Ohjelmien poistaminen Windowsista

Ohjelmien poistaminen joudutaan tekemään, kun jokin ohjelma ei toimi halutulla tavalla. Myös joidenkin uusien ohjelmien asentamisen yhteydessä joudutaan vanhempi ohjelmaversio poistamaan tietokoneesta. Muutamat ohjelmat eivät siedä vanhempia ohjelmaversioita, joten vanhempi ohjelma on poistettava ennen uuden ohjelman asentamista. Joidenkin ohjelmien kohdalla on mahdollista käyttää sekä vanhaa että uutta versiota samassa tietokoneessa.

Ohjelman poistaminen voi joskus olla hyvinkin työlästä, mutta myös kivuttomasti itsensä poistavia ohjelmia löytyy. Ohjelman poistamisen mahdollistaa Uninstall-ohjelma, joka tulee automaattisesti jokaisen itseään kunnioittavan ohjelmavalmistajan asennuspaketin mukana. Poisto-ohjelma poistaa tavallisesti viittaukset ohjelmaan sekä Windowsin rekistereistä että tiedostoista. Lisäksi ohjelma poistaa kaikki ohjelman pikakuvakkeet sekä koko ohjelman asennushakemiston.

Poistamisen voi tehdä ainakin kahdella tavalla. Jos asennuksen yhteydessä ohjelma rekisteröitiin Windowsiin, niin ohjelmasta löytyy maininta Ohjauspaneelista (engl. ControlPanel) löytyvän ominaisuuden Lisää | Poista Sovellus (engl. Add | Remove Program) välilehdeltä Asenna|Poista asennus (engl. Install | Uninstall). Välilehdeltä löytyy lista tietokoneeseen asennetuista, mutta lista ei ole täydellinen.

Ohjelman poistaminen alkaa aktivoimalla haluttu ohjelma ja valitsemalla Lisää | Poista (engl. Add| Remove). Poistaminen tapahtuu yleensä automaattisesti muutaman varmistuskyselyn jälkeen. Joitakin osia poistaessa voi joutua laittamaan Windowsin asennus-CD CD-ROM-asemaan.

Poistamisen suorittava ohjelma voi kysellä varmistuksia muutamien tiedostojen poistamisesta. Varmistuksiin kannattaa vastata kieltävästi, ellei tiedä varmaksi tiedostojen tarkoitusta. Yleensä varmistettavat tiedostot ovat sellaisia, että jokin muu ohjelma saattaa käyttää tiedostoa tai tiedostot sijaitsevat yleensä Windowsin järjestelmätietoja sisältävässä hakemistossa. Tiedostojen poistaminen saattaa tehdä muitakin sovellusohjelmia toimimattomaksi. Ohjelman poiston lopuksi operaation onnistumisesta kerrotaan käyttäjälle.

Jos ohjelmaa ei löytynytkään asennettujen ohjelmien listasta, niin poistaminen täytyy tehdä jotakin muuta kautta. Ensimmäiseksi kannattaa mennä ohjelman asennushakemistoon ja etsiä sieltä poistamisen liittyviä tiedostoja, kuten esimerkiksi poista.exetai uninstall.exe. Vinkkejä ohjelman poistamiseksi voi löytää myös tiedostosta lueminut.txt, readme.txt tai vastaavalla tavalla nimetystä tiedostosta. Ohjeita ohjelman poistamiseen kannattaa etsiä myös ohjelman tekijän kotisivuilla, mutta ohjeiden pitäisi yleensä tulla ohjelman mukana.

Jos ohjelman poistoon käytettävä tiedosto löytyy, niin tiedoston ajaminen käynnistää yleensä ohjelman poisto-ohjelman. Jos mitään poistamiseen viittaavaa tiedostoja ei löydy eikä asiasta ole tarkempia ohjeita, niin ohjelma täytyy poistaa käsin. Ohjelman käsin poistamista ei kannata alkaa tekemään, ellei se ole välttämätöntä tai ellei tiedä sen olevan ongelmatonta, koska väkivaltainen poistaminen voi saada käyttöjärjestelmän sekaisin.

Jos poistamiseen on olemassa pakottava tarve, niin poistaminen kannattaa tehdä seuraavasti. Aluksi kannattaa siirtää ohjelman asennushakemisto johonkin toiseen hakemistoon kovalevylle, joten se voidaan tarvittaessa palauttaa. Ohjelmahakemistoa ei siis kannata heti tuhota kokonaan. Samaan hakemistoon voidaan siirtää ohjelman kaikki työpöydältä löytyvät pikakuvakkeet, jolloin kuvakkeet eivät jää työpöydälle. Tämän jälkeen käynnistetään kone uudelleen ja tarkkaillaan mahdollisia virheilmoituksia. Jos virheilmoituksia ei tule, niin kaikki on hyvin ja siirretyt tiedostot voidaan tuhota lopullisesti. Tiedostoja kannattaa kuitenkin säilyttää kovalevyllä sen aikaa, että mahdolliset viittaukset muista ohjelmista poistettavan ohjelman hakemistorakenteeseen saadaan selville.

Pienten ja hieman vanhempien ohjelmien asentaminen ei tee muutoksia rekistereihin eikä Windowsin tiedostoihin, joten ne saa poistettua kivuttomasti tuhoamalla koko ohjelman asennushakemiston. Jos käynnistyksen yhteydessä tulee virheitä, jotka johtuvat ohjelman poistamisesta, täytyy ohjelman viittaukset poistaa Windowsin rekisteristä ja järjestelmätiedostoista käsin. Windowsin rekisterin ja järjestelmätiedostojen muokkaamista ei käsitellä tässä yhteydessä, koska se vaatii enemmän tietoa. Koko käyttöjärjestelmä saadaan helposti toimimattomaksi väärillä valinnoilla rekisterissä.

Ohjelman poistaminen oikealla tavalla on tärkeää, koska sillä vältytään yleensä ongelmilta. Esimerkiksi ohjelman hakemistorakenteen poistaminen ilman poisto-ohjelmaa voi aiheuttaa mielenkiintoisia ongelmia. Tällöin ohjelmaa ei välttämättä voida asentaa uudelleen, koska asennusohjelma löytää edelleen vanhan ohjelman. Ohjelman poistaminen Windowsista ei onnistu, koska hakemistorakenteen tuhoamisen yhteydessä on tuhottu myös poisto-ohjelma. Ainut tapa saada ohjelma tai uusi ohjelmaversio asennettua on muuttaa rekisteriä ja järjestelmätiedostoja käsin. Tämän taas joutuu tekemään arvaamalla, jos mistään ei löydy dokumentaatiota muutoksista, joita ohjelman asennus on tehnyt käyttöjärjestelmään. Huonoimmassa tapauksessa huolimaton ohjelman poisto voi johtaa käyttöjärjestelmän uudelleen asentamiseen, jos ohjelma halutaan saada vielä toimimaan.

Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
Copyright © Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi)<URL: http://www.iki.fi/hazor/>
Petri Heinonen (peheinon@mit.jyu.fi)<URL: http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>