TIEA212 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi (6 op)

Kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy aina osoitteista:

http://appro.mit.jyu.fi/gko/

https://trac.cc.jyu.fi/projects/gko/wiki

Sisältö

Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Windows-ympäristössä. Komponenttipohjainen ohjelmointi. Ohjelmointikielenä on C#.

Osaamistavoitteet

Oppia ymmärtämään komponentti- ja tapahtumapohjaisen (event driven) ohjelmoinnin perusteet. Kyky tuottaa omia komponentteja.

Esitiedot

Ohjelmointi 2

Suorittaminen

Kurssi suoritetaan pakollisilla demotehtävillä ja pakollisella harjoitustyöllä. Arvosanaan voi vaikuttaa myös vapaaehtoisella esitelmällä.

Tentit

Kurssista ei järjestetä tenttiä.

Kirjallisuus

Materiaalina toimivat WWW:stä löytyvät artikkelit ja oppaat.

Lappalainen & Malmirae: Delphi peruskurssi, Lappalainen: Windows-ohjelmointi C-kielella, Olio-ohjelmointi ja C++.

Ilmoittautuminen kurssille ja pääteohjausryhmiin

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta.

Etäopiskelu

Kurssia ei ole vielä mahdollista suorittaa etäopiskeluna. Tarkoitus on kuitenkin luoda kurssille etäsuoritusmahdollisuus, joka olisi käytettävissä aikaisintaan talvella 2011.

Luennot

Luennot alkavat ma 6.9.2010 Agoran Auditorio 1:ssä klo 14.15. Tarkka luentoaikataulu löytyy Korpista.

Luentovideot

Luennot taltioidaan videona ja äänenä. Taltiointeja voi katsella ja kuunnella jälkikäteen lataamalla tiedostot kunkin luentosivun alusta.

Pääteohjaukset

Ainakun kurssin alkuosan aikana järjestetään viikottain pääteohjaukset joissa voi ohjaajan läsnäollessa harjoitella demotehtäviin ja luentoihin liittyviä aiheita.

Harjoitukset

Pakollisia harjoitustehtäviä eli demoja on 20-28 tuntia. Lopullinen määrä tarkentuu kurssin aikana.

Harjoitustyö

Lisätietoja tulee myöhemmin.

Aiempia kursseja

GKO 2008

Opettaja

Tommi Lahtonen
yliopistonopettaja Tommi Lahtonen
Sähköposti: tommi.j.lahtonen@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://hazor.iki.fi/>
Työhuone: AgC522.3
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/gko/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2010-10-04 16:03:00
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta