tai nopeuttaa normaalisti). Tämän vuoksi animaation frame rate on hyvä asettaa samaksi kuin videolla (esim. 25 kuvaa/s), jotta animaation keston pystyy määrittämään helpommin.

Animaatio täytyy julkaista normaalisti, jonka jälkeen julkaisun tuottama swf-tiedosto voidaan tuoda projektiin.

Animaation tuonnissa ääni ei yleensä seuraa mukana, eli äänellisistä animaatioista pystyy tuomaan vain kuvaosuuden. Mahdollinen animaation taustaääni kannattaa siis lisätä vasta videoeditointiohjelmassa erikseen. Myöskään interaktiiviset toiminnot (esim. painikkeet) eivät toki toimi videolla.

Jos animaation haluaa toistaa useamman kerran peräkkäin, lienee helpointa kopioida animaatioklippejä peräkkäin videoraidalle niin monta kuin toistokertoja haluaa olevan.

Äänen tallentaminen ja editointi

Useasti videolle on tarvetta nauhoittaa ääntä (esimerkiksi selostusta) jälkikäteen. Tällöin ei ehkä käytetä ollenkaan videon kuvauksessa tallennettua ääntä, vaan nauhoitetaan korvaava ääni tilalle.

Seuraavassa on ohjeet äänen tallentamiseen ja editointiin ilmaisella, mutta riittävän monipuolisella Audacity-ohjelmalla. Ohjelman saa ladattua itselleen osoitteesta: https://sourceforge.net/projects/audacity/. Ohjelma löytyy myös Agoran mikroluokista.

Nämä ohjeet on tehty Windows-koneella, mutta Audacity löytyy myös Agoran erikoismikroluokan C331.3 MAC-koneilta. Ohjeita voi siis soveltaa myös MAC-koneilla, joten ei ole merkitystä millä koneella äänen nauhoituksen ja editoinnin tekee.

Äänen tallentaminen

Audacityn hallintapaneeli

 1. Avaa ohjelma ja laita kuulokemikrofoni päähäsi (voit myös käyttää toki pelkkää mikrofonia). Mieti mitä haluat sanoa. Paina nauhoitusnappia (punainen ympyrä) yläreunan hallintatyökalupalkista ja ala puhua. Paina lopuksi Stop-nappia (vaaleanruskea neliö).
 2. Kuuntele nauhoitus. Paina Play-nappia (vihreä kolmio) yläreunan hallintatyökalupalkista. Pysäytä kuuntelu Stop-näppäimellä. Nauhoita tarvittaessa uudelleen, jos jälki ei miellyttänyt.
 3. Valitse Tiedosto | Tallenna projekti nimellä.... Valitse haluamasi tallennuspaikka ja anna projektillesi nimi. Näin äänitiedosto on myöhemminkin muokattavissa.
 4. Leikataan tyhjät kohdat pois alusta ja lopusta (ja tarvittaessa keskeltäkin). Käytössä on hallintatyökalupalkin Valintatyökalu (työkalu on valittuna yllä olevassa kuvassa). Näet ääniaallon kuvasta suurin piirtein mistä puheesi alkaa ja mihin se loppuu. Maalaa hiiren ykköspainike pohjassa tyhjä ääni alusta ja paina näppäimistöltä Delete. Tee sama äänen loppuosalle. Poista tarvittaessa turhaa materiaalia muualtakin nauhoituksesta.
 5. Nyt ääninäytteen voi tallentaa verkkoon sopivassa tallennusmuodossa. Tallennetaan ääni .mp3-tiedostona. MP3 sopii pienen kokonsa vuoksi hyvin verkkoon. Valitse Tiedosto | Vie audio ja tiedostomuodoksi MP3. Valitse tallennuspaikka ja sopiva tiedostonimi. Tämän jälkeen saat vielä antaa halutessasi tiedostolle metatietoa, eli esim. "kappaleen" nimen yms. HUOM! Jos MP3:ksi tallennettaessa ohjelma kysyy tiedoston lame_enc.dll sijaintia, se tarkoittaa sitä, että ohjelmaan ei ole asennettu LAME MP3 -encoderia, joka hoitaa MP3-pakkaamisen. Asenna tällöin kyseinen lisäosa seuraavan linkin ohjeiden mukaan: http://manual.audacityteam.org/man/faq_installation_and_plug_ins.html#lame.
  • Tarvittavan encoder-tiedoston nimi MACissä on libmp3lame.dylib.

Äänen editointi

Tehdään seuraavaksi nauhoittamallesi äänelle tarvittaessa muokkauksia, kuten äänen normalisointia, vahvistamista, nopeuden muuttamista ja häivytystä sekä äänen leikkaamista ja liittämistä.

Editoinnin ollessa valmis, tallenna projektisi ja vie valmis äänitiedosto vielä uudelleen MP3-muotoon.

Äänen tai musiikin tuominen videolle

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/opetusteknologia/luennot/luento7/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2016-12-14 15:49:03
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta