HTML5-perusteet

Luennolla käsitellään WWW-sivujen kirjoittamista eli opetellaan perusteet HTML5-dokumenttien tuottamisesta. WWW-sivun ulkoasun muotoilu käsitellään myöhemmillä luennoilla.

Dokumenttityypeistä

Word tallentaa omassa tiedostomuodossaan XHTML-editori tallentaa tekstinä

Kuka määrittää miten sivuja tehdään?

Standardeista lyhyesti

WWW-sivujen tekeminen

WWW-sivujen tekemisessä voidaan erottaa samat vaiheet kuin tekstinkäsittelydokumentin tekemisessä. Nämä vaiheet ovat:

Editorit

WWW-sivuja voidaan tuottaa niihin erikoistuneilla ohjelmilla, jotka näyttävät suoraan miltä sivu näyttää selaimessa. Sivuja voidaan tuottaa myös kirjoittamalla suoraan HTML5-merkintäkieltä. HTML5-kielen kirjoittaminen EI ole ohjelmointia.

HTML5-merkintäkieli ei kiinnitä millään tavalla dokumentin ulkoasua vaan ainoastaan dokumentin rakenteen.

Tällä kurssilla editorisuositus on Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com/), joka soveltuu erityisen hyvin HTML- ja CSS-tiedostojen muokkaamiseen.

Graafisia WYSIWYG (What You See Is What You Get) -editoreita on syytä välttää jos ei ymmärrä rakenteen ja ulkoasun eroa. WWW-sivujen yhteydessä WYSIWYG on muutenkin harhaanjohtava käsite, koska et voi oikeasti tietää miltä sivusi näyttää missäkin ympäristössä.

Rakenteen merkitseminen

HTML5-dokumentti on tekstiä, jossa merkitään dokumentin rakenne elementeillä, jotka kirjoitetaan <>-merkkien väliin. Esim. <title>.

Elementeillä on aina aloitus ja lopetus joiden välissä on varsinainen elementin sisältö. esim.

<title>Web-julkaiseminen</title>

<title> on aloituselementti (tagi).

</title> on lopetuselementti (tagi). Lopetuselementissä on aina /-merkki

Jos elementillä ei ole sisältöä niin lopetuselementti voidaan lyhentää suoraan aloituselementtiin: <br />

Elementtien välillä ja tekstin keskellä saa olla vapaasti välilyöntejä tai rivinvaihtoja.

Tavallisimmista XHTML/HTML5-elementeistä löytyy dokumentti opettelun tueksi.

http://appro.mit.jyu.fi/doc/www/xhtml/

Ominaisuudet eli attribuutit

Elementeillä voi olla ominaisuuksia eli attribuutteja, jotka määrittelevät jotakin elementtiin liittyviä asioita. Esim. hyperlinkin kohde määritellään a-elementtiin tulevalla href-attribuutilla:

<a href="https://www.jyu.fi/">Jyväskylän yliopisto</a>

Attribuutit kirjoitetaan aloituselementin sisään välilyönneillä eroteltuina siten, että ensin kirjoitetaan attribuutin nimi (esim. href) ja sitten =-merkki ja tämän jälkeen lainausmerkkien ("") sisään attribuutille annettava arvo.

Dokumentin on oltava hyvin muodostettu

Tuotetun dokumentin pitää olla hyvin muodostettu (engl. well-formed), ettei selaimien tarvitse tehdä tulkitsemisessa arvailuja. Eri elementit eivät siis saa mennä keskenään ristiin eikä lopetusosia saa unohtaa.

Väärin

<p>Tuotetun <strong>dokumentin pitää olla
 hyvin muodostettu
 (<em>engl. well-formed</em>).</p></strong>
      

Oikein

<p>Tuotetun <strong>dokumentin pitää olla
 hyvin muodostettu
 (<em>engl. well-formed</em>)</strong>.</p>
      

HTML5-standardi katsoo paikoin läpi sormien lopetustagien puuttumista mutta tämän jälkeen dokumentti ei enää ole XML-yhteensopiva. Tällä kurssilla kirjoitamme vain XML-yhteensopivia dokumentteja.

Dokumentin pitää olla validi

Dokumentin pitää olla myös validi (engl. valid) eli sen rakenne pitää olla jonkin dokumenttityypin mukainen. Dokumenttityyppi määrää mitä elementtejä voi käyttää, mitkä elementit saavat sijaita minkäkin elementtien sisällä ja mitä attribuutteja kuuluu millekin elementille jne.

HTML5

Käytämme tällä kurssilla HTML5-dokumenttityyppiä.

HTML5-dokumenttien tarkistamiseen eli validointiin on olemassa HTML-validaattoreita kuten W3C Markup Validation Service.

Pelkillä www-selaimilla testaamiseen ei voi luottaa koska ne yrittävät hiljaisuudessa ohittaa käyttäjän tekemät virheet, jonka tuloksena virheellinen dokumentti toimii kuun asennosta, auringonpilkuista ja käytetystä selaimesta riippuen ehkä joskus tai ei koskaan.

HTML5-dokumentin runko

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="fi">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<link href="tyyli.css" rel="StyleSheet" type="text/css" />
<title>Sivun otsikko</title>
</head>
<body>
<h1>Otsikko</h1>
<p>...Sivun sisältöä tänne...</p>
</body>
</html>

Erikoismerkkien koodaus

Osoitteissa olevat erikoismerkit

Osoitteissa eli URLeissa olevat erikoismerkit on koodattava omalla tavallaan. Älä käytä näitä merkkejä omien tiedostojesi tai kansioidesi nimisssä.

Erikoismerkkien koodaaminen URLeissa
Merkki Koodi
Välilyönti %20
ä %E4
ö %F6
å %E5
Ö %D6
Ä %C4
Å %C5
& %26
+ %2b
/ %2f
= %3d
? %3f

Älä koodaa osoitteissa olevia /-merkkejä äläkä osoitteen alkuosaa http://jotain.muuta.example/

Erikoismerkkien koodaamisen voi tehdä valmiilla palvelulla.

Jos lisäät www-dokumenttiisi linkin (a-elementti) tai kuvaviittauksen (img-elementti) tai viittauksen css-tiedostoon (link-elementti) niin osoitteessa olevat edellämainitut erikoismerkit on kirjoitettava koodatussa muodossa.

Esimerkki

Kuvatiedoston nimi on DSCN4283-Hämähäkki.jpg mutta ä-kirjaimet on koodattava seuraavasti:

<p>
<img
 src="DSCN4283-H%E4m%E4h%E4kki.jpg"
 alt="Hämähäkki lämmittelee auringossa rinkan päällä"
 title="Hämähäkki lämmittelee auringossa" />
</p>

Sama pätee tavallisen linkin kohdalla:

Koodattu linkki Koodaamaton linkki

<p>
<a
 href="https://hazor.iki.fi/2002/jotunheimen/tommi/DSCN4283-H%E4m%E4h%E4kki.html">
 Hämähäkki</a>
</p>

Esim. Testilinkki

<a href="http://appro.mit.jyu.fi/t%E4m%E4%20on%20osoite/">Testilinkki</a>

Linkkejä erikoismerkkien koodaamisesta

Dokumentin perusrakenne

Seuraavassa kuvassa on esitettynä dokumentin perusrakenne. Perusrakenteesta kannattaa huomata seuraavat asiat:

Dokumentin rakennetta voi katsella Firefoxissa ja Chromessa Inspectorin avulla. Näppäinyhdistelmä CTRL+SHIFT+C avaa Inspectorin.

Hyvä rakenne - otsikkotasot löytyvät

Xetor-ohjelman rakennenäkymä

HTML5:n elementit

Seuraavassa kaaviossa pyritään selventämään HTML5-elementtien suhdetta toisiinsa. Kaaviosta puuttuu hyvin paljon elementtejä ja kaavio ei ilmaise täysin elementtien välisiä riippuvuuksia.
XHTML-elementtien rakennekaavio

HTML5-elementtien rakennekaavio

Lohkotason elementit

Lohkotason elementtejä voi sijoittaa suoraan body-elementin sisään.

Useimmat lohkotason elementit voivat sisältää joko pelkkää tekstiä tai merkkitason elementtejä.

Otsikkoelementit - (h1 - h6)

Ensimmäisen tason otsikko

Tämä on tekstikappale

Toisen Tason otsikko

Tämä on tekstikappale

Toisen Tason otsikko

Tämä on tekstikappale

Tekstikappale - p

Tämä on tekstikappale

Tämä on tekstikappale

Erilaiset listat

Listat ovat myös lohkotason elementtejä. Listojen sisään voi sijoittaa sekä merkkitason elementtejä että toisia lohkotason elementtejä

Seuraavassa on esimerkkien avulla käsitelty järjestämätön ja järjestetty lista sekä määritelmälista.

Järjestämätön lista - ul

 • Järjestämättömän listan ensimmäinen alkio
 • Järjestämättömän listan toinen alkio
 • Järjestämättömän listan kolmas alkio
 • Järjestämättömän listan neljäs alkio

Järjestetty lista - ol

 1. Järjestetyn listan ensimmäinen alkio
 2. Järjestetyn listan toinen alkio
 3. Järjestetyn listan kolmas alkio
 4. Järjestetyn listan neljäs alkio

Sisäkkäiset listat

Huom! Listaelementin (ul tai ol) lapsena saa olla VAIN li-elementtejä. Jälkeläisinä (li-elementin sisällä) saa olla taas mitä tahansa li-elementin sisään voi sijoittaa mitä tahansa elementtejä kuten uuden listan.

Ei koskaan seuraavalla tavalla:

<ul>
  <ul>
  </ul>
</ul>

Tässä on oikea tapa:

<ul>
  <li> li-elementti on ainoa elementti, joka voi olla ul-elementin lapsi
    <ul>
     <li>...<li>
    </ul>
  </li> 
</ul>

Esimerkki 1

Kaksitasoinen sisäkkäinen lista. Huom! HTML-koodin sisennyksillä ei ole mitään vaikutusta listan muodostamiseen vaan niitä on käytetty vain havainnollistamiseen.

 • Ulomman listan ensimmäinen alkio
  • Sisemmän listan ensimmäinen alkio
  • Sisemmän listan toinen alkio
  • Sisemmän listan kolmas alkio
 • Ulomman listan toinen alkio
 • Ulomman listan kolmas alkio
  • Sisemmän listan ensimmäinen alkio
  • Sisemmän listan toinen alkio
  • Sisemmän listan kolmas alkio
  • Sisemmän listan neljäs alkio

Esimerkki 2

Kolmetasoinen lista, jossa on sekaisin järjestettyjä (ol) ja järjestämättömiä (ul) listoja

 1. Järjestetyn listan ensimmäinen alkio
  • Järjestämättömän toisen tason listan ensimmäinen alkio
  • Järjestämättömän toisen tason listan toinen alkio
   1. Järjestetyn listan ensimmäinen alkio
   2. Järjestetyn listan toinen alkio
  • Järjestämättömän toisen tason listan kolmas alkio
 2. Järjestetyn listan toinen alkio
 3. Järjestetyn listan kolmas alkio
  • Järjestämättömän toisen tason listan ensimmäinen alkio
  • Järjestämättömän toisen tason listan toinen alkio
  • Järjestämättömän toisen tason listan kolmas alkio
   • Järjestämättömän kolmannen tason listan ensimmäinen alkio
   • Järjestämättömän kolmannen tason listan toinen alkio
  • Järjestämättömän toisen tason listan neljäs alkio

Taulukot

Taulukoita rakennettaessa kannattaa huomata seuraavia asioita:

Taulukkoesimerkki

Taulukkoon liittyvä otsikko
Esimmäisen sarakkeen otsikko Toisen sarakkeen otsikko
1. rivin 1. solu 1. rivin 2. solu
2. rivin 1. solu 2. rivin 2. solu
3. rivin 1. solu 3. rivin 2. solu

Toinen taulukko

Ensimmäinen otsikko Toinen otsikko Kolmas otsikko
1. rivin 1. 1. rivin 2. 1. rivin 3.
2. rivin 1. 2. rivin 2. 2. rivin 3.
3. rivin 1. 3. rivin 2. 3. rivin 3.
4. rivin 1. joka laajenee kolmen sarakkeen alueelle
5. rivin 1. 5. rivin 2. kahdella riville 5. rivin 3.
6. rivin 1. 6. rivin 3.

Taulukon ulkoasu määritellään css:n avulla. Kts. css-luento.

Korvattavat elementit

Korvattavia elementtejä voidaan sijoittaa lohko- tai tekstitason elementtien sisään.

img - Kuva

Seuraavassa esimerkki img-elementin käytöstä.

Käytettävä kuva voi sijaita millä tahansa www-palvelimella jos kuvan osoitteeksi kirjoitetaan kokonainen URI:

<p>
<img src="http://appro.mit.jyu.fi/images/appro2_p.png" alt=" " title="Appro-logo" />
</p>

Useimmiten kuvat sijaitsevat samalla palvelimella ja samassa kansiossa kuin html-dokumenttikin. Tällöin on järkevintä käyttää suhteellista osoitusta kuvaan:

<p>
<img src="appro2.png" alt=" " title="Appro-logo" />
</p>

Kuvalle pitää keksiä korvaava tekstikuvaus alt-attribuutin arvoksi. alt-attribuutin sisältö näytetään jos kuvaa ei pystytä esittämään. Jos kuvalla ei ole sisällöllista merkitystä vaan kyseessä on esim. koriste niin alt-attribuutin arvoksi laittaa yhden välilyönnin alt=" ".

Hämähäkki lämmittelee auringossa rinkan päällä

<p>
<img
 src="http://hazor.iki.fi/2002/jotunheimen/tommi/thumbs/DSCN4283-H%E4m%E4h%E4kki.jpg"
 alt="Hämähäkki lämmittelee auringossa rinkan päällä"
 title="Hämähäkki lämmittelee auringossa" />
</p>

br - pakotettu rivinvaihto

Tekstitason elementit

Seuraavaan on kerätty listaksi tekstitason elementit.

Hyperlinkit - a

a-elementillä voidaan toteuttaa hyperlinkki joko toiseen dokumenttiin, saman dokumentin toiseen kohtaan tai mihin tahansa www:ssä sijaitsevaan objektiin. Linkkinä voi toimia teksti tai kuva. a-elementti pitää sijoittaa jonkun lohkotason elementin sisälle.

Huom! Älä yritä pakottaa linkkejä aukeamaan uuteen ikkunaan. Sivun lukija päättää itse minkä linkin haluaa avata uuteen tabiin tai ikkunaan.

Lisätietoa: Creating hyperlinks

Katso Esimerkkejä erilaisista viittauksista

Harjoittele suhteellisia viittauksia

Dokumentin otsikkotietoihin sijoitettavat elementit

Linkkielementti - link

<link
 rel="StyleSheet"
 href="http://appro.mit.jyu.fi/appro2003.css"
 type="text/css"
/>

Metaelementti - meta

<meta 
  charset="UTF-8"
/>

Yleisimmät virheet HTML-dokumentissa

HTML-dokumentin tuottamisen vaiheet

 1. Kirjoita dokumentin sisältö
 2. Määrittele dokumentin rakenne
 3. Siirrä dokumentti WWW-palvelimelle
 4. Validoi dokumentti
 5. Testaa dokumentti jollakin selaimella
 6. Määrittele dokumentin ulkoasu (CSS)
 7. Validoi CSS
 8. Testaa ulkoasu selaimilla

WWW-sivun julkaisu JYU:ssä

Voit julkaista sivusi tallentamalla sen W:-asemalle. Jos W:-asemaa ei ole suoraan käytettävissä joudut toimimaan digipalvelujen ohjeen mukaan.

Sivusi löytyy osoitteesta http://users.jyu.fi/~omatunnus/kansio/tiedoston_nimi

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta