Tekstinkäsittelyn perusteet - OpenOffice.org Writer - Luento 5

Seuraavassa käydään läpi tekstinkäsittelyyn liittyviä asioita aina tekstinkäsittelyn perusteista tehokkaaseen työskentelyyn asti. Lisää tekstinkäsittelyyn liittyvää asiaa löytyy seuraavalta luennolta. Esimerkkiohjelmana käytetään ilmaista OpenOffice.org Writer -tekstinkäsittelyohjelmaa. Microsoft Wordille löytyy vanhempi luentomateriaali.

Onko tekstinkäsittelysi tehokasta?

Olet käyttänyt massiivisen määrän aikaa ja vaivaa ja saanut gradusi mielestäsi valmiiksi. Sivuja on kertynyt reilusti yli sata. Lähetät Microsoft Wordilla kirjoittamasi gradun proffan syynättäväksi ja jäät odottamaan palautetta. Menee viikko ja saat seuraavanlaisen palautteen:

Gradusi asiasisältö on erinomaisella mallilla! Valitettavasti työsi ulkoasu ei kuitenkaan vastaa laitoksen graduille asetettuja vaatimuksia. Pyydänkin sinua tekemään työhösi seuraavat korjaukset:

Luet viestin ja manaat vaatimuksia. Taas tuli lisää työtä. Kauankohan näiden korjaamiseen kuluu aikaa...

 1. Mitkä proffan vaatimista korjauksista ovat työläitä ja mitkä helppoja
 2. Kauanko sinulta menisi aikaa kaikkien korjausten tekemiseen?
 3. Millaiset asiat ovat helppoja ja nopeita tehdä tekstinkäsittelyssä? Millaiset asiat eivät ole?
 4. Mitkä seikat vaikuttavat tekstinkäsittelyn helppouteen ja tehokkuuteen?

Toimintoja ja pikanäppäimiä

Erikoismerkit

Osaathan kirjoittaa kaikki seuraavat merkit?

) / \ " # $ % & : , ; < | ' * + ( - @ _ [

Aksenttimerkit

Aksenttimerkit (¨ ~ ´ ` ^) liitetään muihin merkkeihin.

Kirjoitetaan ensin liitettävä aksentti ja vasta tämän jälkeen kirjain, johon aksenttimerkki halutaan liittää.

Jos aksenttimerkki halutaan sellaisenaan, voidaan se liittää välilyöntiin.

Muutamien aksenttimerkkien ja kirjaimien liittäinen toisiinsa

OpenOffice.Org Writer asetukset

Tyylien kannalta tärkeitä asetuksia ovat:

Tyylit (Style)

Tyylien ulkopuoliset erillismuotoilut eli esimerkiksi kappalekohtaiset sisennykset, välistykset ja tasaukset sekä sana- ja merkkikohtaiset lihavoinnit ja kursivoinnit aiheuttavat suuria ongelmia mm. ulkoasun muokkaamisessa.

Perussääntö: Älä koskaan käytä dokumentin muotoiluun tarkoitettua työkalupalkkia, koska se tuottaa tyylien ulkopuolisia erillismuotoiluja!

työkalupalkki - ÄLÄ KÄYTÄ!

Käytä tyylejä aina kun:

Mitä tyylit ovat?

Dokumentissa on usein samanlaisia kappaleita (otsikot, leipäteksti, listat), jotka halutaan muotoilla samalla tavalla. Tyylit ovat kokoelma muotoiluja, jotka liittyvät tiettyyn kappale- tai tekstityyppiin. Peruskaava dokumentin muotoilussa pitäisi olla seuraava:

 1. Merkitään dokumentin rakenne eli merkitään kappaleiden tyyppi
  • Otsikot
  • Listat
  • Leipäteksti
 2. Merkitään kappaleiden sisällä olevat erityisasemassa olevat merkkirakenteet
  • Vahvennus
  • Korostus
  • Esimerkit
 3. Muokataan rakenneosiin liittyviä ulkoasumuotoiluja tyylivalikon kautta
  • Kirjasin
  • Sisennykset
  • Välistykset
  • Reunaviiva
  • Listamerkit
  • Numerointi

Tyylivalikon saa esiin valinnalla Format | Styles and Formatting tai F11. Muita muotoiluvaihtotapoja on syytä käyttää mahdollisimman vähän ja vain erikoistapauksissa!

Dokumentin rakenne

Erilaisia asiakirjan rakenteita

Asiakirja eli dokumentti koostuu mm. seuraavista osista ja osiin liittyvistä ominaisuuksista:

Tekstin rakenne

Kappale muodostuu enter-näppäinpainallusten väliin

Erilaisia dokumentin rakenteita

Mitä hyötyä on rakenteen merkitsemisestä?

Tyyleillä merkitään dokumentin rakenne. Merkitsemisellä helpotetaan ja nopeutetaan sekä dokumentin tekemistä että muokkaamista.

Kappaletyylit

Merkkittyylit

Listatyylit

Uusia aivan omia tyylejä tarvitsee luoda vain erittäin harvoin. Käytä valmiita aina kuin mahdollista.

Tyylittömän dokumentin siivoaminen

Erilaiset tyylit - erilaiset käyttökohteet

Muotoillaan excelohje.txt Writer-dokumentiksi. Ensin on tehtävä rakenteen merkintä.

Erilaisia asiakirjan rakenteita

Kappaletyyli

Listat

Merkkityyli

Rakenteen merkitsemisen tehostaminen

Tyylien ominaisuudet ja niiden muokkaaminen

Tyylien ominaisuuksien muuttaminen onnistuu Styles And Formatting -dialogista. Valitse tyyli jota haluat muokata ja valitse kontekstivalikosta (hiiren oikea painike) Modify niin pääset uuteen dialogiin muokkaamaan tyyliä.

Uudet tyylit

Uusien tyylien tekeminen kannattaa vain, kun valmiita sopivia tyylejä ei löydy!

Uusien tyylien käyttö tulee kysymykseen...

Tyylien tekemisessä huomioitavaa:

Esimerkkejä uusien tyylien tekemisestä

Seuraavassa on lueteltu muutaman uuden tyylin ominaisuudet.

Lisätietoa

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/luennot/luento5/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2012-08-13 12:33:01
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta