Changes between Version 10 and Version 11 of 2014/angularjs/part1


Ignore:
Timestamp:
2014-03-08 19:52:41 (8 years ago)
Author:
japekall
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • 2014/angularjs/part1

  v10 v11  
  55'''1.1 Yleisesittely''' 
  66 
  7 Tällä wikisivulla olisi tarkoitus yleisesitellä Googlen kehittämä AngularJS -niminen frameworkki, jota on maailmalla mainostettu monin superlatiivein ja ylistyssanoin. Kuten frameworkin nimestä voidaan päätellä, AngularJS keskittyy lähinnä javascriptiin, se mahdollistaa periaatteessa vain yhden javascript-kirjaston avulla hyvinkin monipuolisia toimintoja ja tehtäviä voitavan suorittaa asiakaspäässä, selaimessa. AngularJS:n käyttö tarjoaa helpotusta sovelluskehittäjille, sillä nykysovelluskehityksessä on tavanomaista käyttää hyvinkin monia, useita javascript-plugineja.  
   7Tällä wikisivulla olisi tarkoitus yleisesitellä Googlen kehittämä AngularJS -niminen frameworkki, jota on maailmalla mainostettu monin superlatiivein ja ylistyssanoin. Kuten frameworkin nimestä voidaan päätellä, AngularJS keskittyy lähinnä javascriptiin, se mahdollistaa periaatteessa vain yhden javascript-kirjaston avulla hyvinkin monipuolisia toimintoja ja tehtäviä voitavan suorittaa asiakaspäässä, selaimessa. AngularJS:n käyttö tarjoaa yksittäisen javascript-kirjastonsa ansiosta helpotusta sovelluskehittäjille, sillä nykysovelluskehityksessä on ja on ollut tavanomaista käyttää hyvinkin monia, useita javascript-plugineja suorittamaan tiettyjä tehtäviä.  
  88 
  99AngularJS:llä kehitettävät sovellukset ovat luonteeltaan ns. yksisivupohjaisia [http://en.wikipedia.org/wiki/Single-page_application (Single Page Applications)], mikä lyhyesti ilmaistuna tarkoittaa, että sovelluksessa toimii yksi yksittäinen sivu, jolle ladataan sisältöjä eri reittejä pitkin Angular-ohjaimen ohjaamana.