Javascript-tietorakenteet

Tämä materiaali löytyy nyt myös TIMistä.

Javascriptin tietorakenteet ovat lähes sama asia kuin JSON-tiedostomuoto.

JSON on standardoitu tiedostomuoto tiedonvälitykseen. JSON on suoraan javascript-yhteensopiva mutta sitä käytetään usein monen muun kielen yhteydessä. WWW-sovelluksissa JSON on erittäin yleinen tiedonsiirtomuoto.

Voit käyttää JSONina suoraan javascriptin taulukoiden ja objektien esitysmuotoja eli [] ja {} sisältämät osat:

// javascriptia
var a = [1,2,3,4];
// JSONia
[1,2,3,4]

Kokeile tutkia ensimmäisen viikkotehtävän tietorakenteita JSON-editorilla: data ja tupa.

Samoja rakenteita voi tutkia myös suoraan selaimen konsolissa. Avaa pohja.html-tiedosto ja konsoli.

map, forEach, filter, every ja reduce

Katso esimerkki: map.html ja map.js

sort

Katso esimerkki: sort.html ja sort.js

Rakenteita

Javascript-tietorakenteita

Esimerkki

Katso tämän sivun konsolista ohjelman tulosteet

"use strict";

var opis = [
  "Testi",
 {
  "nimi": "Maija Meikäläinen",
  "Syntymäaika": 1999,
  "Pääaine": "TIE",
  "Kurssit": ["TIEA2120","ITKP101", "ITKP1011" ]
 },
 {
  "nimi": "Matti Meikäläinen",
  "Syntymäaika": 1999,
  "Pääaine": "TIE"
 },
 {
  "nimi": "Kalle Kehveli",
  "Syntymäaika": 1998,
  "Pääaine": "TIE"
 },
 {
  "nimi": "Kaija Kehveli",
  "Syntymäaika": 1998,
  "Pääaine": "TJT"
 },
 {
  "nimi": "Ville Virtanen",
  "Syntymäaika": 1995,
  "Pääaine": "MAT"
 }
]

console.log(" Opiskelija on objekti ");
for (let i in opis) {
 console.log(i + " : " + opis[i]);
}

console.log(" Opiskelijan nimi attribuuttina ");
for (let i in opis) {
 console.log(i + " : " + opis[i].nimi);
}

console.log(" Opiskelijan nimi []-operaattorilla ");
for (let i in opis) {
 console.log(i + " : " + opis[i]["nimi"]);
}

console.log(" Opiskelijan nimi []-operaattorilla ja käytetty avaimena muuttujaa ");
var kentta = "Pääaine";
for (let i in opis) {
 console.log(i + " : " + opis[i][kentta]);
}


console.log(" Kaikki tiedot");
for (let i in opis) {
 if ( typeof(opis[i]) === "object" ) {
   for(let key in opis[i]) {
    console.log(key + " : " + opis[i][key]);
   }
 }
 if ( typeof(opis[i]) === "string" ) {
    console.log("String : " + opis[i]);
 }
}

console.log("Ensimmäisen opiskelijan tietoja");
console.log(opis[1]['nimi']);
console.log(opis[1]['Syntymäaika']);
console.log(opis[1]['Pääaine']);

// opiskelijan kursseja
console.log("Kurssilistaus hardkoodattuna");
console.log(opis[1]['Kurssit'][0]);
console.log(opis[1]['Kurssit'][1]);
console.log(opis[1]['Kurssit'][2]);

console.log("Kurssilistaus silmukalla of-operaattorilla");

// tulostaa ensimmäisen opiskelijan kurssit. Huomaa of eikä in eli saadaan suoraan taulukon alkio
for (let kurssi of opis[1]['Kurssit']) {
 console.log(kurssi);
}
console.log("Kurssilistaus silmukalla in-operaattorilla");
// sama kuin edellä mutta käytetään in eli saadaan indeksi
for (let i in opis[1]['Kurssit']) {
 console.log(opis[1]['Kurssit'][i]);
}

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
https://appro.mit.jyu.fi/tiea2120/luennot/javascript_tietorakenteet/
© 2020-10-05 12:40:41
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta