Harjoitustyöohjeet - Mikrotietokoneiden ohjelmistot

Mikrotietokoneiden ohjelmistot -kurssilla on yksi harjoitustyö, joka koostuu kolmesta erillisestä osasta. Harjoitustyössä joutuu soveltamaan sekä tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan että esitysgraafikan taitoja. Varsinaiset toteuttamisohjeet on jaettu useammalle sivulle, joten huomioi asia tulostaessasi tätä ohjetta!

Sisällysluettelo

Tästä dokumentista löytyvät luvut

Tarkemmat ohjeet harjoitustyön toteuttamiseen (erillisiä dokumentteja)

Seuraavaan on koottu harjoitustyön mallitiedostot ja tarvittavat asiakirjapohjat

Yleistä tietoa harjoitustyöstä

Seuraavassa muutamia kaikille harjoitustyön osille yhteisiä ja tärkeitä piirteitä:

Harjoitustyön tekeminen voidaan jakaa seuraavaan neljään vaiheeseen:

  1. Ensimmäisessä vaiheessa valitaan aihe ja suunnitellaan huolellisesti toteutettavan taulukkolaskentasovelluksen rakenne ja toiminta. Suunnitelma ja aihe on hyväksytettävä ennen varsinaista työn tekemistä! Aiheen valinnasta ja suunnitelman tekemisestä kerrotaan yksityiskohtaisesti luvussa Aiheen valinta ja rakenteen suunnittelu (erillinen dokumentti). Harjoitustyön suunnitelman hyväksyttämiseen täytyy sopia aika etukäteen sähköpostitse Petri Heinosen (peheinon@mit.jyu.fi) kanssa. Tarkemmat ohjeet palauttamisesta löytyvät suunnitelman teko-ohjeiden joukosta. Muista ottaa mukaan suunnitelma tulostettuna!
  2. Toisessa vaiheessa toteutetaan taulukkolaskentasovellus taulukkolaskentaohjelmalla. Taulukkolaskentasovellus toteutetaan tehdyn suunnitelman mukaisesti. Taulukkolaskentasovellukselta vaadittuja ominaisuuksia on kuvattu yksityiskohtaisesti luvussa Taulukkolaskentasovellus (erillinen dokumentti).
  3. Kolmannessa vaiheesssa toteutetaan käyttöohjeet tehtyyn sovellukseen tekstinkäsittelyohjelmalla. Dokumentin tekeminen kannattaa aloittaa jo sovelluksen tekemisen yhteydessä. Käyttöohjeisiin liitettäviä asioita ja vaadittuja ominaisuuksia kuvataan yksityiskohtaisesti luvussa Käyttöohje (erillinen dokumentti).
  4. Neljännessä vaiheessa toteutetaan lyhyt taulukkolaskentasovellukseen liittyvä esitys esitysgrafiikkaohjelmalla. Esitykseltä vaadittuja asioita kuvataan tarkemmin luvussa Esitys (erillinen dokumentti).

    Toisen, kolmannen ja neljännen vaiheen tuotokset palautetaan harjoitustyön tarkastajalle samaan aikaan. Harjoitustyön henkilökohtaisesti palauttamiseksi täytyy sopia aika etukäteen sähköpostitse Petri Heinosen (peheinon@mit.jyu.fi) kanssa. Tarkemmat ohjeet harjoitustyön palauttamisesta löytyvät luvusta Harjoitustyön palautus.

Harjoitustyön ohjaus

Harjoitustyöhön voi hakea ohjausta harjoitustyön tarkastajalta, jos ohjausta tuntee tarvitsevansa. Jos harjoitustyön tekemisessä tulee vastaan ongelma, josta ei meinaa itse selvitä, niin kannattaa pyytää välittömästi apua. Harjoitustyön ohjausta voit pyytää sähköpostitse Petri Heinoselta (peheinon@mit.jyu.fi).

Harjoitustyön tekemistä ei kannata jättää viime tippaan, koska viimeisenä iltana tulleet ongelmat viivästyttävät varmasti harjoitustyön palauttamista. Harjoitustyö vastaa tenttiä, joten viivästyneitä harjoitustöitä ei hyväksytä!

Harjoitustyön palautus

Ennen palauttamista täytyy tarkistaa, että harjoitustyöstä löytyvät kaikki siltä vaaditut ominaisuudet. Tarkistamisen voit tehdä helposti erillisen tarkistuslistan avulla.

Harjoitustyön on palautettava henkilökohtaisesti 31.5.2003 mennessä. Harjoitustyön palauttamiseksi täytyy sopia aika etukäteen sähköpostitse Petri Heinosen (peheinon@mit.jyu.fi) kanssa. Opiskelija saa palautetta välittömästi työn palauttamisen yhteydessä, jonka jälkeen työ on joko hyväksytty tai sitä on täydennettävä.

Kaikki harjoitustyön osat palautetaan levykkeellä sähköisessä muodossa. Voit myös laittaa harjoitustyön johonkin WWW-osoitteeseen, josta ohjaaja voi sen tallentaa kovalevylleen. Dokumentin etusivu ja harjoitustyön hyväksytty rakennesuunnitelma on palautettava paperilla.

Arvostelu

Harjoitustyö on joko hyväksytty tai täydennettävä, mutta erittäin harvoin hylätty. Jos harjoitustyö on täydennettävä, niin opiskelija tekee harjoitustyöhön ohjaajan pyytämät korjaukset ja palauttaa työn uudelleen tarkastettavaksi.

Ohjelmat

Harjoitustyötä ei voi ikävä kyllä tehdä ihan millä tahansa tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- tai esitysgrafiikkaohjelmalla, koska tarkastajilla ei ole käytössään kaikkia mahdollisia ohjelmia. Useat ohjelmat voivat tallentaa tiedoston johonkin Microsoft Office -paketissa olevan ohjelman ymmärtämään muotoon, mutta aina se ei ole järkevää.

Vapaasti levitettävissä toimisto-ohjelmissa ei välttämättä ole riittäviä ominaisuuksia harjoitustyön tekoon, joten harjoitustyön joitakin osia voi joutua täydentämään mikroluokkien koneilla tai harjoitustyöhön voi joutua tekemään erilliiä täydennyksiä. Harjoitustyön voi tehdä vapaasi ainakin seuraavassa listassa olevilla ohjelmilla:

http://appro.mit.jyu.fi/2002/kevat/ohjelmistot/harkka/index.html
© Petri Heinonen ()<URL: http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>
2002-09- 4T11:27:28Z