Kuvankäsittely - luento 10

Luennolla käydään läpi digitaalisen kuvankäsittelyn perusteita. Esimerkkiohjelmina ovat Gimp ja Inkscape.

Kuvankäsittely vs piirtäminen

Kuvankäsittelyohjelma ei ole sama asia kuin piirto-ohjelma. Ero ei ole aina kovin selvä.

Gimp on kuvankäsittelyohjelma. Kuvankäsittelyohjelmassa muokataan pääasiassa valokuvia mutta kaikkia muitakin kuvia myös piirroksia. Kuvankäsittelyohjelmassa ei välttämättä ole hyviä piirto-ominaisuuksia.

Paint on piirto-ohjelma. Piirto-ohjelmilla piirretään. Piirto-ohjelman kuvanmuokkausominaisuudet ovat yleensä rajatut.

Kuvankäsittely

Kuvankäsittelyssä tehdään monenlaisia operaatioita joissa seuraavassa on listattu tärkeimpiä. Esimerkkiohjelmana on Gimp:

Luennon tueksi kannattaa lukea Gimpin englanninkielin käyttöohje tai Gimp/Perusteita.

Editointityökalut

Gimpin Toolbox-ikkuna tarjoaa paljon erilaisia työkaluja. Nämä on lyhyesti selitetty GIMP/Toolbox-dokumentissa.

Työkalujen yhteiset optiot

Valintatyökaluilla voit valita useampia alueita kerralla, kun pidät SHIFT-painiketta pohjassa

Monessa työkalussa oleva Threshold (Kynnysarvo) -säädin määrää kuinka herkkä työkalu on

Opacity-säädin määrää läpinäkyvyyden. Mitä pienempi arvo sitä enemmän näkyy läpi

Kuvaformaatin muuttaminen

Avataan kuva File|Open ja tallennetaan uudessa muodossa File|Save As. Uusi formaatti valitaan kirjoittamalla tiedostolle haluttu tiedostopääte tai dialogin alaosassa olevasta listasta

save as

Gimp saattaa kysyä formaattikohtaisia lisäasetuksia. Yleensä riittää, kun kelpuuttaa oletusasetukset.

Värimäärän muuttaminen

Kuvan värimäärää joutuu muuttamaan jos kuva ei oikeasti sisällä esim. täysvärejä. Kaaviot, diagrammit ja ruutukaappauskuvat harvoin sisältävät. Kuvia joissa ei ole täysvärejä (24-bit) kutsutaan indeksoiduiksi (indexed) eli niissä on vain tietty lukumäärä värejä ja sitä vastaava väripaletti.

Esim. 8-bittinen eli 256 väriä sisältävä kuva vie vain kolmasosan muistitilasta mitä täysvärinen eli 24-bittinen kuva

Kaappaa näytöstä (Prt Scrn) tai yksittäisestä ikkunasta (Alt-Prt Scrn) kuva leikepöydälle, liitä Gimpiin ja vähennä värimäärää seuraavasti:

Huom. Monet kuvankäsittelyoperaatiot edellyttävät, että kuva on täysväritilassa!

Kuvan kääntäminen (engl. Rotate)

Kuvan kääntämiseen löytyvät työkalut valinnalla Image|Transform

Rajaus (engl. crop)

Usein valokuvan rajaus ei osu kerralla kohdalle tai jostain muusta syystä halutaan kuvasta leikata tai rajata käyttöön vain osa.

Rajatussa kuvassa näkyvät kuumailmapallot

Automaattiset korjaukset

Helpoin tapa korjailla valotus- ja väriongelmia Gimpillä on käyttää valmiita automaattikorjaimia valinnalla Colors|Auto. Valitettavasti valikosta löytyvät automaatit eivät aina tee sitä mitä toivoisimme vaan on osattava muitakin korjailutapoja. Näitä voi kuitenkin aina kokeilla!

Valotuksen ja värien korjaus

Jos automaattiset korjaukset eivät toimi niin voi käyttää seuraavia:

Väritasapainon korjaus

Väritasapaino korjataan valinnalla Colors|Color Balance

Kohinanpoisto (engl. Noise reduction)

Vähäisessä valossa otetuissa valokuvissa käytetään usein korkeita ISO-arvoja ja se lisää kuvaan kohinaa ja rakeita. Näiden poistamiseen on olemassa aivan erityisia ohjelmia kuten NeatImage, Noiseware Community Edition, Helicon Filter, NDNoise ja NoiseNinja. Osa näistä on kaupallisia ja osa aivan ilmaisia ohjelmia.

Gimpillä kuvakohinaa voi poistaa seuraavilla tempuilla:

Koon muuttaminen (engl. resize tai resample)

Täysikokoista alkuperäistä valokuvaa harvoin käytetään sellaisenaan muualla kuin tulosteissa. Muualla käytetään kuvasta pienennettyjä versioita. Harvemmin on tarvetta suurentaa kuvaa. Pienennä kuva vasta, kun olet tehnyt sille kaikki muut kuvankäsittelyoperaatiot paitsi terävöinnin.

Terävöitys ja pehmennys

Aina kuvan pienentämisen jälkeen on kuva syytä terävöidä. Tee terävöinti aina viimeisenä kuvankäsittelyoperaationa.

Elementtien poistaminen kuvasta

Jos kuvaan on eksynyt jotain ylimääräistä voi sitä yrittää korjata Clone- tai Heal-työkaluilla.

Kuvien yhdistely ja paloittelu

Aina välillä on tarve tehdä useammasta kuvasta yksi kuva.

Jos tarkoitus on tehdä useasta valokuvasta panoraamakuva niin paras työkalu on Autostitch.

Gimpissä kuvia voi yhdistellä helposti valinnalla Filters|Combine|Filmstrip

Paloittelu onnistuu valinnalla Image|Transform|Guillotine, joka paloittelee kuvan merkintöjen perusteella. Voit merkata kuvan raahaamalla hiirellä merkkejä kuva-alueen reunapalkeista.

Erikoisefektit

Gimpistä löytyy vaikka kuinka paljon erilaisia efektejä Filters-valikosta.

Tasot

Monimutkaisemmassa kuvanmuokkauksessa täytyy opetella käyttämään tasoja (layers). Tällä kurssilla käsitellään tasoista kuitenkin vain perusteet.

Vektorigrafiikka

Yleensä samalla ohjelmalla ei voi muokata sekä bittikarttakuvia että vektorigrafiikkakuvia.

Voit avata tai liittää Gimpiin vektorigrafiikkaa mutta ne muuntuvat heti bittikartoiksi eikä niitä voi enää helposti muuntaa takaisin vektorigrafiikaksi.

Inkscape on ilmainen ohjelma vektorigrafiikan editoimiseen.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/luennot/luento10/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2012-08-13 12:33:01
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta