Ohjelmien asentaminen ja poistaminen

Käyttöjärjestelmään asennettavat ohjelmat ovat aina käyttöjärjestelmäkohtaisia eli kyseistä käyttöjärjestelmää varten tehtyjä. Tämän vuoksi samaa ohjelmaa ei voi asentaa esimerkiksi Linuxiin ja Windowsiin, vaan ohjelmasta täytyy olla kummallekin käyttöjärjestelmälle omat versionsa. Windowsin eri versioille tehdyt ohjelmat ovat yleensä ylöspäin yhteensopivia, joten vanhemmalle Windows versiolle tehty ohjelma toimii myös uudemmassa Windows-versiossa. Esimerkiksi Office97-toimisto-ohjelmistopaketin voi asentaa Windows2000:n vaikka se toimii myös Windows98:ssa. Usein ohjelmista on olemassa omat versionsa eri Windows-versioille, koska eri käyttöjärjestelmäversioiden välillä on eroja. Joissakin tapauksissa vanhemmat ohjelmat toimivat hitaammin uudessa Windows-versiossa kuin vanhemmassa versiossa.

Ennen ohjelman asentamista kannattaa selvittää ohjelman laitteistovaatimukset. Ohjelma voi vaatia tietokoneelta tiettyä suoritustehoa toimiakseen. Ohjelman valmistaja on katsonut parhaaksi asettaa koneelle joitakin rajoituksia, jotta hänen ohjelmansa toimisi oikein ja riittävän nopeasti. Usein kuitenkin valmistajan ilmoittamat vaatimukset ovat huomattavasti pienemmät kuin esimerkiksi ”sujuvan työkäytön” asettamat vaatimukset.

Ohjelmia hankittaessa jää usein liian vähälle huomiolle uuden ohjelman hankkimisen todellinen tarve. Tällöin kannattaa pohtia onko ohjelmalle olemassa todellista tarvetta vai onko kyseessä pelkästään muoti-ilmiö? Sama pätee usein käyttöjärjestelmän päivittämiseen. Yleensä vanha ohjelma toimii tietokoneessa hyvin ja sillä pystytään tekemään tehtävät sujuvasti. Uusi ohjelmaversio vaatii tietokoneen suorituskyvyltä enemmän, joten se tulee usein toimimaan hitaammin kuin aiempi ohjelman versio. Tällöin voidaan helposti ajautua myös tietokoneen laitteiston päivittämiseen.

Ohjelman asentaminen Windowsiin

Graphic2

Windowsissa uusien ohjelmien asentaminen voidaan aloittaa löytyvällä valinnalla

Uuden ohjelman asentaminen voidaan aloittaa avautuneen ikkunan ensimmäiseltä välilehdeltä Asenna|Peruuta Asennus (engl. Install|Uninstall) valinnalla Asenna(engl. Install).

Valinnalla avautuu ikkuna, jossa etsitään asennettavaa ohjelmaa joko CD-ROM-levyltä tai levykkeeltä. Asennusohjelma yrittää etsiä asennusohjelmatiedostoa, joka on usein nimetty nimelle install.exe, asenna.exetai setup.exe. Asennusohjelma voi olla myös toisenkin niminen.

Jos tiedostoa ei löydy automaattisesti, niin tiedosto voidaan näyttää asennusohjelmalle valinnalla Selaa (engl. Browse).

Kun tietokone on löytänyt oikean asennusohjelmatiedoston, voidaan asennus aloittaa valinnalla Valmis (engl. Finish). Asennusohjelma neuvoo käyttäjää asennuksessa, joten kaikki asennusohjelman näyttämät sivut kannattaa lukea tarkkaan.

Ohjelman asennustiedoston voi valita myös suoraan CD-ROMilta tai levykkeeltä. Asentaminen lähtee käyntiin kun asennustiedosto ajetaan. Ajaminen onnistuu esimerkiksi kaksoisnapauttamalla tiedostoa Resurssienhallinnassa (engl. Explorer) tai antamalla ajettavan tiedoston nimi hakemistopolkuineen Käynnistä (engl. Start)-valikosta löytyvää Suorita (engl.Run)-toimintoon. Näin asennusohjelma saadaan käyntiin ja asentaminen voi jatkua normaalisti.

Asennuksen valinnat mukautetussa asennuksessa

Asennusohjelman käynnistymisen jälkeen suuremmat ohjelmat alkavat neuvoa asentajaansa sekä mainostavat tuotettaan. Pienempiä ohjelmia asennettaessa ei välttämättä jouduta puuttumaan asennukseen, muutoin kuin hyväksymällä dialogi, joka kertoo asennuksen onnistuneen. Tämän vuoksi tässä käsitellään suurempien ohjelmien ja ohjelmistopakettien asentamista.

Asennusohjelman aukaisemat ikkunat kannattaa lukea huolellisesti läpi ja sen esittämiin kysymyksiin kannattaa vastata. Jos jotakin kohtaa ei ymmärrä, niin se kohta kannattaa hyväksyä oletusasetuksilla. Asennusohjelman esittämät kysymykset koskevat usein hakemistoa, jonne ohjelma asennetaan sekä Windowsin tiedostoihin tehtävien muutosten hyväksymistä. Kysymyksistä selviää yleensä pelkällä OK- tai Seuraava (engl. Next)- painikkeen painamisella.

Asentamisen vaikein osuus on ohjelman osien valitseminen asennukseen tai niiden jättäminen pois asennuksesta. Jos ohjelman asennustavaksi on valittu mukautettu, niin asentaja pääsee vaikuttamaan tietokoneeseen asennettaviin osiin. Muut asennusmahdollisuudet ovat yleensä hyvin samantapaisia kuin Windowsin asentamisen yhteydessä käytiin läpi. Asennusmahdollisuudet ovat usein minimi, mukautettu tai normaali.. Tässä yhteydessä perehdytään mukautettuun asennukseen, koska muiden vaihtoehtojen sisällön määrää ohjelmiston toimittaja. Asennusvaihtoehtojen nimet (normaali ja minimi) kertovat asennustavoista riittävästi.

Mukautetussa asennuksessa käyttäjä voi itse määrittää asennuskokoonpanon tarkkaan. Asennuskokonaisuuden määrittämiseen joutuu yleensä suurten ohjelmistojen asentamisen yhteydessä, koska ohjelmistojen tarvitsema kovalevytila on suuri ja ohjelmistopaketin mukana tulee paljon tarpeellisia ja tarpeettomia lisäosia. Mukautettu asennus mahdollistaa sellaisten ohjelmiston osien asentamisen, joita muissa asennusvaihtoehdoissa ei voi asentaa. Kun ohjelmaan ja sen asentamiseen on tutustumassa ensimmäistä kertaa, kannattaa tutkia tarkkaan mitä kaikkea ohjelmistopaketti sisältää.

Graphic3

Asennuksen jossakin vaiheessa avautuu näkyville ikkuna, josta voidaan valita asennettavat ohjelmiston osat. Aluksi ikkunassa on lueteltuna asennettavan ohjelmiston osakokonaisuudet.

Osakokonaisuuksien edessä tai jäljessä on rasti tai jokin vastaava merkki, jolla ilmaistaan onko jokin osa-alueen osa valittu asennukseen mukaan. Yleensä ikkunassa on mukana myös pieni seliteteksti aktiivisesta osakokonaisuudesta, jossa pääpiirteissään kerrotaan osa-alueen merkityksestä ja sen alta valittujen osien lukumäärä.

Osakokonaisuuksia päästään tarkastelemaan tarkemmin valinnalla Yksityiskohdat (engl. Details) tai Muuta asetuksia (engl. Change Option), kun kyseinen osakokonaisuus on aktiivisena. Valinnan jälkeen aukeava ikkuna voi myös olla jaettu uusiin osakokonaisuuksiin. Muutaman valinnan jälkeen päästään kuitenkin tasolle, jossa voidaan valita ohjelman yksittäisiä osia, kuten esimerkiksi opastetiedostoja.

Opastetiedostot ovat joissakin ohjelmissa niin suuria tai harvojen käyttäjien tarvitsemia, ettei niitä haluta asentaa kovalevylle perusasennuksen yhteydessä. Tällöin tarvittavat tiedostot saadaan asennettua ainoastaan mukautetun asennuksen yhteydessä. Ohjelmistojen asennusta, kuten käyttöjärjestelmän asennustakin, voidaan täydentää jälkikäteen, joten puuttuvat kohdat saadaan tarvittaessa asennettua.

Yleensä ohjelmiston mukana tulee vain peruskokoonpanoon tarvittavat osat. Jollei tiedä mitä merkitystä jollakin osalla on, niin sitä ei kannata poistaa asennuksesta. Lisävalintoja voi tehdä kohtuullisen vapaasti, mutta esimerkiksi käyttöjärjestelmien asentamisen yhteydessä lisävalintojen vaikutuksesta tietokoneen tietoturvaan täytyy olla tietoinen. Tietoturvan kannalta kriittisiä osia ovat erilaiset palvelut, joita ei kannata asentaa, jollei niitä tiedä tarvitsevansa.

Ensimmäisillä ohjelman asennuskerroilla kannattaa lukea mukautetun asennuksen ohjeita ja kokeilla vastaavia toimintoja ohjelmassa. Kun ohjelman toiminnan ja tarvitsemansa osat oppii tuntemaan, voi myöhemmillä asennuskerroilla vaikuttaa koneeseen asennettavien osien määrään.

Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
Copyright © Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi)<URL: http://www.iki.fi/hazor/>
Petri Heinonen (peheinon@mit.jyu.fi)<URL: http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>