TIEA361 - Tietotekniikan opettajan työvälineitä (5 op)

Ilmoituksia

Kevään 2018 kurssi on päättynyt.

Kurssin kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/ope/

Kurssin oppimisympäristö (Moodle) löytyy osoitteesta:

https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=1965

Kurssiavaimen Moodleen saat ensimmäisellä luennolla ja sähköpostilla avausluennon jälkeen, kunhan olet ilmoittautunut kurssille ennen ensimmäistä luentoa.

Kurssin aikataulu

Kurssi alkaa 8.1.2018 klo 10:15 salissa Ag C523.1.

Kurssin aikataulu aiheineen ja paikkoineen selviää ensimmäisellä luennolla ja löytyy myös Korpista.

Kurssin voi suorittaa myös etäopiskellen kevään 2018 aikana. Kurssilla ei ole läsnäolopakkoja, mutta etäopiskelijatkin noudattavat samoja aikatauluja kuin lähiopetuksessa paikan päällä käyvät. Etäopiskelumahdollisuudesta kerrotaan tarkemmin ensimmäisellä luennolla (luennosta tulee jälkikäteen myös videotaltiointi). Lisätietoja voi kysyä tarvittaessa myös luennoitsijalta sähköpostilla.

Kurssille ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmässä:

https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=216213

Varsinaisen kurssi-ilmoittautumisen lisäksi ilmoittaudu Korpissa myös seuraaviin opetusryhmiin, jos aiot niihin osallistua:

Kurssikuvaus

Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työnkuvaan liittyviä aiheita, ja tutustutaan etenkin erilaisten työvälineiden hyödyntämiseen opetuksessa. Lisäksi harjoitellaan tietotekniikan integroimista muihin oppiaineisiin. Tutuksi tulevat myös alan ajankohtaiset aiheet (mm. opetuksen suunnittelu, opetusmateriaalit, opettajan tieto- ja viestintätekniset taidot). Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät tiedot ja taidot erilaisten teknologioiden ja tietoteknisten työvälineiden hyödyntämisestä opetuksessa, tietotekniikan ja TVT:n integroinnista sekä opetuksen suunnittelusta.

Kurssilla käsitellään seuraavia osa-alueita:

Katso myös Korpista taulukko kurssin osaamistavoitteista!

Esitiedot

Pakolliset esitiedot ovat kurssit Web-julkaiseminen (ITKP1011, 2 op) ja Opetusteknologia (TIEP161, 3 op) tai niitä vastaavat tiedot ja taidot.

Kurssin opetusmuodot

Kurssilla käytetään seuraavia opetusmuotoja:

Luennot

Luennot (noin 10-12 h) johdattelevat yleensä kurssin tiettyyn aihealueeseen tai tietyn tietoteknisen työvälineen käyttöön. Luentoja ei ole kurssin jokaiseen aihealueeseen liittyen.

Luennot taltioidaan videona jä äänenä. Taltiointeja voi katsella ja kuunnella jälkikäteen lataamalla tiedostot kunkin luentosivun alusta.

Videoiden katselemiseen tarvitset Windows Media Playerin tai VLC:n. Ääntä voit kuunnella millä tahansa mp3-formaattia tukevalla ohjelmalla, esimerkiksi Windows Media Playerillä.

Oppimistehtävät

Oppimistehtävät ovat pohdintatehtäviä, joissa sovelletaan opittua tietoa. Mietitään, miten tietoteknisiä työvälineitä ja tekniikoita voidaan hyödyntää erilaisten oppiaineiden ja opintokokonaisuuksien opetuksessa. Oppimistehtävissä tuotetaan oppiaineeseen oppimateriaalia ja suunnitellaan oppimistilanteita, joissa yleensä yhdistyvät oppiaineen ja tietotekniikan tai tieto- ja viestintätekniikan tavoitteet.

Kutakin aihetta kohden valitaan oppiaine tai opintokokonaisuus, joka pääsääntöisesti ei ole tietotekniikka tai tieto- ja viestintätekniikka. Oppimistehtävien aihevalinnoissa on seuraavat reunaehdot, jotka tulee toteuttaa:

Tietotekniikan integrointia voi miettiä seuraaviin oppiaineisiin tai opintokokonaisuuksiin:

Oppimistehtävissä pitää yleensä valinnasta riippuen:

  1. Kuvata oppimistilanne, jossa oppilaat käyttävät opeteltua tekniikkaa. Välinettä käyttäen tehdään lisäksi mahdollisimman laadukas mallituotos esimerkiksi.
  2. Tuottaa välineellä oppimateriaalia opettajan näkökulmasta.

Oppimistehtävän palautuksessa on yleensä:

Tehtävät tehdään pääosin WWW-sivuina, jotka siirretään esimerkiksi IT-palveluiden WWW-palvelimelle (users.jyu.fi). WWW-sivu linkitetään Moodlessa oleviin keskusteluryhmiin. Kustakin oppimistehtävästä on oma keskusteluryhmänsä. Oppimistehtävät löytyvät omilta WWW-sivuiltaan.

Oppimistehtävät tehdään videon tuottamisen oppimistehtäviä lukuun ottamatta yksilötöinä. Videon tuottamisen oppimistehtävät tehdään mielellään paritöinä, jotta esimerkiksi kuvaaminen onnistuu helpommin.

Tehtävien tekemisessä on yleensä viikoittain seuraava aikataulu:

Oppimistehtäväesimerkkejä aikaisemmilta kursseilta

Pääteohjaukset

Pääteohjauksissa voi tehdä oppimistehtäviä ohjatusti. Ajat ja paikat löytyvät Korpista.

Vertaisarviointi

Itsearviointi

Kurssin päätteeksi pohditaan omaa oppimista kurssilla ja annetaan kurssipalautetta.

Kurssin suoritus

Kurssin suoritus vaatii oppimistehtävien (10 kpl) palautusta Moodle-oppimisympäristön aiheen mukaisiin keskusteluryhmiin. Toisten kurssilaisten oppimistehtäviä on vertaisarvioitava (osallistuminen vertaisarviointiryhmään tai vähintään 3 kirjoitettua arviointia per oppimistehtävä). Kurssin päätteeksi on tehtävä itsearviointi.

Kurssin arviointi

Kurssi arvioidaan numeroarvosanalla (1-5). Kurssista saa arvosanan 1, kun yllä olevat suorituskriteerit täyttyvät minimivaatimuksin. Arvosana (1-5) määräytyy kokonaisuudessaan seuraavien kriteerien perusteella:

Tärkein arvosteluperuste on oppimistehtävien laatu.

Edellisiä kursseja

Opettaja

Antti Ekonoja
Yliopistonopettaja, FT Antti Ekonoja
Sähköposti: antti.j.ekonoja@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.ekonoja.net/>
Työhuone: Ag C522.3
Puhelin: 040 8053257

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/ope/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2018-03-26 10:36:01
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta