Mikrotietokoneiden ohjelmistot (2 ov) - Lukuvuosi 2002-2003

Mikrotietokoneiden ohjelmistot

Kurssia ei enää järjestetä!

Mikrotietokoneiden ohjelmistot kurssia ei järjestetä enää lukuvuonna 2002-2003. Kurssin voi edelleen suorittaa tekemällä harjoitustyön ohjeiden mukaisesti ja palauttamalla sen Petri Heinoselle (peheinon@mit.jyu.fi) sähköpostitse sovittavana palautusaikana. Harjoitystöitä otetaan vastaan 31.5.2003 saakka. Ennen työn tekemistä kannattaa tehdä kaikki kurssin demotehtävät vähintäänkin kertauksen omaisesti. Useisiin harjoitustyöongelmiin löytyy ratkaisut kurssin FAQ:stä. Tarvittaessa työn tekemiseen on saatavilla ohjausta!

Kotisivu:

Tuoreimmat kurssia koskevat tiedot voi aina tarkistaa osoitteesta: <URL: http://appro.mit.jyu.fi/ohjelmistot/>

Sisältö:

Kurssilla perehdytään tekstinkäsittelyohjelmien ominaisuuksiin ja oikeaoppiseen tekstinkäsittelyyn. Toisen suuren osa-alueen muodostavat taulukkolaskentaohjelmien ominaisuuksiin perehtyminen, tutustuminen taulukkolaskentasovellusten rakentamiseen sekä pienen sovelluksen toteuttaminen harjoitustyönä.

Esitiedot:

Tietotekniikan propedeuttinen kurssi tai kurssia vastavaavat tiedot. Vastaavien tietojen riittävyyden voi selvittää tekemällä tietotekniikan propedeuttisen kurssin harjoitukset.

Suorittaminen:

Kurssi suoritetaan harjoitustyöllä.

Materiaalia:

Petri Heinonen: Mikrotietokoneiden ohjelmistot 2002 (Luentomoniste) Luentomonisteen voi ostaa Kampus-kirjan Mattilanniemen pisteestä. Avoimen yo:n opiskelijat voivat noutaa monisteensa AgC431.2:sta tai kurssin luennolta. Moniste ilmestyy 21.1.2002!

Lisämateriaalia:

Luennot:

Kurssista ei järjestetä luentoja lukuvuonna 2002-2003.

Harjoitukset:

Kurssista ei järjestetä harjoituksia lukuvuonna 2002-2003.

Harjoitustyö:

Ohjeet harjoitustyön tekemiseen ja palauttamiseen löytyy osoitteesta: <URL: http://appro.mit.jyu.fi/2002/kevat/ohjelmistot/harkka/>.

Kurssin harjoitustyön voi palauttaa 31.5.2003 asti. Harjoitustöitä ei oteta kyseisen päivän jälkeen enää vastaan! Lue tarkemmat ohjeet harjoitustyön tekemisestä harjoitustyöohjeesta.

Henkilökohtainen palautusaika on varattava sähköpostitse Petri Heinoselta (peheinon@mit.jyu.fi)

Tentit:

Kurssista ei enää järjestetä tenttiä. Kurssin voi suorittaa harjoitustyöllä.

Postituslista:

Postituslista on tarkoitettu kaikkeen kurssiin liittyvään keskusteluun ja tärkeiden ilmoitusten välittämiseen. Listalle voi liittyä osoitteessa http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/ohjelmistot/

Postituslistalle voi kirjoittaa viestejä lähettämällä ne osoitteeseen ohjelmistot@lists.jyu.fi

Reaaliaikainen keskustelukanava

Kurssilla on oma IRC-kanava nimeltään #appro, jonne voi tulla kyselemään/keskustelemaan kurssiin liittyvistä asioista. Kurssin opettajat ja ohjaajat ovat paikalla jos kiireiltään ehtivät.

Opettajat:

yliopistonopettaja Petri Heinonen
Sähköposti: peheinon@mit.jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731
http://appro.mit.jyu.fi/ohjelmistot/
© Petri Heinonen ()<URL: http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>
26.08.2002 13:48:28