Käsitteellinen mallintaminen

English version is also available

 1. Tämän ensimmäisen demokerran aiheena on tietokantojen suunnittelu. Demon pääpaino on ER-kaavion piirtämisellä. Ensimmäiseksi käydään vaiheittain läpi pienen opiskelijatietokannan suunnittelu.
 2. Vaatimusmäärittely

  Tietokannaltamme vaaditaan seuraavanlaisia asioita:
 3. Kohdetyypit

  Poimitaan ensin tietokannan vaatimusmäärittelyn perusteella kaikki selkeät kohdetyypit. Kohdetyyppejä ovat:
 4. Käynnistä Microsoft Excel. Aloitetaan ER-kaavion piirtäminen excelin piirtotyökaluilla.
 5. Suhteet

  Seuraavaksi mietitään mitä suhteita kohteiden välillä esiintyy.
 6. Piirrä exceliin yksi timanttikuvio kuvaamaan yhtä suhdetta. Kirjoita suhdekuvion sisään teksti tenttii. Keskitä teksti suhdekuvion sisälle. Tee jokaiselle suhteelle kopio valmiiksi muotoillusta kuviosta.
 7. Sijoita Tenttii-suhde Opiskelija- ja Kurssi-kohteiden väliin. Yhdistä suhde kohteisiin Autoshapes|Connectors-valikon alta löytyvällä viivalla
  Opiskelija tenttii kursseja
 8. Yhdistä vastaavalla tavalla muut suhteet niihin liittyviin kohteisiin
  Kohteet ja niiden väliset suhteet
 9. Kardinaalisuudet

  Kardinaalisuus kertoo, kuinka moneen suhteeseen kohde voi tai tulee osallistumaan. Vaihtoehdot ovat: Tietokantamme kardinaalisuudet muodostuvat seuraavasti: Piirrä kardinaalisuudet ER-kaavioon merkitsemällä jokaisen suhteen ja kohteen väliin 1 tai M suhteen kardinaalisuudesta riippuen. Käytä Excelin piirtotyökaluista löytyvää TextBox-työkalua.
  Kardinaalisuus
 10. Ominaisuudet

  Seuraavaksi liitetään jokaiseen kohteeseen ja suhteeseen niihin liittyvät ominaisuudet (attribuutit).
 11. Ominaisuudet esitetään ellipsien sisällä, jotka liitetään viivalla kohteeseen tai suhteeseen. Koostetut ominaisuudet esitetään kukin omana ellipsinään, joka liitetään varsinaiseen koostettuun ominaisuuteen. Moniarvoisten ominaisuuksien ellipsin reunaviiva on kaksinkertainen. Lisää kaikki ominaisuudet kaavioosi.

  Ominaisuus yhdistettynä kohteeseen

  Ominaisuus

  Koostettu ominaisuus

  Koostettu ominaisuus

  Moniarvoinen ominaisuus

  Moniarvoinen ominaisuus
  Excelissä onnistuu kuvion reunuksen kaksinkertaistaminen helpoiten muuttamalla kuvion ominaisuuksia valitsemalla Format AutoShape|Colors and Lines|Style|3 pt.
 12. Avaimet

  Ominaisuuksien joukosta pitää valita avainehdokkaat eli ne ominaisuudet, jotka yksilöivät kunkin kohteen. Heikkojen kohteiden tai ominaisuuksia sisältävien suhteiden yksilöimiseen eivät aina välttämättä riitä niiden omat ominaisuudet vaan mukaan on otettava niihin liittyviä kohteita. Avainehdokkaiden joukosta valitaan parhaiten sopiva yksilöiväksi avaimeksi. Paras avain on yleensä kooltaan pienin ja varmimmin uniikkina pysyvä. Joskus kannattaa tietokannan toiminnan tehostamiseksi luoda uusi ominaisuus, joka toimii pelkästään avaimena.
 13. Tietotyypit

  Jokaiselle ominaisuudelle pitää määrittää tietotyyppi. Tietotyyppiä valittaessa pitää usein määritellä myös tietoa varten varattava tila. Tilanvarausta miettiessä pitää olla erityisen tarkka, koska mikään ei ole ärsyttävämpää, kuin esim. sukunimi-kenttä johon ei mahdu kirjoittamaan pitkää sukunimeään. Tietotyyppi voi olla: Kirjoita jokaiseen kohteeseen liittyvät ominaisuudet pieniin taulukoihin joiden otsikkona on aina kohteen nimi. Kirjoita taulukkoon kohteen tietotyyppi, pakollisuus, mahdollinen oletusarvo ja mahdolliset rajoitteet ja muut huomautukset. Kohteen avaimena toimivan ominaisuuden tai ominaisuudet voi alleviivata tai merkitä muuten korostettuna. Rajoitteita voivat olla esimerkiksi:

  Kurssi

  OminaisuusTietotyyppiPakollinenOletusarvoRajoitteet
  KurssikoodiCHAR(6)Kyllä Kolme ensimmäistä merkkiä ovat kirjaimia ja kolme viimeistä ovat numeroita tai kirjaimia.
  NimiVARCHAR(64)Kyllä  
  LaajuusDOUBLEKyllä1Kelpuutetaan vain kokonaislukuarvot ja puolikkaat.
 14. Tallenna ER-kaaviosi U:-asemalle tietokannat-hakemistoon nimellä demo1.xls.
 15. Piirrä seuraavaksi ER-kaavio pienen yrityksen käyttöön.

  Vaatimusmäärittely

  Suunnittele ja piirrä yrityksen käyttöön tuleva tietokanta ER-mallinnuksella. Voit piirtää kaavion samaan excel-tiedostoon, kuin edellisenkin, mutta uudelle välilehdelle.
  1. Etsi ja piirrä kohteet
  2. Piirrä kohteiden väliset suhteet
  3. Määrittele kardinaalisuudet
  4. Lisää kohteisiin ja suhteisiin niihin liittyvät ominaisuudet
  5. Valitse avaimet
  6. Määrittele ominaisuuksien tietotyypit, pakollisuudet, oletusarvot ja rajoitteet
 16. Pyydä demo-ohjaajaa tarkistamaan kaaviosi. Tee mahdolliset korjaukset. Muista tallentaa kaaviosi.
 17. Olet järjestämässä jalkapalloturnausta. Mieti millaisen tietokantajärjestelmän tarvitset turnauksen järjestämiseen. Kirjoita tietokannan vaatimusmäärittely, jossa mainitset mitä ominaisuuksia tietokantasovellukselta tarvitaan ja mitä tietoja tietokantaan pitää tallettaa. Kirjoita vaatimusmäärittely excelissä uudelle välilehdelle. Tarkistuta vaatimusmäärittelysi järkevyys demo-ohjaajalla.
 18. Piirrä vaatimusmäärittelysi pohjalta järjestelmää kuvaava ER-kaavio. Tarkistuta kaaviosi demo-ohjaajalla.
 19. Tehtävien mallivastaukset julkaistaan seuraavalla viikolla.

http://appro.mit.jyu.fi/2001/kevat/tietokannat/demot/demo1/index.html
© Tommi Lahtonen ()<URL: http://www.iki.fi/hazor/>
24.08.2001 15:01:42