XHTML-perusteita

Luennolla käsitellään XHTML-dokumentin rakenteen määrittämistä peruselementtien avulla.

Luentotaltiointi

Ongelmia videon katselussa?

Dokumenttityypeistä

Word tallentaa omassa tiedostomuodossaan Xetor XHTML-editori tallentaa tekstinä

Kuka määrittää miten sivuja tehdään?

Standardeista lyhyesti

WWW-sivujen tekeminen

WWW-sivujen tekemisessä voidaan erottaa samat vaiheet kuin tekstinkäsittelydokumentin tekemisessä. Nämä vaiheet ovat:

WWW-sivuja voidaan tuottaa niihin erikoistuneilla ohjelmilla, jotka näyttävät suoraan miltä sivu näyttää selaimessa. Valitettavasti monet näistä ohjelmista tuottavat sivuja, jotka ovat tulkittavissa vain yhdellä selaimella. Siksi onkin yleensä järkevämpää tuottaa itse selaimien ymmärtämää lähdekoodia.

Graafisia WYSIWYG (What You See Is What You Get) -editoreita (esim. Frontpage ja Dreamweaver) on syytä välttää, koska XHTML ei millään tavalla kiinnitä dokumentin ulkoasua vaan ainoastaan rakenteen. Graafisia editoreitakin voi käyttää kunhan ymmärtää mitä on tekemässä.

Rakenteen merkitseminen

XHTML-dokumentti on tekstiä, jossa merkitään dokumentin rakenne elementeillä, jotka kirjoitetaan <>-merkkien väliin. Esim. <title>.

Elementeillä on aina aloitus ja lopetus joiden välissä on varsinainen elementin sisältö. esim.

<title>Tietokone ja tietoverkot työvälineenä</title>

<title> on aloituselementti.

</title> on lopetuselementti. Lopetuselementissä on aina /-merkki

Jos elementillä ei ole sisältöä niin lopetuselementti voidaan lyhentää suoraan aloituselementtiin: <br />

Elementtien välillä ja tekstin keskellä saa olla vapaasti välilyöntejä tai rivinvaihtoja.

Ominaisuudet eli attribuutit

Elementeillä voi olla ominaisuuksia eli attribuutteja, jotka määrittelevät jotakin elementtiin liittyviä asioita. Esim. hyperlinkin kohde määritellään a-elementtiin tulevalla href-attribuutilla:

<a href="http://www.jyu.fi/">Jyväskylän yliopisto</a>

Dokumentin on oltava hyvin muodostettu

Tuotetun dokumentin pitää olla hyvin muodostettu (engl. well-formed), ettei selaimien tarvitse tehdä tulkitsemisessa arvailuja. Eri elementit eivät siis saa mennä keskenään ristiin eikä lopetusosia saa unohtaa.

Väärin

<p>Tuotetun <strong>dokumentin pitää olla
 hyvin muodostettu
 (<em>engl. well-formed</em>).</p></strong>

Oikein

<p>Tuotetun <strong>dokumentin pitää olla
 hyvin muodostettu
 (<em>engl. well-formed</em>)</strong>.</p>

Dokumentin pitää olla validi

Dokumentin pitää olla myös validi (engl. valid) eli sen rakenne pitää olla jonkin dokumenttityypin mukainen. Dokumenttityyppi määrää mitä elementtejä voi käyttää, mitkä elementit saavat sijaita minkäkin elementtien sisällä ja mitä attribuutteja kuuluu millekin elementille jne.

XHTML 1.0 strict

XHTML 1.1 on uusin W3C:n XHTML-suositus mutta eroaa XHTML 1.0 strictistä lähinnä vain modulaarisuutensa takia. Käytämme tällä kurssilla XHTML 1.0 strictiä

<!DOCTYPE html
   PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

XHTML-dokumenttien tarkistamiseen eli validointiin on olemassa ns. HTML-validaattoreita.

Pelkillä www-selaimilla testaamiseen ei voi luottaa koska ne yrittävät hiljaisuudessa ohittaa käyttäjän tekemät virheet jonka tuloksena virheellinen dokumentti toimii kuun asennosta, auringonpilkuista ja käytetystä selaimesta riippuen ehkä joskus tai ei koskaan.

XHTML 1.0 Simple

Kurssin tarpeita varten tehty, suppeampi versio XHTML 1.0:sta.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//JYU//DTD XHTML 1.0 Simple//EN"
 "http://appro.mit.jyu.fi/dtd/xhtml1-simple.dtd">

Hyvän XHTML-dokumentin runko

Dokumenttipohjan voi ladata edellä olevasta linkistä.

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//JYU//DTD XHTML 1.0 Simple//EN"
 "http://appro.mit.jyu.fi/dtd/xhtml1-simple.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="fi" >
 <head>
  <title>Tähän sivun otsikko</title>
 </head>

 <body>
  <h1>Tähän pääotsikko</h1>
  <p>Tähän tekstiä...</p>
 </body>

</html>

Dokumentin perusrakenne

Seuraavassa kuvassa on esitettynä dokumentin perusrakenne. Perusrakenteesta kannattaa huomata seuraavat asiat:

Dokumentin rakenne puumaisena esityksenä

Dokumentin rakennetta voi tutkia puumaisena hierarkisena rakenteena esimerkiksi Xetor-editorin Structure Browserista tai Mozilla-selaimen DOM Inspectorilla. DOM Inspector löytyy Mozillasta valikosta Tools | Web Development | DOM Inspector.

Hyvä rakenne - otsikkotasot löytyvätHuono rakenne - ei otsikkotasoja ja liian syvä Xetor-ohjelman rakennenäkymä

XHTML:n elementit

Seuraavassa on esitetty lyhyesti XHTML Basic suosituksen mukaiset elementit. Tavallisimmista XHTML-elementeistä löytyy dokumentti opettelun tueksi.

Seuraavassa kaaviossa pyritään selventämään XHTML-elementtien suhdetta toisiinsa XHTML 1.1:ssä. Kaaviosta puuttuu hyvin paljon elementtejä ja kaavio ei ilmaise täysin elementtien välisiä riippuvuuksia.
XHTML-elementtien rakennekaavio

XHTML-elementtien rakennekaavio

Lohkotason elementit

Lohkotason elementtejä voi sijoittaa suoraan body-elementin sisään.

Useimmat lohkotason elementit voivat sisältää joko pelkkää tekstiä tai merkkitason elementtejä.

Otsikkoelementit - (h1 - h6)

<h1>Ensimmäisen tason otsikko</h1>

 <p>Tämä on tekstikappale</p>

<h2>Toisen Tason otsikko</h2>

 <p>Tämä on tekstikappale</p>

Tekstikappale - p

<p>
 Tämä on tekstikappale
</p>
<p> Tämä on tekstikappale </p>

Erilaiset listat

Listat ovat myös lohkotason elementtejä. Listojen sisään voi sijoittaa sekä merkkitason elementtejä että toisia lohkotason elementtejä

Seuraavassa on esimerkkien avulla käsitelty järjestämätön ja järjestetty lista sekä määritelmälista.

Järjestämätön lista - ul

<ul>
 <li>Järjestämättömän listan ensimmäinen alkio</li>
 <li>Järjestämättömän listan toinen alkio</li>
 <li>Järjestämättömän listan kolmas alkio</li>
 <li>Järjestämättömän listan neljäs alkio</li>
</ul>

Järjestetty lista - ol

 1. Järjestetyn listan ensimmäinen alkio
 2. Järjestetyn listan toinen alkio
 3. Järjestetyn listan kolmas alkio
 4. Järjestetyn listan neljäs alkio
<ol>
 <li>Järjestetyn listan ensimmäinen alkio</li>
 <li>Järjestetyn listan toinen alkio</li>
 <li>Järjestetyn listan kolmas alkio</li>
 <li>Järjestetyn listan neljäs alkio</li>
</ol>

Sisäkkäiset listat

 1. Järjestetyn listan ensimmäinen alkio
  • Järjestämättömän listan ensimmäinen alkio
  • Järjestämättömän listan toinen alkio
   1. Järjestetyn listan ensimmäinen alkio
   2. Järjestetyn listan toinen alkio
  • Järjestämättömän listan kolmas alkio
 2. Järjestetyn listan toinen alkio
 3. Järjestetyn listan kolmas alkio
  • Järjestämättömän listan ensimmäinen alkio
  • Järjestämättömän listan toinen alkio
  • Järjestämättömän listan kolmas alkio
   • Järjestämättömän listan ensimmäinen alkio
   • Järjestämättömän listan toinen alkio
  • Järjestämättömän listan neljäs alkio
<ol>
<li>Järjestetyn listan ensimmäinen alkio
<ul>
 <li>Järjestämättömän listan ensimmäinen alkio</li>
 <li>Järjestämättömän listan toinen alkio
  <ol>
   <li>Järjestetyn listan ensimmäinen alkio</li>
   <li>Järjestetyn listan toinen alkio</li>
  </ol>
 </li>
 <li>Järjestämättömän listan kolmas alkio</li>
</ul>
</li>
<li>Järjestetyn listan toinen alkio</li>
<li>Järjestetyn listan kolmas alkio
<ul>
 <li>Järjestämättömän listan ensimmäinen alkio</li>
 <li>Järjestämättömän listan toinen alkio</li>
 <li>Järjestämättömän listan kolmas alkio
 <ul>
  <li>Järjestämättömän listan ensimmäinen alkio</li>
  <li>Järjestämättömän listan toinen alkio</li>
 </ul>
 </li>
 <li>Järjestämättömän listan neljäs alkio</li>
</ul>
</li>
</ol>

Taulukot

Taulukoita rakennettaessa kannattaa huomata seuraavia asioita:

Seuraavassa yksinkertainen esimerkki taulukosta, jossa on neljä riviä ja kaksi saraketta.

Taulukkoon liittyvä otsikko
Esimmäisen sarakkeen otsikkoToisen sarakkeen otsikko
1. rivin 1. solu1. rivin 2. solu
2. rivin 1. solu2. rivin 2. solu
3. rivin 1. solu3. rivin 2. solu
<table summary="Tekstikuvaus taulukon sisällöstä">
<caption>Taulukkoon liittyvä otsikko</caption>
<tr>
 <th>Esimmäisen sarakkeen otsikko</th>
 <th>Toisen sarakkeen otsikko</th>
</tr>
<tr>
 <td>1. rivin 1. solu</td>
 <td>1. rivin 2. solu</td>
</tr>
<tr>
 <td>2. rivin 1. solu</td>
 <td>2. rivin 2. solu</td>
</tr>
<tr>
 <td>3. rivin 1. solu</td>
 <td>3. rivin 2. solu</td>
</tr>
</table>
Ensimmäinen otsikko Toinen otsikko Kolmas otsikko
1. rivin 1. 1. rivin 2. 1. rivin 3.
2. rivin 1. 2. rivin 2. 2. rivin 3.
3. rivin 1. 3. rivin 2. 3. rivin 3.
4. rivin 1. solu kolmen sarakkeen alueelle
5. rivin 1. 5. rivin 2.kahdella riville5. rivin 3.
6. rivin 1. 6. rivin 3.
<table summary="tekstikuvaus taulukon tarkoituksesta ja sisällöstä" >
<tr>
 <th>Ensimmäinen otsikko</th> <th>Toinen otsikko</th> <th>Kolmas otsikko</th>
</tr>
<tr>
 <td>1. rivin 1.</td> <td>1. rivin 2.</td> <td>1. rivin 3.</td>
</tr>
<tr>
 <td>2. rivin 1.</td> <td>2. rivin 2.</td> <td>2. rivin 3.</td>
</tr>
<tr>
 <td>3. rivin 1.</td> <td>3. rivin 2.</td> <td>3. rivin 3.</td>
</tr>
<tr>
 <td colspan="3">4. rivin 1. joka laajenee kolmen sarakkeen alueelle</td>
</tr>
<tr>
 <td>5. rivin 1.</td> <td rowspan="2">5. rivin 2. kahdella riville</td> <td>5. rivin 3.</td>
</tr>
<tr>
 <td>6. rivin 1.</td> <td>6. rivin 3.</td>
</tr>
</table>

Korvattavat elementit

Korvattavia elementtejä voidaan sijoittaa lohko- tai tekstitason elementtien sisään.

img - Kuva

Seuraavassa esimerkki img-elementin käytöstä.

Käytettävä kuva voi sijaita millä tahansa www-palvelimella jos kuvan osoitteeksi kirjoitetaan kokonainen URI:

<p>
<img src="http://appro.mit.jyu.fi/images/appro2_p.png" alt=" " title="Appro-logo" />
</p>

Useimmiten kuvat sijaitsevat samalla palvelimella ja samassa kansiossa kuin xhtml-dokumenttikin. Tällöin on järkevintä käyttää suhteellista osoitusta kuvaan:

<p>
<img src="appro2.png" alt=" " title="Appro-logo" />
</p>

Kuvalle pitää keksiä korvaava tekstikuvaus alt-attribuutin arvoksi. alt-attribuutin sisältö näytetään jos kuvaa ei pystytä esittämään.

Hämähäkki lämmittelee auringossa rinkan päällä

<p>
<img
 src="http://www.iki.fi/hazor/jotunheimen-2002/tommi/thumbs/DSCN4283-H%E4m%E4h%E4kki.jpg"
 alt="Hämähäkki lämmittelee auringossa rinkan päällä"
 title="Hämähäkki lämmittelee auringossa" />
</p>

br - pakotettu rivinvaihto

Tekstitason elementit

Seuraavaan on kerätty listaksi tekstitason elementit.

Dokumentin otsikkotietoihin sijoitettavat elementit

Linkkielementti - link

<link
 rel="StyleSheet"
 href="http://appro.mit.jyu.fi/appro2003.css"
 type="text/css"
/>

Yleisimmät virheet XHTML-dokumentissa

XHTML-dokumentin tuottamisen vaiheet

 1. Kirjoita dokumentin sisältö
 2. Määrittele dokumentin rakenne
 3. Validoi dokumentti
 4. Testaa dokumentti jollakin selaimella
 5. Määrittele dokumentin ulkoasu (CSS)
 6. Validoi CSS
 7. Testaa ulkoasu selaimilla
 8. Siirrä dokumentti WWW-palvelimelle

XHTML-dokumentin kirjoittamiseen voi käyttää haluamaansa tekstieditoria (esim. notepad) tai jotakin erityisesti XML:n kirjoittamiseen kehitettyä editoria (esim. HTML-kit).

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/luennot/luento9/
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2005-02-22 12:02:41
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto