Changes between Version 5 and Version 6 of 2014/angularjs/part3


Ignore:
Timestamp:
2014-03-16 15:09:53 (8 years ago)
Author:
japekall
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • 2014/angularjs/part3

  v5 v6  
  77== 3.1 Yleistä == 
  88 
  9 MVC-mallin perusperiaatteena on siis tehdä sovelluksista helposti ylläpidettäviä ja testattavia sekä vähentää ns. spagetti-koodin käyttäminen minimiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei sovelluksen näkymään ole tarkoitus laittaa logiikka-aiheisia asioita, eikä kontrolleriin vastavuoroisesti näkymään tulevia asioita. Ideaalisinta olisi, jos kummatkaan (näkymät ja kontrollerit) eivät tietäisi mitään toistensa olemassaolosta. Kontrollerin tarkoituksena on ohjata, kontrolloida sitä, mitä tietoa, dataa sidotaan aina kulloiseenkin näkymään ja erittäin tärkeää osaa - kontrollerin ja näkymät toisiinsa yhdistävänä tekijänä - näyttelee  
   9MVC-mallin perusperiaatteena on siis tehdä sovelluksista mahdollisimman helposti ylläpidettäviä ja testattavia sekä vähentää ns.spagetti-koodin käyttäminen minimiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei sovelluksen näkymään saa laittaa logiikka-aiheisia asioita, eikä kontrolleriin taas vastavuoroisesti näkymäkeskeisiä asioita. Ideaalisinta olisi, jos kummatkaan (näkymät ja kontrollerit) osapuolet eivät tietäisi mitään toistensa olemassaolosta. Kontrollerin tarkoituksena olisi pelkästään ohjata, kontrolloida sitä, mitä tietoa, dataa sidotaan aina kulloiseenkin näkymään ja erittäin tärkeää osaa - kontrollerin ja näkymät toisiinsa yhdistävänä tekijänä - näyttelee AngularJS:ssä 
  1010 
  1111 
   
  1414}}} 
  1515 
  16 niminen 
   16niminen objekti. $scope toimii siis eräänlaisena liimana, jonka avulla voidaan sitoa näkymä ja kontrolleri toisiinsa kuitenkin niin, osapuolten ei tarvitse tietää toisistaan mitään. 
   17 
   18 
  1719 
  1820== 3.2 Esimerkki ==