Funktionaalisen lukutaidon portaat

Funktionaalisen lukutaidon portaat, tässä purettuna lineaariseksi:

Motivaatio (alimmainen porras)

Vastaanottovalmiudet

Tuottaja/julkaisuvalmiudet

Merkitysten ymmärtäminen ja tulkinta

Eettis-moraaliset arvovalinnat

Lähde: Opetusministeriö 2000. Suomi (o)saa lukea. Tietoyhteiskunnan lukutaidot - työryhmän linjaukset. OPM työryhmien muistioita 4:2000. www.minedu.fi/julkaisut/lukutaidot.pdf