TIEA361 - Tietotekniikan opettajan työvälineitä (5 op, 4 ov)

Ilmoituksia

Syksyn 2007 toteutuksesta jaetaan poikkeuksellisesti 6 opintopistettä normaalin 5 opintopisteen sijaan. Perusteluna on syksyn kurssin työmäärä, joka vastaa paremmin 6 opintopistettä kuin 5 opintopistettä. Kurssin laajuus tullee yleisestikin muuttumaan 6 opintopisteeseen lukuvuodesta 2008-2009 lähtien.

Kurssin kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/ope/

Kurssin oppimisympäristö (Moodle) löytyy osoitteesta:

https://moodle2.cc.jyu.fi/course/view.php?id=14

Kurssiavaimen Moodleen saat ensimmäisellä luennolla ja sähköpostilla, kunhan olet ilmoittautunut kurssille Korpissa.

Kurssin aikataulu

Kurssi alkaa 3.9.2007 klo 16.15 salissa Ag C234.1.

Kurssin alustava aikataulu aiheineen ja paikkoineen selviää ensimmäisellä luennolla. Aikataulua päivitetään myös tälle sivulle (taulukko sivun alaosassa) kurssin edetessä.

Kurssille ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmässä:

https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=41499

Kurssikuvaus

Kurssilla käydään läpi tietotekniikan opettajan työnkuvaan liittyviä aiheita ja tutustutaan etenkin erilaisiin työvälineisiin. Tutuksi tulevat myös alan ajankohtaiset aiheet (mm. opetuksen suunnittelu, opetusmateriaalit, opettajan tieto- ja viestintätekniset taidot). Kurssi on tarkoitettu pääsääntöisesti pää- tai sivuaineenaan tietotekniikan aineenopettajiksi opiskeleville.

Kurssin pääaiheena on oppimateriaalin tuottamisessa tarvittavat tekniset taidot ja opetuksen suunnittelu. Kurssilla käsitellään seuraavia osa-alueita:

Esitiedot

Pakollinen esitieto on Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssi tai vastaavat tiedot (tarvitaan etenkin WWW-sivujen tekotaitoja ja työvälineohjelmistojen (Microsoft Office) käytön hallintaa).

Kurssin opetusmuodot

Kurssillä käytetään seuraavia opetusmuotoja:

Luennot

Luennot (noin 20 h) johdattelevat yleensä tietyn tietoteknisen työvälineen käyttöön. Luennot videoidaan, eli niitä voi seurata myös verkon kautta.

Demot

Demoissa (noin 40 h) harjoitellaan tietyn työvälineen käyttöä ohjatusti. Demoja voi suorittaa myös etäopiskeluna. Demotehtävät löytyvät näiltä sivuilta ja Moodle-oppimisympäristöstä. Demotehtävät palautetaan Moodle-keskusteluryhmiin.

Oppimistehtävät

Oppimistehtävät ovat pohdintatehtäviä, joissa sovelletaan opittua tietoa. Mietitään, miten tietoteknisiä välineitä ja tekniikoita voidaan hyödyntää erilaisten oppiaineiden opetuksessa. Oppimistehtävissä tuotetaan aineeseen oppimateriaalia ja suunnitellaan oppimistilanteita, joissa yhdistyvät oppiaineen ja tietotekniikan tavoitteet.

Kutakin aihetta kohden valitaan kouluaine, joka ei ole tietotekniikka. Vähintään kahden (2) oppimistehtävän palautuksen pitää olla muusta aineesta kuin omista opetettavista aineista. Tietotekniikan integrointia mietitään seuraaviin oppiaineisiin:

Oppimistehtävissä pitää yleensä valinnasta riippuen:

 1. Kuvata oppimistilanne, jossa oppilaat käyttävät opeteltua tekniikkaa. Välinettä käyttäen tehdään lisäksi mallituotos esimerkiksi.
 2. Tuottaa välineellä oppimateriaalia opettajan näkökulmasta.

Oppimistehtävän palautuksessa on:

Tehtävät tehdään pääosin WWW-sivuina, jotka siirretään Tietohallintokeskuksen palvelimelle (yleensä users.jyu.fi). WWW-sivu linkitetään Moodlessa oleviin keskusteluryhmiin. Kustakin oppimistehtävästä on oma keskusteluryhmänsä. Oppimistehtävät löytyvät demotehtävien lopusta ja kurssin Moodle-oppimisympäristöstä.

Oppimistehtäviä voi tehdä niin halutessaan myös pareittain. Oletuksena oppimistehtävät tehdään yksilötöinä ellei muuta sovita.

Tehtävien tekemisessä on yleensä seuraava aikataulu:

Oppimistehtäväesimerkkejä syksyltä 2006

Vertaisarviointi

Itsearviointi

Kurssin päätteeksi pohditaan omaa oppimista kurssilla ja annetaan kurssipalaute.

Kurssin suoritus

Kurssin suoritus vaatii demotehtävien (~10-15 kpl = noin 40 h) ja oppimistehtävien (~10 kpl) palautusta Moodle-oppimisympäristön aiheen mukaisiin keskusteluryhmiin. Toisten kurssilaisten oppimistehtäviä on vertaisarvioitava (4-5 kommenttia per oppimistehtävä). Kurssin päätteeksi on tehtävä itsearviointi.

Kurssin arviointi

Kurssi arvioidaan numeroarvosanalla (1-5). Kurssista saa arvosanan 1, kun ylläolevat suorituskriteerit täyttyvät minimivaatimuksin. Arvosana (1-5) määräytyy kokonaisuudessaan seuraavien kriteerien perusteella:

Ajat, paikat ja aiheet

Aika Paikka Aihe
Ma 3.9. klo 16.15-17.45 (Luento) Luentosali Ag C234.1
 • Aloitus
 • Kurssin käytännön järjestelyt
 • Moodle
Ke 5.9. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B111.1 (Asia)
 • IRC- ja Moodle-demo
Ma 10.9. klo 16.15-17.45 (Luento) Luentosali Ag C234.1
 • Käsitekartat, esim. CMapTools, Microsoft PowerPoint tai OpenOffice.org Impress
 • Ohjeistus oppimistehtäviin (etenkin oppimistehtävä 1)
Ke 12.9. klo 16.15 - 17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B111.1 (Asia)
 • Käsitekartta-demo
 • Oppimistehtävä 1
Ma 17.9. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B111.1 (Asia)
 • Toimisto-ohjelmat
Ke 19.9. klo 16.15 - 17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B111.1 (Asia)
 • WWW-tekniikat
 • Oppimistehtävä 2
Ma 24.9. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B111.1 (Asia)
 • WWW-lomakkeet
 • Moodle-aktiviteetit
Ke 26.9. klo 16.15 - 17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B111.1 (Asia)
 • Plone CMS WWW-sivujen tuottamisessa
 • Oppimistehtävä 3
Ma 1.10. klo 16.15-17.45 (Luento) Luentosali Ag C234.1
 • Videokuvaus: suunnittelu, sisällöntuotanto ja kuvaaminen
 • Oppimistehtävä 4:n ohjeistus
Ke 3.10. klo 16.15 - 17.45 (Luento) Mikroluokka Ag B111.1 (Asia)
 • Video- ja valokuvauksen tekniikka
 • Oppimistehtävä 4:n toteuttaminen
Ma 8.10. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B111.1 (Asia)
 • Kuvankäsittely I
Ke 10.10. klo 16.15 - 17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B111.1 (Asia)
 • Kuvankäsittely II
 • Oppimistehtävä 5
Viikko 42 (15.-21.10.) -
 • Syysloma - kaikki mahdolliset rästityöt tulee tehdä pois!
Ma 22.10. klo 16.15-17.45 (Luento) Luentosali Ag C234.1
 • Ruutukaappausvideot
Ke 24.10. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B111.1 (Asia)
 • Ruutukaappausvideot
 • Oppimistehtävä 6
Ma 29.10. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B503
 • Flash
 • Oppimistehtävä 7
Ke 31.10. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B503
 • Videoeditointi I
Ma 5.11. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B503
 • Linux ja vapaat ohjelmat
 • Oppimistehtävä 8
Ke 7.11. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B503
 • Videoeditointi II
Ma 12.11. klo 16.15-17.45 (Luento) Luentosali Ag C234.1
 • Pelit opetuksessa
 • Oppimistehtävä 9
Ke 14.11. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B503
 • Videoeditointi III
Ma 19.11. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B503
 • Videoeditointi IV
 • Oppimistehtävä 10 (videon palautus) ohjeistus
Ke 21.11. klo 16.15-17.45 (Demo) Mikroluokka Ag B503
 • Videoeditointia (tarvittaessa)
Ma 26.11. klo 16.15-17.45 (Seminaari) Luentosali Ag C234.1
 • Videoiden esitykset ja vertaisarvioinnit
 • Itsearvioinnin ja kurssiarvioinnin ohjeistus
Ke 28.11. klo 16.15-17.45 (Seminaari) Luentosali Ag C232.1
 • Videoiden esitykset ja vertaisarvioinnit
 • Itsearvioinnin ja kurssiarvioinnin ohjeistus

Linkkejä

Edellisiä kursseja

Opettaja

Antti Ekonoja
yliopistonopettaja Antti Ekonoja
Sähköposti: anjoekon@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.ekonoja.net/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/ope/
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Kimmo Aittokallio (kimaitt@jyu.fi) <http://www.cc.jyu.fi/~kimaitt/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2007-12-14 14:03:58