Python perusteet ja PythonAnywhere

Näissä tehtävissä tutustutaan Pythonin perusteisiin.

Asenna omalle koneellesi Python 3.7.9.

Opettele käyttämään Pythonin komentotulkin help-komentoa.:

Python 3.8.5 (tags/v3.8.5:580fbb0, Jul 20 2020, 15:57:54) [MSC v.1924 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> help
Type help() for interactive help, or help(object) for help about object.
>>> import cgi
>>> help(cgi)
Help on module cgi:

NAME
  cgi - Support module for CGI (Common Gateway Interface) scripts.
...
...
...

Hello World

Käy ensimmäisenä läpi Python 3 tutoriaali.

 1. Luo haluamallasi editorilla (esim. notepad++ tai visual studio code) hello.py-tiedosto ja tallenna se haluamaasi kansioon.

  Huomaa, että käyttämäsi editorin täytyy osata tallentaa tekemäsi tiedosto käyttäen unix-muotoisia rivinvaihtoja eikä windows-muotoisia. Notepad++ näyttää ikkunan alalaidassa rivinvaihtojen tyypin ja sen voi vaihtaa valinnalla Edit|EOL Conversion|Unix/OSX Format.

 2. Kopioi ohjelmasi pohjaksi seuraava koodi:
  #!/usr/bin/python
  # -*- coding: utf-8 -*-
  
  print("Hello world")
  
  Ensimmäisenä rivinä on unix-ympäristön edellyttämä shebang-rivi, joka kertoo mistä käytettävä tulkki löytyy. Tätä ei välttämättä windows-ympäristössä tarvita, mutta se on hyvä säilyttää varmuuden vuoksi. Toinen rivi on vasta varsinaisesti python-kieltä ja kertoo millä merkistöllä ohjelmakoodi on kirjoitettu. Käytä aina UTF-8-merkistöä.
 3. Kokeile ohjelman toimintaa komentoriviltä (cmd tai powershell). Siirry samaan kansioon, jossa hello.py-tiedostosi sijaitsee. Jos Pythonin asennus toimii oikein, voit käynnistää ohjelmasi kirjoittamalla suoraan sen nimen:
  hello.py
  Toinen vaihtoehto on kirjoittaa:
  python hello.py

Tietorakenteet

HUOM! Pythonissa lohkot merkitään sisentämällä! Sama sisennystaso tarkoittaa siis samaa lohkoa. Varmista, että editorisi korvaa tabulaattorimerkit neljällä välilyönnillä. Käytä sisennyksessä neljää välilyöntiä. Notepad++:ssa tämä asetus löytyy kohdasta Settings|Preferences|Language

Lisää ohjelmasi alkuun seuraava tietorakenne:

data = [
    { 'nimi': 'Kalle',
     'ammatti': 'Yliopistonopettaja',
     'syntymävuosi': 1980,
     'palkka': 2000
    },
    { 'nimi': 'Ville',
     'ammatti': 'Opiskelija',
     'syntymävuosi': 1995,
     'palkka': None
    },
    { 'nimi': 'Maija',
     'ammatti': 'Professori',
     'syntymävuosi': 1970,
     'palkka': 3000
    }
]

Avaa Python tutorial ja toteuta sen avulla seuraavat asiat:

Tiedostojen käsitteleminen ja JSON

PythonAnywhere ja WSGI

Flask

Otetaan Flask käyttöön omalla koneella.

PythonAnywhere ja Flask

users.jyu.fi, CGI ja Flask

Laskuri

Onnistuuko laskurin rakentaminen? Kokeillaan.

Querystring

Lisätietoa

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
https://appro.mit.jyu.fi/ties4080/ohjaus/ohjaus1/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <https://hazor.iki.fi/>
2021-01-26 11:35:33
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta