Harjoitustyö

Kurssilla ei ole pakollista harjoitustyötä mutta arvosanaansa voi korottaa harjoitustyöllä tai korvata viikkotehtävät laajalla harjoitustyöllä.

Yleiskäyttöinen komponentti

Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa pienellä harjoitustyöllä. Harjoitustyönä toteutetaan yleiskäyttöinen Javascript-komponentti tai REST-rajapinnalla toimiva palvelinkomponentti.

Keksi ja toteuta oma komponentti (kirjasto) joko Javascriptillä tai haluamallasi WWW-palvelimessa toimivalla kielellä ja frameworkilla.

Komponenttisi pitää olla yleiskäyttöinen eli se pitää olla otettavissa helposti käyttöön. Komponentti voi käyttää apuna valmiita kirjastoja kuten jQuerya.

WWW-palvelimella toimivaa komponenttia pitää kyetä käyttämään REST-rajapinnan kautta

Kirjoita komponenttisi toiminnasta suunnitelma kurssin wiki-sivulle ja ilmoita tästä kurssin luennoijalle, joka arvioi suunnitelman ja kertoo mahdollisesti tarvittavat lisäykset ja kuinka korkeaan arvosanaan tällä komponentilla on mahdollisuuksia.

Mitä korkeampaa arvosanaa tavoittelet niin sitä vaativampi täytyy komponentin olla. Jos haluat korottaa arvosanan 1 arvosanaksi 2 niin se onnistuu yksinkertaisemmalla komponentilla kuin arvosanan 4 korottaminen arvosanaksi 5.

Laaja harjoitustyö

Laajalla harjoitustyöllä voi korvata kurssin viikkotehtävät.

Kurssin suorittaminen laajalla työllä EI OLE helpompaa kuin viikkotehtäviä tekemällä. Laaja harjoitustyö on tarkoitettu niille joilla on jo aiempaa ja laajaa kokemusta web-sovelluksien-ohjelmoinnista. Jos olet vasta-alkaja niin älä harkitse kurssin suorittamista harjoitustyöllä. Laajalla työllä tavoitellaan vain korkeinta arvosanaa viisi (5).

Laajan harjoitustyön työmäärä on keskimäärin 140 työtuntia (5 opintopistettä).

Laajan työn on sisällettävä kurssilla käytyjä teknologioita (javascript, html5, css, www-palvelimessa toimivat ohjelmat, open data). Käytetty ohjelmointikieli ja frameworkit ovat vapaavalintaisia.

Toteutetun ohjelman on noudatettava MVC-arkkitehtuuria tai jotain vastaavaa.

Ohjelman käyttöliittymän on oltava responsiivinen

Laajan työn on oltava selvästi laaja ja vaativa ohjelma. Työksi eivät kelpaa sellaiset aiheet, jotka ovat laajuudeltaan tai sisällöltään hyvin lähellä yksittäistä viikkotehtävää.

Keksi oma aihe. Kirjoita aiheesta kurssin wikiin oma sivu josta löytyy selkeä kuvaus ja suunnitelma siitä missä aikataulussa toteutat työn ja kauanko aikaa mihinkin vaiheeseen kuluu. Päätä myös mihin arvosanaan työlläsi tähtäät. Lähetä suunnitelmasi osoite kurssin luennoijalle, joka hyväksyy tai pyytää täydentämään suunnitelmaa. Älä aloita työn tekemistä ennen kuin aihe ja suunnitelma on hyväksytty!

Pidä tarkkaa päivittäistä kirjanpitoa harjoitustyöhösi käyttämästä ajasta. Mitä olet tehnyt, miksi, milloin ja kauanko tähän on kulunut aikaa. Harjoitustyötä ei hyväksytä ilman hyvää listausta ajankäytöstä.

Työtä toteutettaessa on syytä pysyä suunnitellussa aikataulussa. Aikataulusta lipsuminen alentaa työn arvosanaa.

Jos haluat hyväksyttää harjoitustyönä jo aiemmin tehdyn sovelluksen niin sinun on toimitettava kurssin opettajalle seuraavat asiat ja tiedot:

Huomioitavaa:

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/web-sovellukset/harkka/
© 2016-01-13 18:18:58
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta