TIEA361 - Tietotekniikan opettajan työvälineitä (6 op)

Ilmoituksia

Syksyn 2011 kurssi on päättynyt.

Kurssi luennoitiin syksyllä 2011 viimeistä kertaa ns. "vanhan muotoisena" (6 op). Jatkossa kurssi uusiutuu ja laajuus muuttuu 5 opintopisteeseen. Osa kurssin asioista siirtyy Opetusteknologia-kurssille (TIEP161).

Kurssin kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/ope/

Kurssin oppimisympäristö (Moodle) löytyy osoitteesta:

https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=389

Kurssiavaimen Moodleen saat ensimmäisellä luennolla ja sähköpostilla kurssin alettua, kunhan olet ilmoittautunut kurssille ennen ensimmäistä luentoa.

Kurssin aikataulu

Kurssi alkaa 7.9.2011 klo 8.15 salissa Ag Alfa.

Kurssin alustava aikataulu aiheineen ja paikkoineen selviää ensimmäisellä luennolla. Alustava aikataulu näkyy myös tällä sivulla (taulukko sivun alaosassa).

Kurssin voi suorittaa myös etäopiskellen syksyn 2011 aikana. Kurssilla ei ole läsnäolopakkoja, mutta etäopiskelijatkin noudattavat samoja aikatauluja kuin luennoilla ja demoissa fyysisesti paikan päällä käyvät. Etäopiskelumahdollisuudesta kerrotaan tarkemmin ensimmäisellä luennolla. Lisätietoja voi kysellä tarvittaessa myös luennoitsijalta sähköpostilla, jos ei pääse paikalle ensimmäiselle luennolle.

Kurssille ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmässä:

https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=114119

Kurssikuvaus

Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työnkuvaan liittyviä aiheita ja tutustutaan etenkin erilaisiin työvälineisiin. Lisäksi harjoitellaan tietotekniikan integroimista muihin oppiaineisiin. Tutuksi tulevat myös alan ajankohtaiset aiheet (mm. opetuksen suunnittelu, opetusmateriaalit, opettajan tieto- ja viestintätekniset taidot). Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Kurssin pääaiheena on oppimateriaalin tuottamisessa tarvittavat tekniset taidot ja opetuksen suunnittelu. Kurssilla käsitellään seuraavia osa-alueita:

Esitiedot

Pakollinen esitieto on Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssi tai vastaavat tiedot (tarvitaan etenkin WWW-sivujen tekotaitoja ja työvälineohjelmistojen (Microsoft Office) käytön hallintaa).

Kurssin opetusmuodot

Kurssilla käytetään seuraavia opetusmuotoja:

Luennot

Luennot (noin 20 h) johdattelevat yleensä tietyn tietoteknisen työvälineen käyttöön.

Luennot taltioidaan videona jä äänenä. Taltiointeja voi katsella ja kuunnella jälkikäteen lataamalla tiedostot kunkin luentosivun alusta.

Videoiden katselemiseen tarvitset Windows Media Playerin version 9-12. Ääntä voit kuunnella millä tahansa mp3-formaattia tukevalla ohjelmalla, esimerkiksi Winampilla tai Windows Media Playerillä.

Demot

Demoissa (noin 30 h) harjoitellaan tietyn työvälineen käyttöä ohjatusti. Demoja voi suorittaa myös etäopiskeluna. Demotehtävät löytyvät näiltä sivuilta ja Moodle-oppimisympäristöstä. Demotehtävät palautetaan Moodle-keskusteluryhmiin.

Oppimistehtävät

Oppimistehtävät ovat pohdintatehtäviä, joissa sovelletaan opittua tietoa. Mietitään, miten tietoteknisiä välineitä ja tekniikoita voidaan hyödyntää erilaisten oppiaineiden opetuksessa. Oppimistehtävissä tuotetaan aineeseen oppimateriaalia ja suunnitellaan oppimistilanteita, joissa yhdistyvät oppiaineen ja tietotekniikan tavoitteet.

Kutakin aihetta kohden valitaan kouluaine, joka pääsääntöisesti ei ole tietotekniikka. Maksimissaan kahdessa (2) oppimistehtävässä voi kuitenkin halutessaan valita kouluaineeksi myös tietotekniikan. Vähintään kahden (2) oppimistehtävän palautuksen pitää olla muusta oppiaineesta kuin omista opetettavista/opiskeltavista aineista. Tietotekniikan integrointia voi miettiä mm. seuraaviin oppiaineisiin:

Oppimistehtävissä pitää yleensä valinnasta riippuen:

 1. Kuvata oppimistilanne, jossa oppilaat käyttävät opeteltua tekniikkaa. Välinettä käyttäen tehdään lisäksi mallituotos esimerkiksi.
 2. Tuottaa välineellä oppimateriaalia opettajan näkökulmasta.

Oppimistehtävän palautuksessa on:

Tehtävät tehdään pääosin WWW-sivuina, jotka siirretään Tietohallintokeskuksen palvelimelle (yleensä users.jyu.fi). WWW-sivu linkitetään Moodlessa oleviin keskusteluryhmiin. Kustakin oppimistehtävästä on oma keskusteluryhmänsä. Oppimistehtävät löytyvät demotehtävien lopusta ja kurssin Moodle-oppimisympäristöstä.

Oppimistehtävät tehdään videon tuottamisen oppimistehtäviä lukuun ottamatta yksilötöinä, ellei muuta sovita. Videon tuottamisen oppimistehtävät tehdään mielellään paritöinä, jotta kuvaaminen onnistuu helpommin.

Tehtävien tekemisessä on yleensä viikoittain seuraava aikataulu:

Oppimistehtäväesimerkkejä aikaisemmilta vuosilta

Vertaisarviointi

Itsearviointi

Kurssin päätteeksi pohditaan omaa oppimista kurssilla ja annetaan kurssipalaute.

Kurssin suoritus

Kurssin suoritus vaatii demotehtävien (~12 kpl = noin 30 h) ja oppimistehtävien (~10 kpl) palautusta Moodle-oppimisympäristön aiheen mukaisiin keskusteluryhmiin. Toisten kurssilaisten oppimistehtäviä on vertaisarvioitava (3-4 kommenttia per oppimistehtävä). Kurssin päätteeksi on tehtävä itsearviointi.

Kurssin arviointi

Kurssi arvioidaan numeroarvosanalla (1-5). Kurssista saa arvosanan 1, kun ylläolevat suorituskriteerit täyttyvät minimivaatimuksin. Arvosana (1-5) määräytyy kokonaisuudessaan seuraavien kriteerien perusteella:

Tärkein arvosteluperuste on oppimistehtävien laatu.

Ajat, paikat ja aiheet

Taulukko on alustava, eli aikataulut, paikat ja aiheet voivat hiukan muuttua kurssin edetessä.

Aika Paikka Aihe
Ke 7.9. klo 8.15-9.45 (Luento) Luentosali Ag Alfa
 • Aloitus
 • Kurssin käytännön järjestelyt
 • IRC
 • Moodle
 • Ohjeistus oppimistehtäviin
Pe 9.9. klo 10.15-11.45 (Demo) Mikroluokka Ag B211.1 (Sovjet)
 • IRC-, WWW-julkaiseminen- ja Moodle-demo
Ke 14.9. klo 8.15-9.45 (Luento/demo) Mikroluokka Ag B211.1 (Sovjet)
 • Käsitekartat, esim. CMapTools, Microsoft PowerPoint tai OpenOffice.org Impress
 • Käsitekartta-demo
 • Oppimistehtävä 1
Ke 21.9. klo 8.15-9.45 (Demo) Mikroluokka Ag B211.1 (Sovjet)
 • Toimisto-ohjelmat
Pe 23.9. klo 10.15-11.45 (Demo) Mikroluokka Ag B211.1 (Sovjet)
 • WWW-perusteet
 • Oppimistehtävä 2
Ke 28.9. klo 8.15-9.45 (Demo) Mikroluokka Ag B211.1 (Sovjet)
 • WWW-lomakkeet
 • Moodle-aktiviteetit
Pe 30.9. klo 10.15-11.45 (Demo) Mikroluokka Ag B211.1 (Sovjet)
 • Plone CMS WWW-sivujen tuottamisessa
 • Oppimistehtävä 3
Ke 5.10. klo 8.15-9.45 (Luento) Luentosali Ag Alfa
 • Videokuvaus: suunnittelu, sisällöntuotanto ja kuvaaminen
 • Oppimistehtävä 4
Pe 7.10. klo 10.15-11.45 (Luento) Mikroluokka Ag B211.1 (Sovjet)
 • Video- ja valokuvauksen tekniikka
 • Kuvankäsittely: perusteet ja GIMP:in käyttö
Ke 12.10. klo 8.15-9.45 (Demo) Mikroluokka Ag B211.1 (Sovjet)
 • Kuvankäsittely I
Pe 14.10. klo 10.15-11.45 (Demo) Mikroluokka Ag B211.1 (Sovjet)
 • Kuvankäsittely II
 • Oppimistehtävä 5
Ke 19.10. klo 8.15-9.45 (Luento) Luentosali Ag Alfa / erikoismikroluokka Ag C331.3
 • Ruutukaappausvideot
 • Interaktiivinen taulu
Pe 21.10. klo 10.15-11.45 (Demo) Mikroluokka Ag B211.1 (Sovjet)
 • Ruutukaappausvideot
 • Oppimistehtävä 6
Ke 26.10. klo 8.15-9.45 (Luento/demo) Erikoismikroluokka Ag C331.3
 • Flash
Pe 28.10. klo 10.15-11.45 (Demo) Erikoismikroluokka Ag C331.3
 • Flash
 • Oppimistehtävä 7
Ke 2.11. klo 8.15-9.45 (Luento/demo) Erikoismikroluokka Ag C331.3
 • Videoeditointi I
Pe 4.11. klo 10.15-11.45 (Demo) Erikoismikroluokka Ag C331.3
 • Linux, MAC ja vapaat ohjelmat
 • Oppimistehtävä 8
Ke 9.11. klo 8.15-9.45 (Luento) Luentosali Ag Alfa
 • Pelit opetuksessa
 • Oppimistehtävä 9
Pe 11.11. klo 10.15-11.45 (Demo) Erikoismikroluokka Ag C331.3
 • Videoeditointi II
Ke 16.11. klo 8.15-9.45 (Demo) Erikoismikroluokka Ag C331.3
 • Videoeditointi III
Pe 18.11. klo 10.15-11.45 (Demo) Erikoismikroluokka Ag C331.3
 • Videoeditointi IV
 • Oppimistehtävä 10 (videon palautus) ohjeistus
Ke 23.11. klo 8.00-10.00 (Seminaari) Luentosali Ag Alfa
 • Videoiden esitykset ja vertaisarvioinnit
 • Itsearvioinnin ja kurssiarvioinnin ohjeistus
Pe 25.11. klo 10.00-12.00 (Seminaari) Luentosali Ag Alfa
 • Videoiden esitykset ja vertaisarvioinnit
 • Itsearvioinnin ja kurssiarvioinnin ohjeistus

Edellisiä kursseja

Opettaja

Antti Ekonoja
Tohtorikoulutettava Antti Ekonoja
Sähköposti: antti.j.ekonoja@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.ekonoja.net/>
Työhuone: Ag C522.3
Puhelin: 040 8053257

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/ope/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2011-11-25 12:14:12
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta