Changes between Version 8 and Version 9 of 2014/angularjs/part3


Ignore:
Timestamp:
2014-03-16 15:32:25 (8 years ago)
Author:
japekall
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • 2014/angularjs/part3

  v8 v9  
  1414}}} 
  1515 
  16 niminen objekti. $scope toimii siis eräänlaisena liimana, jonka avulla voidaan sitoa näkymä ja kontrolleri toisiinsa kuitenkin niin, että osapuolten ei tarvitse tietää toisistaan mitään. Oheisesta kuvasta voidaan havainnollistaa $scopen rooli entiteetit yhdistävänä liimana. 
   16niminen objekti. $scope toimii siis eräänlaisena liimana, jonka avulla voidaan sitoa näkymä ja kontrolleri toisiinsa kuitenkin niin, että osapuolten ei tarvitse tietää toisistaan mitään. Oheinen kuva havainnollistaa $scopen roolia entiteetit toisiinsa yhdistävänä liimana. 
  1717 
  1818