HTML5

HTML5 on uusin versio HTML-merkintäkielestä ja tulee aikanaan korvaamaan XHTML 1.0/1.1:en.

HTML5 sisältää uusia elementtejä.

Voit testata HTML5-elementtejä ja oman selaimesi tukea niille seuraavilla sivuilla:

Tarkempi selitys eri elementeistä ja niiden käytöstä kannattaa tarkistaa virallisesta suosituksesta tai html5 Doctorin sivulta.

Hyvää opiskelumateriaalia aiheesta on HTML/Training

Lisää HTML5-dokumentteihisi informaatiota schema.orgin avulla. Kts. Microdata

Esimerkki HTML5-uutuuksista

HTML5 ja HTML4(xhtml) erot

Olennaisimmat erot HTML5:en ja vanhempien HTML-versioiden (HTML4, XHTML 1.1) välillä ovat seuraavat:

section

HTML Structural elements

Secions and Outlines of an HTML5 Document

section-elementillä dokumentin voi jakaa osiin samaan tapaan kuin osajakoa tehdään tekstinkäsittelydokumenteissa. Osat muodostavat hierarkisen rakenteen. Jokaisessa osassa voi olla h1-elementti tai jokin matalamman tason otsikko riippuen siitä minkätasoisesta osasta on kyse. Osissa pitäisi käyttää aina oikean tason otsikkoelementtiä.

			<body>
			<h1>Hieno sivu</h1>
			<p>lorem impsum</p>
			<section>
			<h2>Alaotsikko</h2>
			<p>lorem impsum</p>
			<p>lorem impsum</p>
			<section>
			<h3>Alempi otsikko</h3>
			<p>lorem impsum</p>
			<p>lorem impsum</p>
			</section>
			</section>
			<section>
			<h2>Alaotsikko</h2>
			<p>lorem impsum</p>
			<p>lorem impsum</p>
			</section>
			</body>
		

h1-elementtiä voi käyttää kaikilla tasoilla mutta vanhemmat selaimet esittävät silloin kaikki otsikot samantasoisina. Tämän voi kuitenkin korjata sopivalla CSS:llä.

			<style>
			section h1 { font-size: 90%; }
			section section h1 { font-size: 80%; }
			</style>
			<body>
			<h1>Hieno sivu</h1>
			<p>lorem impsum</p>
			<section>
			<h1>Alaotsikko</h1>
			<p>lorem impsum</p>
			<p>lorem impsum</p>
			<section>
			<h1>Alempi otsikko</h1>
			<p>lorem impsum</p>
			<p>lorem impsum</p>
			</section>
			</section>
			<section>
			<h1>Alaotsikko</h1>
			<p>lorem impsum</p>
			<p>lorem impsum</p>
			</section>
			</body>
		

article

article-elementti tarkoittaa itsenäistä osaa dokumentissa eli uutisartikkelia, blogipostausta, keskusteluryhmäviestiä jne.

main

main-elementillä merkitään sivun pääsisältö. Dokumentissa voi olla vain yksi main-elementti.

nav

nav-elementillä merkitään sivun osa, joka sisältää linkkejä muille sivuille tai sivun sisällä.

aside

aside-elementillä merkitään article-elementillä sisällä oleva sivun osa, joka sisältää jotain hieman aihetta sivuaa sisältöä. article-elementin ulkopuolella käytettynä aside-elementillä voidaan merkata esim. sivun sivupalkki tai mainos.

hgroup

hgroup-elementillä ryhmitellään osan alla olevia otsikoita jos niitä on useampaa tasoa.

header

header-elementillä merkitään sivun sisällysluettelo, esittely tms.

footer

footer-elementillä merkitään osan kirjoittaja, copyright-tiedot jne.

dialog

-elementillä

figure

figure-elementillä merkitään diagrammeja, kuvia, koodilistauksia ym. asioita jotka voat itsenäisiä kokonaisuuksia ja joilla yleensä on oma otsikko.

audio

audio-elementillä lisätään dokumenttiin ääni

video

video-elementillä lisätään dokumenttiin videota

track

track-elementti sisältää videoon liittyviä tekstejä

embed

embed-elementillä lisätään sivulle liitännäisillä (plugins) toimivaa sisältöä

mark

mark-elementillä merkitään teksti, joka halutaan korostaa. Esim. hakua vastaavat sanat voitaisiin merkitä mark-elementillä.

progress

progress-elementillä

meter

meter-elementillä

data

data-elementillä

dialog

dialog-elementillä

ruby, rt, rp ja bdi

Näitä elementtejä käytetään esim. japaninkielessä tai kielissä jotka kirjoitetaan oikealta vasemmalle.

wbr

wbr-elementillä

menuitem

menuitem-elementillä

details

details-elementillä

datalista ja list

-elementillä

keygen

keygen

output

output

canvas

Uusia attribuutteja

input

input-elementin type-attribuutilla on paljon uusia tyyppejä:

Malli input-elementin uusista tyypeistä

Uusi attribuutteja
Elementti Uudet attribuutit
a download
area
 • hreflang
 • type
 • rel
 • download
base target
meta charset
table sortable
th sorted
input
 • autofocus
 • placeholder
 • form
 • required
 • autocomplete
 • min
 • max
 • multiple
 • pattern
 • step
 • list
 • width
 • height
 • dirname
 • formaction
 • formenctype
 • formmethod
 • formnovalidate
 • formtarget
 • inputmode
select
 • autofocus
 • form
 • required
textarea
 • autofocus
 • placeholder
 • form
 • required
 • dirname
 • maxlength
 • wrap
 • inputmode
button
 • autofocus
 • form
 • formaction
 • formenctype
 • formmethod
 • formnovalidate
 • formtarget
 • menu
label
 • form
object
 • form
fieldset
 • form
 • disabled
 • name
form
 • novalidate
menu
 • type
 • label
style
 • scoped
script
 • async
 • crossorigin
 • onerror
html
 • manifest
link
 • sizes
 • crossorigin
ol
 • reversed
iframe
 • sandbokx
 • seamless
 • srcdoc
object
 • typemustmatch
img
 • crossorigin
 • srcset
Kaikki elementit
 • contenteditable
 • contextmenu
 • data-*
 • draggable
 • dropzone
 • hidden
 • inert
 • role
 • aria-*
 • spellcheck
 • translate

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/web-sovellukset/luennot/html5/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2016-01-13 18:27:58
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta