Taulukkolaskennan perusteet/ OpenOffice Calc - Demo 10-11

Näissä demoissa käsitellään taulukkolaskennan perusteisiin kuuluvia asioita, kuten soluviittausia, tyylejä, kaavoja, funktioita, kaavioita ja muutamia taulukkolaskentatyökaluja.

Tehtävät on suunniteltu ensisijaisesti OpenOffice.org Calc -taulukkolaskentaohjelmaa varten, mutta tehtävät voi tehdä myös muilla taulukkolaskentaohjelmilla.

Tehtävien tekemissä voit käyttää apuna luentosivuja ja luentomonisteen sähköistä versiota.

Tiedon syöttäminen

 1. Demon ohjeet on tehty englanninkieliselle OpenOffice.org Calcille. On erittäin suositeltavaa vaihtaa OpenOffice.org Calc asetuksista (Tools|Options|Language settings) englanninkieliseksi, koska kielivalinta vaikuttaa suoraan käytössä olevien funktioiden nimiin.
 2. Käynnistä OpenOffice.org Calc-taulukkolaskentaohjelma. Tallenna heti tyhjä työkirja nimelle demo10.ods U:-levyasemalle työväline-kansioon.
 3. Tee oheisen kuvan mukainen tuotteiden hintataulukko. Kirjoita ensin taulukossa olevat otsikko- ja tuotetekstit muotoilemattomina. Solujen kokoa voi muuttaa rivinumeroiden ja sarakekirjaimien välissä olevia viivoja raahaamalla.

  Tuotetietoja

 4. Lisää taulukon B-sarakkeeseen tuotehinnat ilman rahayksikköä. Kirjoita siis pelkkä luku, esimerkiksi 100.
 5. Lisää tuotteiden kappalemäärät C-sarakkeeseen.
 6. Nimeä käyttämäsi laskentataulukko (engl. Sheet) nimelle Tuotehinnat. Aktiivisen laskentataulukon nimeäminen onnistuu napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella alalaidassa olevaa välilehteä ja valitsemalla avautuvasta valikosta Rename (suom. Nimeä uudelleen) -komennon.

Soluviittaukset

 1. Kirjoita D-sarakkeen D2-soluun kaava, jolla lasketaan takille muodostuva kokonaishinta B- ja C-sarakkeiden tietojen perusteella. Kaava aloitetaan kirjoittamalla soluun =-merkki:
  =b2+c2

  Vihje: Käytä solujen aktivoimiseen F2-näppäintä!

 2. Muuta B2 ja C2 solujen lukuja ja varmista, että kaava muuttuu uusien lukujen mukaisesti.
 3. Kopioi kaava muihin D-sarakkeen vastaaviin soluihin ja varmista kaavojen toiminta.
  • Kopiointi onnistuu raahaamalla hiirellä valitun solun oikeasta alakulmassa olevasta täyttökahvasta (pieni neliö) alaspäin halutun alueen verran.
  • Toinen vaihtoehto kopioida kaava on käyttää leikepöytää.
  Huomannet, kuinka kaavassa olevat soluviittaukset muuttuvat kopioitaessa. Oletuksena soluviittaukset ovat suhteellisia.
 4. Lisätään mahdollisuus alennettuun hintaan. Alennusprosentti on aluksi kiinteä, mutta koska myöhemmin ajatuksena on laajentaa vaihtoehtoja niin sijoitamme luvun uudelle laskentataulukolle. Nimeä uusi laskentataulukko nimelle Alennukset.

  Vihje: Desimaalierottimen voi vaihtaa Calcin asetuksista Tools|Options|Language Settings|Languages|Locale setting

 5. Kirjoita Alennukset-laskentataulukon soluun A1 sana Alennukset ja kirjoita soluun B1 luku 0,1.
 6. Nimeä solu B1 nimelle alepros. Nimeäminen onnistuu kirjoittamalla nimi vasemmassa yläkulmassa olevaan laatikkoon (Name Box).

  Nimeäminen

 7. Lisätään tuotehintataulukkoon sarakkeet alennukselle ja alennetulle hinnalle.

  Tuotetietoja

 8. Nimeä solualueet D2:D6, E2:E6, F2:F6 nimillä kokhinta, alennus, alehinta. Nimen lisäys, muuttaminen ja poistaminen onnistuvat myös valikkokomennolla Insert | Names | Define.

  Solujen nimeäminen

 9. Lisää E-sarakkeen soluun kaava, joka laskee kunkin tuotteen kokonaishinnasta alennusprosentin mukaisen euromääräisen alennuksen. Laske F-sarakkeeseen mikä on alennettu hinta käyttäen kahta edellistä saraketta.
  • Viittaus yksittäiseen nimettyyn soluun on absoluuttinen (viittaus ei muutu kopioidessa).
  • Peruslaskutoimituksissa yhden rivin tai sarakkeen paksuisesta nimetystä alueesta otetaan vain yksi solu ja viittaus on puoliabsoluuttinen (viittaus muuttuu kopioitaessa, mutta vain toiseen suuntaan).

Summat

 1. Lisää soluun C7 teksti Yhteensä.
 2. Lisää soluun D7 kaava, jonka avulla lasketaan tuotteiden kokonaishinnasta muodostuva summan. Kaava kannattaa toteuttaa taulukkolaskentafunktion SUM (suom. SUMMA) avulla. Funktion lisääminen kannattaa tehdä ohjatusti valikkokomennon Insert | Function avulla. Funktio löytyy Mathematical -funktioryhmästä.

  Function Wizard -dialogi

 3. Tee E- ja F-sarakkeille edellä tekemääsi vastaava kaava, joka laskee sarakkeiden summat. Käytä apunasi äskettäin nimettyjä solualueita.
 4. Lisää tuotetauluun uusi tuote kenkien ja housujen väliin.
  • Valitse jokin solu housut-riviltä
  • Lisää uusi rivi hiiren kontekstivalikon valinnalla Insert Rows tai Insert | Rows
  • Täydennä sen jälkeen uudelle riville nimi- ja hintatiedot.
  • Kopioi tuotteen kokonaishinnan, alennuksen ja alennetun hinnan laskevat kaavat housujen vastaavista sarakkeista lisätylle riville.
  • Toimivatko kopioidut kaavat sellaisenaan? Testaa kaavojen toimivuutta muuttamalla uuden tuotteen kappalemääriä. Toimivatko summarivit?

Solujen muotoilu

Muotoilut

 1. Muokkaa laskentataulukon ulkoasua tyylien avulla kuvan näköiseksi. Tyylien muokkaaminen ja käyttäminen onnistuu samalla tavalla kuin tekstinkäsittelyssä eli Format | Styles and Formatting tai F11-näppäimellä. Voit valita useita soluja CTRL-näppäimen avulla ja sen jälkeen määrätä kaikille valituille saman tyylin.
 2. Käytä valmista Heading1-tyyliä otsikkosoluihin. Muuta tyylille samankaltainen taustaväri kuin mallikuvassa.
 3. Muuta hieman Default-tyylin ulkoasua. Muuta kirjasimen koko hieman isommaksi ja kirjasimen tyypiksi Verdana. Tutustu samalla erilaisiin muotoiluihin, joita soluille voidaan asettaa.
 4. Luo uusi tyyli jolle annat nimeksi Valuutta. Valitse tyylin asetuksista numeroiden muotoilutyypiksi Currency Käytä uutta tyyliä soluihin, joissa on mallikuvassa valuuttamuotoiluja.
 5. Luo toisella laskentataulukolla olevaan alennusprosenttisoluun oma tyyli nimeltään Prosentti. Muotoile tyyli sopivaksi.

Puoliabsoluuttiset viittaukset

Puoliabsoluuttiset viitteet

Täyttökahva

 1. Lisää työkirjaasi uusi laskentataulukko ja anna sille nimeksi Alennussuunnitelma. Toteuta taulukko, johon ristiintaulukoit alennetut summat erilaisilla kokonaissummilla ja alennusprosenteilla.
 2. Täydennä kaksi ensimmäistä riviä ja muotoile ne tyyleillä. Prosentit voi kirjoittaa muodossa n% (esim. 16%), jolloin OpenOffice.org Calc sijoittaa automaattisesti soluun luvun sadasosan (esim. 0,16) ja muotoilee solun prosenttimuotoilulla.
 3. Täydennä sarake A. Riittää, että kirjoitat kaksi ensimmäistä numeroa, maalaat ne ja vedät alaspäin täyttökahvasta.
 4. Lisää soluun B3 sellainen kaava, joka kertoo samalla rivillä olevan summan ja samalla sarakkeella olevan prosenttiluvun. Käytä puoliabsoluuttisia soluviitteitä.
 5. Kopioi solun kaava leikepöydälle, maalaa koko solualue B3:D8 ja liitä kaava kaikkiin soluihin näppäinyhdistelmällä CTRL+V (tai Edit | Paste).
 6. Muotoile kaikki solut riviltä 3 alkaen Valuutta-tyylillä.
 7. Voit tehdä vielä reunat erillismuotoiluilla maalaamalla halutut solut, napauttamalla hiiren oikeaa nappia, valitsemalla Format Cells ja muuttamalla Border-välilehden ominaisuuksia.

Perusfunktioita

 1. Ota käyttöösi valmis säätilatietoja sisältävä OpenOffice.org Calc -taulukko saatila.ods ja tallenna se U-levyasemalle.
 2. Tee ensin muutama nimetty alue säätilojen laskentataulukkoon
  • Päiväyksiä sisältävä sarake (A) nimelle paivays.
  • Lämpötilasarake (B) nimelle lampotila.
  • Säätietoja sisältävä sarake (C) nimelle saa.
  • Tuulen suunta (D) nimelle suunta.
  • Tuulen nopeus (E) nimelle nopeus.
 3. Laske säätilatiedoista seuraavat asiat ja sijoita laskentakaavat eri laskentataulukolle kuin tiedot. Kaikki funktiot löytyvät tilastollisten funktioiden joukosta (engl. Statistical).
  • Lämpötilojen keskiarvo
  • Lämpimimmän päivän lämpötila
  • Kylmimmän päivän lämpötila
  • Useimmiten esiintyvä tuulennopeus
  • Tuulennopeuksien keskimmäisin arvo
 4. Laske säätilatietojen jälkeen tuleviin tyhjiin sarakkeisiin muutamia päivämääristä saatavia tietoja. Tiedot saat päivämäärä- ja aikafunktioilla.
  • Kuukauden indeksi (monesko kuukausi).
  • Päivän indeksi (monesko päivä kuukauden alusta lukien)
  • Viikonpäivän indeksi siten, että maanantaita vastaa numero 1.
  Kuukaden tiedot palasteltuina

Hakufunktiot

Toteutetaan tuotehintataulukkoon vaihtuva prosentuaalinen hinnanalennus loppusumman perusteella.

 1. Toteuta mallikuvan mukainen alennustaulukko, jossa ensimmäisessä sarakkeessa on loppuhinta ja toisessa alennusprosentti. Loppuhinta on pienin summa, jolla kyseisen alennuksen voi saada.

  Alennustaulu

 2. Syötä ensin luvut ja muotoile sitten sopivilla tyyleillä.
 3. Maalaa taulukosta numeroita sisältävä alue (A4:B8) ja nimeä se aletaulu -nimellä
 4. Käy Tuotehinnat-laskentataulukolla ja nimeä kokonaissumman sisältävä solu D8 nimellä kokonaissumma.
 5. Palaa takaisin Alennukset-laskentataulukolle ja korvaa alennusprosentin sisältävä solu B1 hakufunktiolla VLOOKUP (suom. PHAKU). Anna seuraavat parametrit:
  • Haettava tieto (Search Criterion): kokonaissumma
  • Taulukko (array): aletaulu
  • Palautettava sarake (index): 2
 6. Kokeile muuttaa Tuotehinnat-laskentataulukossa tuotteiden määriä ja hintoja. Katso muuttuiko alennusprosentti ja alennettu hinta oikein.

Ehdollisia funktioita

 1. Siirry laskentataulukolle, johon laskettiin säätiloista muutamia tilastollisia tunnuslukuja. Tarvittavat funktiot löytyvät matemaattisten funktioiden joukosta.
 2. Toteuta kaavat, joilla lasketaan lämpimimpien ja kylmimpien päivien (voi olla useita) lukumäärät.
 3. Vihje:
  =COUNTIF(Hakualue ; Haettava tieto)

  Laske eri säätilatyyppisten päivien lukumäärä. Joudut siis laskemaan erikseen Puolipilvisten, Pilvisten, Aurinkoisten ja Lumisateisten päivien lukumäärät. Laskennassa kannattaa käyttää COUNTIF (suom. LASKE.JOS)-funktiota. Ehdot kannattaa laittaa omiin soluihinsa.

  Keskilämpötilat säätiloittain

 4. Vihje:
  =SUMIF(Hakualue ; Haettava tieto ; Summausalue)

  Laske eri säätilatyyppisten päivien keskiarvolämpötila. Kaava kannattaa tehdä siten, että lasketaan summa tietyn säätilatyypin päivistä ja jaetaan se edellä lasketulla päivien lukumäärällä. Vihje (sumif/päivillä)
 5. Toteuta vastaavalla tavalla taulukko, jossa lasketaan kunkin kuukauden keskilämpötila. Tee ensin kuvan mukaiset ehtosarakkeet, joissa on kuukausi ja kuukauden indeksi. Laske kuukauden indeksin perusteella ensin kyseisen kuukauden päivien määrä ja sitten keskiarvo. Kuukauden indeksi löytyy luettelosta Kuukausi-sarakkeelta. Vihje (käytä countif,sumif)

  Keskilämpötilat kuukausittain taulukossa

Kaaviot

Kaavioilla havainnollistat helposti aineistoa. Tehdään säätilataulukon pohjalta muutama kaavio.

Keskiarvolämpötilat

 1. Tee oheisen kuvan mukainen kaavio kuukausittaisista lämpötiloista.

  Keskilämpötilat kuukausittain

  Maalaa ensin kuukausittaiset keskilämpötilat ja kuukausien nimet ja valitse sitten Insert | Chart (suom. Lisää | Kaavio).
 2. Valitse ensimmäisessä vaiheessa pylväsdiagrammi. Käy läpi kaaviovelhon muut vaiheet tekemättä niihin muutoksia
 3. Saat automaattisesti lähes oikeanlaisen kaavion. Ainoastaan selitteen teksti on väärin.
 4. Korjataan selitteen teksti seuraavasti: Kirjoita johonkin soluun teksti Keskilämpötilat. Aktivoi kaavio tuplanapauttamalla. Valitse hiiren kontekstivalikosta Data ranges. Lisää kohtaan Range for name edellä kirjoittamasi solun osoite
 5. Kokeile muokata kaavion ulkoasua. Voit mm. siirtää otsikon ja selitteen eri paikkaan tai pienentää ja suureen kaavioaluetta. Kaavion eri osia pääset muotoilemaan kontekstivalikon kautta. Yritä tehdä seuraavat muutokset:
  • Muuta lämpötila-asteikoksi +20 - -40. Aseta näkyville asteet 5 asteen välein.
  • Aseta näkyville kuukausien keskilämpötilat pylväiden päälle
  • Muuta pylväiden väriä. Levennä pylväitä.
  • Siirrä selite oikeaan ylänurkkaan

  Keskilämpötilat kuukausittain

Lämpötilavertailu

 1. Tee seuraavaksi oheisen kuvan mukainen kaavio.

  Kuukausittainen vertailu vuoden lämpötiloista.

 2. Kirjoita kolmeen soluun kuukausien nimet: tammikuu, helmikuu ja maaliskuu.
 3. Lisää uusi kaavio. Valitse lomakevelhon ensimmäisessä vaiheessa tyypiksi Line ja Points and Lines Chart Wizard 1
 4. Älä tee oletuksiin mitään muutoksia lomakevelhon toisessa vaiheessa.
 5. Kolmannessa vaiheessa määritellään uudet sarjat kullekkin kuukaudelle. Poista ensin kaikki mahdollisesti olemassa olevat sarjat.
  1. Lisää uusi sarja Add (suom. Lisää) -painikkeella.
  2. Valitse sarjan nimeksi Range for name solu jossa lukee Tammikuu.
  3. Valitse sarjan tiedoiksi ainoastaan tammikuun lämpötilat. Valitse ensin Y-values ja sitten Range for Y-values
  4. Määrittele muut kuukausisarjat vastaavalla tavalla.
  Sarjojen valinta
 6. X-akselin tiedoiksi (Categories) kannattaa ottaa erikseen lasketun päivän indeksinumero -sarakkeen tiedot tai jättää oletusarvot.
 7. Määritä otsikkotiedot ja selitteiden paikka.
 8. Siirrä kaavio uuteen uuteen laskentataulukkoon leikepöydän avulla. Keksi uudelle laskentataulukolle järkevä nimi.
 9. Kun kaavio on valmis, voit halutessasi vielä muuttaa akselit leikkaamaan toisensa kuvan mukaisesti eli x-akseli on kaavion alareunassa. Leikkauspisteen muuttaminen onnistuu X-akselin ominaisuuksista valinnalla Positioning|Cross other axis at

Piirakkadiagrammi

 1. Luodaan vielä kuvan mukainen piirakka- eli sektoridiagrammi.

  Päivien määrä

  Valitse Säätilalukuja-välilehdeltä alue, jossa on ensimmäisellä sarakkeella säätilatyypit ja toisella sarakkeella päivien määrä. Ota otsikot mukaan.
 2. Luo näiden pohjalta piirakkadiagrammi.
 3. Valitse haluttu piirakkadiagrammimalli ja muotoile siitä mallia vastaava. Huomaa erityisesti piirakan eri osien otsikot joissa näkyy myös päivien prosenttiosuus.
 4. Laita kaavio uudelle laskentataulukolle.

Lajittelu

Lajittele eli järjestä säätilatietoja seuraavien ehtojen mukaisesti. Muista valita ennen lajittelua kaikki taulukon tietoja sisältävät sarakkeet. Yksittäisen sarakkeen järjestäminen sekoittaa koko taulukon, joten sitä kannattaa varoa. Lajittelemiseen liittyvät ehdot voit antaa valikkokomennolla Data | Sort (suom. Tiedot | Lajittele). Varmista aina lajitellusta taulukosta, että tiedot ovat haluamassasi järjestyksessä. Järjestä tiedot

Pikasuodatus

Tee aineistolle pikasuodatus (engl. AutoFilter). Pikasuodatuksen saat päälle valikkokomennolla Data | Filter | Autofilter. Aiempien suodatuksien vaikutuksen saat halutessasi pois valikkokomennolla Data | Filter | Remove Filter. Suodata näkyville

Pikasuodatusvalikot saat pois samalla komennolla kuin sait ne tulemaan näkyville.

Välisummat

Lajittele eli järjestä säätilatiedot säätilojen ja tuulen suunnan mukaan laskevaan järjestykseen. Lisää tämän jälkeen tietoihin välituloksia subtotals seuraavan ohjeen mukaisesti.

Ristiintaulukointi DataPilot-työkalulla

Tee ristiintaulukointi DataPilotilla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

 1. Valitse kaikki säätilatiedot
 2. Aloita DataPilot-raportin tekeminen valikkokomennolla Data|DataPilot|Start.
 3. Seuraavaksi raporttiin tulee raahata tietoja sarake-, rivi- ja datakentiksi.
  DataPilot
 4. Raahaa hiirellä Sää-sarake rivikentäksi (engl. Row Field).
 5. Raahaa hiirellä Lämpötila-sarake tietokentäksi (engl. Data Fields).
  Sää-kenttä rivinä ja lämpötila-kenttä tietokenttänä
 6. Oletuksena lasketaan säätilatietoja vastaavien päivien lämpötilojen summa ("Sum - Lämpötila").
 7. Tuplanapauta hiirellä Sum - Lämpötila -solua ja muuta avautuvasta ikkunasta käytettäväksi funktioksi keskiarvo (engl. Average).
  Laske keskiarvo (AVG)
 8. Valitse vielä raportin kohteeksi uusi laskentataulukko. Valitse ensin More ja sen jälkeen Results to kohtaan -new sheet-
  Tulokset uuteen laskentataulukkoon
 9. Tuloksen pitäisi näyttää seuraavalta:
  Tulokset

DataPilot-raportin muokkaus

Muuta edellä tekemääsi raporttia seuraavien vaatimuksien mukaisiksi:

 1. DataPilot-raportin kontekstivalikosta löytyy valinta Start jolla pääset muokkaamaan raportin asetuksia.
 2. Lisää kuukausi-kenttä sarake-kentäksi (Column fields). Kokeile miltä raportti näyttää nyt. Nyt tietoja on ristiintaulukoitu kuukauden ja säätilan suhteen.
  Tulokset kuukauden lisäämisen jälkeen
 3. Mieti miten saisit lisättyä samaan raporttiin sekä keskiarvolämpötilat että päivien lukumäärät? Kokeile toteuttaa ne samaan raporttiin! Voit suorittaa vapaasti erilaisia kokeiluja, koska kentät voit aina raahata pois Pivot-taulukosta.
 4. Lisää vielä samaan raporttiin minimi- ja maksimilämpötilat.
 5. Kokeile miten voit Filter-valinnalla rajailla tuloksissa käytettäviä lukuja

Erikoissuodatus

 1. Lisää työkirjaan uusi laskentataulukko ja anna laskentataulukolle nimeksi Ehtoalueet. Laskentataulukolle tullaan seuraavissa tehtävissä määrittelemään erikoissuodatuksen (engl. Advanced Filter) tarvitsemia ehtoalueita.
 2. Kopioi Säätilataulukon otsikkorivin ja yhden tietorivin tiedot Ehtoalueet-laskentataulukon yläreunaan.
 3. Tyhjennä (tuhoa) kopioimasi säätilatietoja sisältävän rivin tiedot siten, että näkyville jäävät vain otsikkotiedot.
  ehtoalue
 4. Valitse (tai kirjoita) ehtoalueelle eli Ehtoalueet-laskentataulukon "toiselle riville" säätilatiedoksi Sää-sarakkeeseen Aurinkoinen ja suodata Säätilataulukon tietoja seuraavan ohjeen mukaisesti:
  • Aktivoi Säätilataulukko eli valitse jokin taulukon solu aktiiviseksi.
  • Aloita suodattaminen valitsemalla Data | Filter | Advanced Filter.
  • Valitse ehtoalueeksi (Read filter criteria from) edellä määrittämäsi ehtoalue (otsikkorivi ja sen alla oleva rivi).
  • Valitse suodatustuloksen kohdealueeksi Copy results to jokin tyhjä alue
  • Hyväksy suodatusehdot OK-painikkeella. Näkyville pitäisi tulla kaikki aurinkoisten päivien säätilatiedot.
  Advanced filter

Tietokantafunktiot (luettelofunktiot)

Tietokantafunktioilla (engl. Database) lasketaan luettelomuodossa olevista tiedoista erilaisia tilastollisia tunnuslukuja ehtojen perusteella. Ehdot annetaan erikoissuodatuksen mukaisilla ehtoalueilla. Tarkemmin tietokantafunktioiden toimintaan voit perehtyä luentomonisteen sähkoisen version avulla. Toteuta seuraavat tietokantafunktioilla:

 1. Laske aurinkoisten päivien keskiarvolämpötila DAVERAGE (suom. TKESKIARVO) -funktiolla.
 2. Laske sellaisten päivien keskiarvolämpötila, jolloin tuulee pohjoisesta ja on aurinkoista.
 3. Laske sellaisten päivien lukumäärä, joiden lämpötila on suurempi tai yhtäsuuri kuin -10 astetta (DCOUNT (suom. TLASKE)).
 4. Laske sellaisten päivien lukumäärän, joiden lämpötila on suurempi tai yhtäsuuri kuin -10 astetta ja sää on lumisateinen.
 5. Laske kaikkien tammikuun päivien keskiarvolämpötila.
 6. Laske maksimilämpötila sellaisilta päiviltä, joiden säätila on lumisateinen tai aurinkoinen (DMAX (suom. TMAKS)).
 7. Laske kaikkien niiden tammikuun päivien lukumäärä, joiden lämpötila on suurempi tai yhtäsuuri kuin -10 astetta tai joiden lämpötila on pienempi tai yhtäsuuri kuin -20 astetta.

HTML-taulukon tuominen WWW-sivulta OpenOffice.org Calciin

 1. Avaa työkirjaan uusi tyhjä laskentataulukko. Nimeä laskentataulukko nimelle Tiesää
 2. Mene selaimella Keski-Suomen tiesääsivulle ja kopioi sivun osoite leikepöydälle.
 3. Mene takaisin OpenOffice.org Calciin. Valitse Insert | Link to External Data.
 4. Liitä kopioimasi osoite osoitekenttään (URL of external source) ja paina enter.
 5. Odota hetki niin Calc hakee sivun verkosta. Hyväksy automaattinen kielentunnistus
  Kielivalinta
  Varmista, että kohta Detect special numbers (such as dates) ei ole valittuna.
 6. Calc listaa nyt sivulta löytyvät taulukot. Valitettavasti nyt täytyy arvata mikä on oikea taulukko. Parin kokeilun jälkeen oikea yleensä löytyy. Valitse HTML_3. Aseta automaattinen päivittyminen (Update every) tapahtumaan tuhannen (1000) sekunnin välein.
  Taulukon ja automaattisen päivityksen valinta
 7. Jos kaikki meni oikein sait säätilataulukon sisällön käsiteltäväksesi. Alkuperäisiä soluja ei kannata muokata, koska tietojen päivittäminen muuttaa niitä tuhannen sekunnin välein.
 8. Vielä tarvitsee muuntaa lämpötilatiedot kelvolliseen muotoon eli muuttaa desimaalipiste desimaalipilkuksi. Tämä onnistuu yksinkertaisella kaavalla. Lisää soluun G1 kaava:
  =VALUE(SUBSTITUTE(C2;".";",";1))
  Kaava korvaa .-merkin ,-merkillä substitute-funktiolla ja tämä tulos muunnetaan numeroksi value-funktiolla, jonka jälkeen calc tajuaa, että kyseessä on numero. Nyt voit vaikka laskea kaikkien Keski-Suomen tiesääasemien ilman lämpötilojen keskiarvon. Kokeile.

Tekstitiedon tuominen OpenOffice.org Calc:iin

 1. Lisää uusi tyhjä laskentataulukko. Anna laskentataulukolle nimeksi Valuutat. Laskentataulukolle lisätään tulevissa tehtävissä lisää valuuttatietoja.
 2. Mene selaimella osoitteeseen, josta löytyvät valuuttakurssit tietueina ja kopioi sivun sisältö leikepöydälle.
 3. Mene takaisin OpenOffice.org Calciin. Liitä kopioimasi tiedot leikepöydältä valinnalla Edit | Paste Special. Valitse tyypiksi unformatted text
 4. Calc avaa text import-dialogin. Valitse dialogissa tekstitiedoston kenttien erotinmerkiksi sarkain (tab) ja valitse kullekin sarakkeelle oikea tyyppi (date, text ja standard)
  Text import -dialogi
  Yleisimmin käytettyjä erotinmerkkejä ovat sarkain (tab), puolipiste (;) ja pilkku (,).
 5. Tietojen pitäisi nyt olla siististi taulukossa. Desimaalierotin on taas väärää muotoa ja joudut tietoja muokkaamaan edelläopitulla tavalla jotta voit laskea valuuttakursseilla. Jos et halua tai tarvitse automatisoitua toimintaa niin voit yksinkertaisesti korvat .-merkin ,-merkillä etsi ja korvaa -toiminnolla.

Kiinteämittaiset kentät

Tekstitiedoston sisältö ei aina ole siististi tietyllä merkillä erotelluissa kentissä vaan hyvin usein kentät ovat vain tietyn mittaiset.

 1. Lisää uusi laskentataulukko ja anna sille nimeksi Valuutat2.
 2. Avaa tasa.txt-versio valuuttakursseista, valitse kaikki tekstit ja kopioi leikepöydälle.
 3. Liitä valuuttakurssit suoraan laskentataulukolle. Tiedot eivät erotu sarakkeisiin mutta ei hätää. Valitse Data | Text to Columns
 4. Valitse tällä kertaa tietojen tyypiksi fixed width
 5. Voit nyt hiirellä valita esinäkymästä mistä kohdista eri sarakkeet vaihtuvat
  Valitse fixed width
 6. Määrää kenttien tyypit edellisen tehtävän tapaan.

Lisätehtäviä

Jos sinulla vielä riittää aikaa ja intoa niin tee myös seuraavat tehtävät:

Syötteen tarkistus

Kokeile miten solujen syötteitä voidaan tarkistaa ja lue ohje Validating cell contents. Yritä tehdä seuraavat tarkistukset:

Sisältöriippuvainen solumuotoilu

Lue Calcin oma avustus aiheesta Conditional formatting ja toteuta seuraavat:

IF-funktio

 1. Säätilatietojen keskiarvoja laskevissa ehdollisissa funktioissa on ongelma. Jos kyseiseen säätilakategoriaan liittyvien päivien lukumäärä on nolla, niin kaava antaa virheilmoituksen. Tee säätilatyypin mukaan keskiarvoja laskevaan soluun kaava, jossa ennen laskemista tarkistetaan ettei jakaja ei ole nolla. Vaihtoehtoisesti voidaan Information-ryhmän funktioilla tarkistaa jälkikäteen onko laskennassa tapahtunut virhettä.

  Vihje: IF-funktio (suom. JOS).

 2. Lisää seuraavat kelpoisuustarkistukset (oikeellisuustarkistukset) säätilatietotaulukkoon. Tarkemmin oikeellisuustarkistuksiin voit perehtyä luentomonisteen sähköisestä versiosta.
  • Päivämäärän sisältävään sarakkeeseen saa antaa ainoastaa päivämääriä. Voit lisätä vihjeen myös syötteen muodosta sekä selventävän virheviestin.
  • Määrittele lämpötilalle ja tuulen jotkin sopivat rajat.
  • Hae säätilatiedot erillisestä listasta. Tee siis ensin säätilatietoja sisältävä lista erilliselle laskentataulukolle ja nimeä alue hyvälle nimelle. Tämän jälkeen voit määritellä tietojen lähteeksi listan (=listanimi).
  • Toteuta edellisen kaltainen tietojen hakeminen myös tuulen suunnalle.

Erikoissuodatustehtäviä

Määrittele seuraavat suodatusehdot ehtoalueelle ja varmista suodatuksen toiminta tutkimalla suodatuksesta tulleita vastauksia. Voit halutessasi nimetä ehtoalueen ja säätilasarakkeet, jolloin alueita ei tarvitse erikseen valita työkalua käytettäessä.

 1. Suodata näkyville päivät, jolloin tuulee pohjoisesta ja on aurinkoista.
 2. Suodata näkyville päivät, joiden lämpötila on suurempi tai yhtäsuuri kuin -10 astetta.
 3. Suodata näkyville päivät, joiden lämpötila on suurempi tai yhtäsuuri kuin -10 astetta ja sää on lumisateinen.
 4. Suodata näkyville kaikki tammikuun päivien tiedot eli päivät, joiden päivämäärä on suurempi tai yhtäsuuri kuin 1.1.2003 ja joiden päivämäärä pienempi tai yhtäsuuri kuin 31.1.2003 Tätä varten joudut lisäämään ehtoalueelle uuden sarakkeet, johon kopioit Päiväys-otsikon.
 5. Suodata näkyville kaikki päivät, joiden säätila on lumisade tai pilvinen. Nyt ehtoalueeseen on "lisättävä" ehtoja varten yksi rivi lisää, koska TAI-ehdot on määriteltävä eri riveille.
 6. Suodata näkyville ne tammikuun päivät, joiden lämpötila on suurempi tai yhtäsuuri kuin -10 astetta tai joiden lämpötila on pienempi tai yhtäsuuri kuin -20 astetta. Tarkista, että suodatus onnistui.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/ohjaus/demo10/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2012-08-13 12:33:01
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta