Luvuissa käytettävät merkinnät

Seuraavissa luvuissa käytetään erilaisten ominaisuuksien määrittämisessä syntaksia, jonka merkinnät ovat hieman sekavia, joten merkinnät käydään seuraavassa tarkoin läpi.

Pienempi kuin ja suurempi kuin -merkkien väliin kirjoitettavalla tekstillä tarkoitetaan arvon tyyppiä. Arvon tyyppi kertoo minkä tyyppisiä arvoja voidaan kyseiseen kenttään laittaa. Tavallisimmin käytettyjä arvoja ovat <pituus>, jolla tarkoitetaan jotakin pituusmittaa sekä <prosentti>, jolla tarkoitetaan prosentuaalista arvoa.

Ominaisuus: <arvon_tyyppi>;

Ilman suurempi kuin ja pienempi kuin -merkkejä määritellään ominaisuuden arvo. Tällöin kyseinen arvo voidaan antaa ominaisuudelle sellaisenaan.

Ominaisuus: arvo;

Arvojen välissä oleva pystyviiva ( | ) ilmaiseen, että arvot ovat vaihtoehtoiset. Ominaisuudelle voidaan siis antaa joko arvo1 tai arvo2, mutta ei kumpaakin.

Ominaisuus: arvo1 | arvo2;

Arvojen välissä olevat kaksi pystyviivaa ( | | ) ilmaisevat, että arvot ovat vaihtoehtoiset, mutta voivat esiintyä kumpikin. Ominaisuudelle voidaan siis antaa joko arvo1 tai arvo2 tai molemmat.

Ominaisuus: arvo1 || arvo2;

Hakasulkeita ( [ ] ) käytetään arvojen ryhmittelyyn.

Ominaisuus: [arvo1 || arvo2] <arvon_tyyppi>;

Kaarisulkeissa olevat luvut ilmaisevat kuinka monta kertaa arvo voidaan toistaa. Luku A ilmoittaa toistojen minimin ja luku B ilmoittaa toistojen maksimin.

Ominaisuus: arvo {A,B};

Tähtimerkki (*) kertoo, että edeltävää määrittelyä voidaan toistaa nollasta useampaan kertaan.

Ominaisuus: [<arvon_tyyppi>]*;

Plusmerkki (+) kertoo, että edeltävää määrittelyä voidaan toistaa yhdestä useampaan kertaan.

Ominaisuus: [<arvon_tyyppi>]+;

Kysymysmerkki ( ? ) kertoo, että edeltävä arvo tai ryhmä on valinnainen.

Ominaisuus: [<arvon_tyyppi>]?;

Kauttaviiva ( / ) kertoo, että kaksi arvoa annetaan toisistaan kauttaviivalla erotettuina.

Ominaisuus: <arvon_tyyppi>[/<arvon_tyyppi>]?;

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/css/index1.html
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2009-01-16 09:31:05
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto