Viikkotehtävät

Neuvoja voit kysyä kurssin telegram-ryhmässä tai sähköpostilla keskusteluryhmässä tai sähköpostitse suoraan opettajalta. Tehtävät on palautettava viimeistään 31.7.2022.

Vuoden 2021/2022 aikana saadut pisteet ovat voimassa ainakin vuoden 2022 loppuun. Kesän 2022 ja syksyn 2022 verkkokursseilla voi uusia tai täydentää tehtäviä.

Kaikista tehtävistä on ylläpidettävä versionhallintaa git-työkalun avulla.

Lisää versionhallintaan kaikki tiedostot, jotka olet itse luonut tai muuttanut. Älä lisää versionhallintaan pythonin kirjastoja tai kuvia. Lisätietoja: Ohjelmointi 2 ja Git. Päivitä versiohallintaa tarpeeksi usein ja vähintään kerran jokaisena koodauspäivänäsi.

[tjlahton@charra 2022]$ git init
Initialized empty Git repository in /home/foobar/example/.git/
[tjlahton@charra 2022]$ git add oma.py pohja.xhtml
[tjlahton@charra 2022]$ git commit -am "aloitus"
[master (root-commit) 4b92dd0] aloitus
 2 files changed, 22 insertions(+)
 create mode 100644 oma.py
 create mode 100755 pohja.xhtml
[tjlahton@charra 2022]$ nano oma.py
[tjlahton@charra 2022]$ git commit -am "lisätty mallista valmista koodia pohjaan"
[master 8d42bda] lisätty mallista valmista koodia pohjaan
 1 file changed, 1 insertion(+)

git luo kansioon .git-nimisen alikansion, jonka voi pakata mukaan palautettavaan viikkotehtävään. Kaikki viikkotehtävät voivat olla samassa repossa, mutta tarkistajalle on selkeämpää, jos kukin tehtävä on omana reponaan.

Viikkotehtävän palauttaminen

Valitse viikko

Viikkotehtävän osoite

Osoite toimivaan tehtävää

Viikkotehtävä zip-paketissa

Zip-paketista pitää löytyä koko ohjelman lähdekoodi ja versionhallinta (.git-kansio).

Palautetun tehtävän taso

Palautusohje

  1. Pakkaa kaikki oma lähdekoodi zip-pakettiin Uusi palautus korvaa aina kokonaan edellisen. Zip-paketista on löydyttävä myös gitillä toteutettu paikallinen versiohallinta repo (.git-kansio)
  2. Älä paketoi pythonin virtuaaliympäristöä (venv-kansio)
  3. Täytä palautuslomake

Arviointi

Laske arvosanasi

Laskuri kertoo, minkä arvosanan saat vähintään kurssista yo. laskentaperusteilla.

Painotettu keskiarvo: 0

Arvosana: HYL

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta