Tietokoneen toiminta, prosessorit ja emolevyt

Luennolla käydään läpi kurssin käytännön järjestelyjä ja perehdytään tietokoneen ydinkomponenttien toimintaan.

Luentotaltiointi

Ongelmia videon katselussa?

Kurssin järjestelyt

Laitteiston toiminnan perusteet

Käydään läpi tietokoneen toimintaa.

Tietokoneen käynnistäminen

Toimenpiteet tietokoneen käynnistymisen yhteydessä

BIOS (Basic Input/Output System)

BIOSin toiminta käynnistyksen yhteydessä

BIOS-setup

BIOS-setup on ohjelma, jonka avulla voidaan muokata BIOSin asetuksia.

BIOSin päivittäminen

BIOS-valmistajia

Lisätietoa BIOSin toiminnasta

Mikrotietokonelaitteiston osat

Prosessorit ja emolevyt

Emolevyt

Kuvia:
Slot-1 emolevy
Socket-emolevy
Laajennuskortteja
Emolevyn osat selitteillä

Emolevy toimii koko järjestelmän "kapellimestarina". Tietokoneessa kaikki osat liittyvät emolevyyn tavalla tai toisella.

Emolevyn osat

Emolevyjen eroista

Emolevyä valittaessa on huomioitava oikea prosessorikanta ja että emolevyssä on riittävät liitäntämahdollisuudet. Emolevyjen väliset nopeuserot eivät ole merkittäviä tavallisessa käytössä. Seuraavanlaisesta mainoksesta selviää mitä emolevyllä on:

Abit NF7-SL emolevy Socket-A kantaisille Amd Athlon, Athlon XP
ja Duron-prosessoreille. Nvidia nForce2 Ultra 400/MCP-T piirisarja.

Kolme DDR-muistipaikkaa, tukee DDR266/333/400 muisteja, maks. 3GB
(DDR400 maks. 2GB).

Tukee 200/266/333/400MHz FSB väyliä. integroidut 6-kanavainen AC-97
audio, jossa optinen SPDIF-ulostulo ja DD5.1 tuki, sekä 10/100-
verkkokortti. Viisi PCI- ja yksi AGP8X-korttipaikka. Kaksi DMA133-
väylää sekä kaksi Serial ATA (SATA)-väylää, SATA RAID 0/1 tuki.

Kaksi USB2.0 väylää, lisäksi kaksi Firewire- ja kaksi USB2.0
lisäliitintä.

Prosessorit

Suoritin eli prosessori on tietokoneen ydin. Sen tehtävänä on käsitellä muistissa olevaa tietoa. Prosessori kykenee ainakin yhteen- ja vähennyslaskuun sekä loogisiin operaatioihin (AND, OR, NOT).

Kuvia
Athlon (Slot-A)
Athlon XP (socket)
Prosessori ja SDRAM-muisteja

Prosessoriperheet

Prosessoreita on useita eri perheitä. Samaan perheeseen kuuluvat prosessorit jakavat saman käskykannan ("osaavat samaa kieltä."). Samat ohjelmat toimivat siis kaikilla saman perheen prosessoreilla, mutta eivät toisen perheen prosessoreilla.

Prosessoriperhe Prosessorit Valmistaja(t) Käyttökohteet
x86 286,386,486,Celeron, Pentium, Pentium II, Pentium III, Pentium IV
K5, K6, Duron, Athlon, Athlon XP ( + Mobile-versiot)
Intel
AMD
PC:t, sulautetut järjestelmät
64-bittiset Athlon XP, Opteron, Itanium Intel
AMD
Palvelinkoneet.
68xxx 68000, 68010, 68020, 68030, 68040, 68060 Motorola Amiga, Mac, sulautetut järjestelmät
PowerPC 600-, 700-, 7400- ja 8400-sarjat Motorola/IBM Mac, sulautetut järjestelmät
Crusoe TM5400, TM5500, TM5600, TM5800 Transmeta Kannettavat PC:t, sulautetut järjestelmät

Nopeus

Prosessorin ydin (core)
Samalla markkinanimellä voi kulkea erilaisia prosessoreja. Ytimistä käytetään erilaisia koodinimiä, kuten Barton, Thoroughbred, Prescott ja Northwood.
Prosessorin "bittisyys"
Yhden sisäisen rekisterin koko. 8/16/32/64 bittiä. Vaikuttaa koneen laskentatehoon raskaissa sovelluksissa.
Kellotaajuus (MHz)
Kuinka monta miljoonaa tilan vaihdosta sekunnissa prosessori pystyy suorittamaan. Vanhoissa prosessoreissa tämä oli sama kuin suoritettavien operaatioiden määrä, mutta uudemmat pystyvät tekemään rinnakkain useita toimintoja samaan aikaan. Huomaa, että kellotaajuus ei kerro suoraan prosessorin laskentatehoa! Päivittäessä prosessoria kannattaa myös muistaa, että parin sadan megahertsin muutos nykyisillä prosessoreilla ei tuo merkittävää tehonlisäystä.
Ylikellotus
Nostetaan väylänopeuksia tai prosessorin kerrointa yli suosituksien. Tällöin tietokoneen nopeus luonnollisesti kasvaa. Myös näytönohjaimia voi ylikellottaa. Saattaa kuitenkin aiheuttaa toimivuusongelmia. Ylikellotuksessa on huomioitava, että myös muistipiirit ovat riittävän nopeita.

Markkinatermistöä

HyperThreading (HT)
Pentium 4:ssa oleva tekniikka, jossa yksi fyysinen prosessori tunnistetaan käyttöjärjestelmässä kahdeksi prosessoriksi. Tästä on hyötyä ohjelmissa, jotka on suunniteltu tuplaprossessorijärjestelmille.
3dNow! / MMX / SSE / SSE2
Prosessorien käskykannan laajennuksia multimediaa varten. SSE2:sta tukevat vain uusimmat prosessorit.

Prosessorin rakenteesta

Prosessorikotelo sisältää prosessorin ytimen(keskellä), välimuistia ja liitäntäpinnit. Pinnien määrä ja kotelon rakenne määräävät emolevyn liitäntäkannan muodon.

Välimuisti

Välimuistit tehostavat muistinkäsittelyä.

Välimuistin tasoSijaintiKoko
Level 1Prosessorin sisällä8 - 128 kilotavua
Level 2Integroitu samaan koteloon prosessorin kanssa128 - 512 kilotavua
Level 3Emolevyllä256 - 2048 kilotavua

Eritasoiset välimuistit prosessorin ja muistin välillä

Prosessorin sisäinen toiminta

prosessorin toiminta

Konekieli on prosessorin ymmärtämä kieli. Assembler on ihmisen ymmärtämä symbolinen versio konekielestä.


 ;
 ; bin[3*i+1]=( (tmp&2)>> 1) + 48;
 ;

 0390 8B46FE  mov ax,word ptr [bp-2] ; siirretään tmp ax:ään
 0393 250200  and ax,2        ; tehdään ax:lle looginen AND binääriluvun 10 kanssa
 0396 D1F8   sar ax,1        ; ax:n bitittäinen siirto oikealle yhden verran
 0398 0430   add al,48       ; lisätään 48 al:aan eli muutetaan luku ascii-merkiksi
 039A 50    push ax         ; talletetaan luku (ax) pinoon
 039B 8BC9   mov ax,si       ; siirretään i ax:ään
 039D BA0300  mov dx,3        ; siirretään luku 3 dx:ään
 03A0 F7EA   imul dx         ; kerrotaan ax dx:ällä
 03A4 8BD8   add ax,di       ; lisätään ax:n binääritaulun alkuosoite
 03A6 58    mov bx,ax       ; siirretään ax:ssä oleva osoite bx:ään
 03A7 884701  pop ax         ; palautetaan talletettu luku ax:ään
 03AA 8BC6   mov byte ptr [bx+1],al ; siirretään tavu al:stä muistiin taulun kohtaan 3*i+1

Käskykanta

Käskykanta on prosessorien ymmärtämä konekielisten käskyjen joukko. Prosessorit voidaan jakaa niiden käskykannan perusteella seuraaviin luokkiin:

CISC RISC
KERRO muistipaikka_1, muistipaikka_2 SIIRRÄ muistipaikka_1, rekisteri_1
SIIRRÄ muistipaikka_2, rekisteri_2
KERRO rekisteri_1, rekisteri_2
SIIRRÄ tulosrekisteri, muistipaikka_1

Taulukoita ja kaavioita

Nopeuskehityksestä

Nopeuskehityksestä Kaavio suhteellisesta nopeuskehityksestä

Tiivistelmä

Käsitekartta prosessoreista ja emolevyistä

Linkkejä

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/laitteistot/luennot/luento1/
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2004-10-27 15:05:05
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto