TIEA212 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi (6 op)

Kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy aina osoitteista:

http://appro.mit.jyu.fi/gko/

https://trac.cc.jyu.fi/projects/gko/wiki

Sisältö

Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Windows-ympäristössä. Komponenttipohjainen ohjelmointi. Ohjelmointikielenä on C#.

Osaamistavoitteet

Oppia ymmärtämään komponentti- ja tapahtumapohjaisen (event driven) ohjelmoinnin perusteet. Kyky tuottaa omia komponentteja.

Esitiedot

Pakollisena esitietona on Ohjelmointi 2 -kurssi

Erittäin suositeltavia esitietokursseja ovat: tietokantakurssit, xml-kurssit ja olio-ohjelmointia käsittelevät kurssit.

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan pakollisilla viikkotehtävillä ja pakollisella harjoitustyöllä. Lähiopetuskurssilla arvosanaan voi vaikuttaa myös vapaaehtoisella esitelmällä.

Tentit

Kurssista ei järjestetä tenttiä.

Kirjallisuus

Materiaalina toimivat WWW:stä löytyvät artikkelit ja oppaat.

Lappalainen & Malmirae: Delphi peruskurssi, Lappalainen: Windows-ohjelmointi C-kielella, Olio-ohjelmointi ja C++.

Ilmoittautuminen kurssille ja pääteohjausryhmiin

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta.

Etäopiskelu

Kurssi on mahdollista suorittaa omatoimisena etäopiskeluna.

Luennot

Luentoja on yhteensä n tuntia.

Luentovideot

Luennot taltioidaan videona ja äänenä. Taltiointeja voi katsella ja kuunnella jälkikäteen lataamalla tiedostot kunkin luentosivun alusta.

Pääteohjaukset

Kurssilla on kahdeksan pääteohjausta (vrt. perinteiset demot) joiden tehtävillä harjoitellaan luennoilla käsiteltyjä ja viikkotehtävissä tarvittavia asioita.

Viikkotehtävät

Pakollisia viikkotehtäviä (viikkotenttejä) on kahdeksan viikkoa.

Harjoitustyö

Harjoitustyö on pakollinen osa kurssin suoritusta.

Arvostelu

Kurssi suoritetaan tekemällä pakollisia viikkotehtäviä ja pakollinen harjoitustyö. Kurssin arvosana on viikkotehtävistä lasketun keskiarvon ja harjoitustyöstä saadun arvosanan keskiarvo.

Keskusteluryhmä

Kurssin yhdistetty postituslista ja keskustelufoorumi löytyy osoitteesta http://groups.google.com/group/tiea212.

Aiempia kursseja

GKO 2008

GKO 2010

Opettaja

Tommi Lahtonen
yliopistonopettaja Tommi Lahtonen
Sähköposti: tommi.j.lahtonen@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://hazor.iki.fi/>
Työhuone: AgC522.3
Puhelin: +358 40 8053275
Fax: (014) 260 2731

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/gko/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2012-04-10 11:41:26
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta