Väylät, muistit ja massamuistit

Prosessorin käsiteltäväksi tarkoitettu ja käsitelty tieto tallennetaan erilaisiin muistivarastoihin. Väylät kuljettavat tietoa muistivarastoista prosessorille sekä erilaisille syöttölaitteille ja vastelaitteille.

Luentotaltiointi

Kertausta

Väylät ja muistit

Muistia tarvitaan väliaikaiseen tiedon tallentamiseen. Väylät on ovat laitteistojen eri osien tiedonsiirtoreittejä.

Väylät

Väylä on standardoitu tapa välittää tietyntyyppisiä signaaleja, siis tietoa. Tähän tarvitaan sopivat johtimet (kytkennät), liitäntätavat ja protokolla (säännöt kuinka kommunikointi tapahtuu). Seuraavat yleiset käsitteet liittyvät väyliin:

Kaavakuva KT333-, NForce2--piirisarjasta.

Seuraavat käsitteet liittyvät myös väyliin:

Väylän kapasiteetti

Väylän leveys (bittiä) ja kellotaajuus (MHz) määrittävät väylän nopeuden

16-bittiä leveä väylä, jonka kellotaajuus on 60 MHz:
16-bittiä leveä väylä, jonka kellotaajuus on 60MHz

32-bittiä leveä väylä, jonka kellotaajuus on 100 MHz:
32-bittiä leveä väylä, jonka kellotaajuus on 100MHz

Sisä- ja emolevyliitännäiset väylät

Eräs väylien luokittelutapa on jakaa väylät "sisä- ja ulkoliitäntäisiin" väyliin (ei mikään virallinen luokitus). Sisäliitäntäisiin väyliin menevät laitteet, jotka pysyvät tietokoneen kotelon sisällä. Ulkoliitännäiset väylät ovat tyypillisesti sellaisia, että väylään kytkeytyvä laite pysyy koneen ulkopuolella. Jaoittelu ei kuitenkaan ole välttämättä aivan selvä, sillä joihinkin väyliin kiinnittyy sisäisiä että ulkoisia laitteita.

Väylätyyppejä

Ulkoliitäntäisiä väyliä

Käsitekartta väylistä

Käsitekaavio väylistä

Muistit

Kaaviokuva muistityyppien jakautumisesta

Päätyypit

Muistien ominaisuuksia

DRAM-muistityyppejä

Massamuistit

Seuraavassa esitellään erilaisia massamuisteja ja niissä käytettyjä tekniikoita. Käsiteltävät massamuistit ovat kovalevy, erilaiset CD:t, erilaiset DVD:t, erilaiset levykkeet sekä nauhat.

Yleistä massamuisteista

Massamuisteja ovat

Massamuisteja käytetään

Massamuistien kapasiteetti ilmoitetaan yleensä mega- tai gigatavuina.

Kiintolevy eli kovalevy

Historia

Toimintaperiaate

Rakenne

Kiintolevyn geometria ja kapasiteetti

Kiintolevyn tallennuskapasiteetti lasketaan seuraavasti:

Tallennuskapasiteetti = Levypintojen lkm * Sylinterien lkm * Sektoreiden lkm * Sektorin koko
1083,8MB = 4 kpl * 2100 cyl * 63 spc * 256B

Kiintolevyn suorituskyky

Kiintolevyn väyläliitännät

Kiintolevyn asentaminen

Levykeasema ja levykkeet

Teknisiä tietoja

Levykeaseman liittäminen emolevyyn

Levykkeen ja kiintolevyn korvikkeet

Optiset levyt ja levyasemat

Yleistä optisten levyjen levyasemista ja levyistä

CD-ROM-levy

CD-R-levy

CD-Recordable FAQ

CD-RW-levy

CD-R-levyn polttaminen

DVD (Digital Versatile Disk) -levy

DVD FAQ

DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/DVD-RAM

Nauha-asemat

Linkkejä

Seuraavassa luennon aiheeseen liittyviä hyviä linkkejä

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/laitteistot/luennot/luento2/
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2004-06-17 13:03:39
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto