Tietokannat (2 ov) kevät 2001

Kotisivu:

Tuoreimmat kurssia koskevat tiedot voi aina tarkistaa osoitteesta: <URL: http://appro.mit.jyu.fi/2001/kevat/tietokannat/>

Tietokannat

Ilmoitukset

Luennot

Demot

Harjoitustyö

FAQ

Linkit

Suoritukset

Moniste

Kurssikysely


Vuoden 2000 kurssi

Vuoden 1999 kurssi

Yhteistoimintapaikat

Tietotekniikan approbatur

Sisältö

Relaatiotietokantojen perusteita. Relaatiotietokantojen suunnittelu. ER-malli (Entity/Relationship-model). SQL-kyselykieli. Tietokannat ja WWW.

Esitiedot

Tietoverkot työvälineenä. Esitiedoiksi suositellaan myös Johdatus ohjelmointiin -kurssia.

Suorittaminen

Kurssin voi suorittaa tekemällä hyväksytysti harjoitustyön jolloin kurssin arvosanaksi tulee Hyväksytty. Jos kurssista haluaa tarkemman arvosanan niin voi käydä harjoitustyön tekemisen lisäksi myös tentissä. Pelkkä tentti EI RIITÄ kurssin suorittamiseksi. Harjoitustyö on kaikille pakollinen.

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin:

Kurki-järjestelmän ( <URL: http://kurki.mit.jyu.fi/>) kautta.

Materiaalia

Tommi Lahtonen: Tietokannat 2001 (Luentomoniste)
Uusittu luentomoniste ilmestyy huhtikuun alkupuolella. Monisteen osia julkaistaan myös WWW:ssä kurssin edetessä.

Lisämateriaalia

C.J.Date: An Introduction to Database Systems
Elmasti & Navathe: Fundamentals of Database Systems
Connolly, Begg & Strachan: Database Systems; A practical approach to Design, Implementation and Management
Mauri Leppänen: Tietokannanhallintajärjestelmät
Ari Hovi: SQL-ohjelmointi PRO-kurssi
Harri Laine: Relaatiotietokantasanasto

Luennot

Yhteensä 20h alkaen 5.3. maanantaisin ja torstaisin 16-18 salissa AgA102. Ensimmäinen luento alkaa 16.15, mutta loput luennot alkavat vasta klo 16.30. Luentopäivät on nähtävissä luentorungosta!

Harjoitukset

14 tuntia.

Harjoitustyö

Pienen tietokantasovelluksen suunnittelu.

Tentit:

Kurssin voi suorittaa tekemällä hyväksytysti harjoitustyön jolloin kurssin arvosanaksi tulee Hyväksytty. Tentissä ei siis tarvitse käydä!
Jos kurssista haluaa tarkemman arvosanan niin voi käydä harjoitustyön tekemisen lisäksi myös tentissä. Pelkkä tentti EI RIITÄ kurssin suorittamiseksi. Harjoitustyö on kaikille pakollinen

Varsinaiset opiskelijat

Avoin yo

Tentteihin pitää ilmoittautua kurki-järjestelmän kautta viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Postituslista:

Kurssille on perustettu oma postituslista, jonka kautta hoidetaan kurssin yleinen tiedotus ja kurssin aiheisiin liittyvä keskustelu. Suositeltavaa olisi että kaikki kurssilaiset liittyisivät listalle. Listasta kiinnostuneet tilaavat sen itselleen joko www-lomakkeen avulla tai lähettämällä sähköpostissa kirjeen osoitteeseen:

ja kirjoittamalla kirjeen viestiosaan rivin (ei subject-kenttään)

subscribe Tietokannat

Lista peruutetaan vastaavasti lähettämällä rivi:

unsubscribe Tietokannat

Reaaliaikainen keskustelukanava

Kurssilla on oma IRC-kanava nimeltään #appro, jonne voi tulla kyselemään/keskustelemaan kurssiin liittyvistä asioista. Kurssin opettajat ja ohjaajat ovat paikalla jos kiireiltään ehtivät.

Opettaja:

yliopistonopettaja Tommi Lahtonen
Sähköposti: tommi.j.lahtonen@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.iki.fi/hazor/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731

http://appro.mit.jyu.fi/2001/kevat/tietokannat/index.html
© Tommi Lahtonen ()<URL: http://www.iki.fi/hazor/>
12.09.2001 22:23:38