Ticket #1 (new enhancement)

Opened 8 years ago

Last modified 8 years ago

Less esiprosessointi selaimessa vs palvelimella

Reported by: jatasalt Owned by: somebody
Priority: minor Milestone:
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:

Description

https://trac.cc.jyu.fi/projects/web-sovellukset/wiki/frontend/css/css-preprosessointi

"SASS on hyvin monipuolinen ja sen käyttö vaatii tosin hieman enemmän säätämistä kuin LESS, jonka taas saa toimimaan selaimessa yhdellä skriptillä ja muutamalla pienellä muutoksella tyylin link elementtiin."

Käännetäänkö tässä less-tiedosto selaimessa css:ksi less.js:n tms aavulla vai olenko ymmärtänyt lessin toiminnan väärin?

Kääntöä web-selaimessa ei käsittääkseni suositella tuotantokäytössä mikäli se vain on palvelinpuolella mahdollista. Suuren sivuston less-tiedostojen (jos mukana on lisäksi esim. bootstrapin less-lähdekoodit) kääntäminen on hidasta ja mikäli käyttäjä ei halua suorittaa javascriptiä, jää sivun tyylit näkymättömiin.

Change History

comment:1 Changed 8 years ago by henkalni

Kyllä juuri näin. Toki tuotantokäytössä sitten ajetaan less läpi, jotta saadaan palvelimelle css tiedosto, mutta kehittäessä lessin clientside parseri ajaa kyllä asiansa.

Note: See TracTickets for help on using tickets.