TIES504 Erikoistyö, 1-8 op

Tietotekniikan erikoistyö käsittää yleensä tarkkaan rajatun ohjelmiston suunnittelun ja toteuttamisen. Erikoistyö tehdään joko pro gradu -tutkielman aihepiiristä tai se voi olla erillinen ''laudaturin ohjelmointityö''. Voit ehdottaa omaa aihettasi. Erikoistyön aiheen on oltava selvästi laajempi ja vaativampi kuin esim. TIEA2120- ja TIES4080-kursseilla toteutetut tehtävät ja harjoitustyöt.

Erikoistöitä ohjaavat professorit, lehtorit ja yliassistentit, joista jonkun tulee hyväksyä aihe-ehdotus jo ennen työn aloittamista. Kirjoita aiheestasi selkeä kuvaus ja lähetä se erikoistyön ohjaajille hyväksyttäväksi. Aloita työn tekeminen vasta kun saat aiheelle hyväksynnän ja huomioi työn tarkistajien keksimät mahdolliset lisävaatimukset.

Erikoistyöhön liittyvän dokumentoinnin vaatimukset ovat tapaus- ja ohjaajakohtaiset. Dokumenttien kirjoittamiseen löytyy kuitenkin yleisohje WWW-sivulta http://www.mit.jyu.fi/santanen/info/kirjoittamisesta.html.

Erikoistyön palauttaminen

Jos erikoistyösi tarkistajana toimivat Tommi Lahtonen ja Tuomo Rossi niin työn palautuksesta ja dokumentaatiosta täytyy löytyä seuraavat asiat: