Essin toteuttajat ja tekijänoikeudet

Kurssimateriaalien käyttäminen erilaisiin opetus- ja tiedotustarkoituksiin on luvallista ja suotavaa. Aineiston muuttaminen ilman tekijöiden lupaa on ehdottomasti kielletty!

Essin tekemiseen on osallistunut useita henkilöitä. Seuraavassa heistä lyhyet esittelyt:

Päivi Eskola

Terveystieteiden maisteri ja gerontologian yliopistonopettaja Jyväskylän avoimessa yliopistossa vuodesta 1998. Tällä hetkellä virkavapaalla Vanhustyön Keskusliiton omaishoitoprojektissa.

Petri Heinonen (peheinon@mit.jyu.fi) - Tekninen toteutus

Yliopistonopettaja, FM, Jyväskylän avoin yliopisto. Petri Heinonen on opettanut esteettömien ja rakenteisten WWW-sivujen tekemistä usean vuoden ajan. Hän on tuottanut paljon omaa opetustaan tukevia materiaaleja WWW-sivujen tekemisestä ja CSS:n käytöstä. Materiaalit ovat löydettävissä osoitteesta http://appro.mit.jyu.fi/. Hän on kirjoittanut osan CSS:n käyttöä koskevasta luvusta Tero Linjaman toimittamaan "XHTML"-kirjaan.

Päivi Hintsanen

Päivi Hintsanen on tehnyt nettisivuja työnään ja harrastuksenaan vuodesta 1996. Tärkeimmät omat projektit ovat vuonna 1997 toimintansa aloittanut, kaikille avoin digitaalisen taiteen kokeilugalleria Galleria Henkevä Silakka (www.webgalleria.net) sekä omaksi harrastukseksi koottu värisivusto Coloria (http://www.coloria.net 2000->)

Katariina Kiiliäinen

Informaatikko, Celia - Näkövammaisten kirjasto Vastuualueena tietopalvelut, kirjastojärjestelmä, verkkopalvelut ja erityisesti elektroniset kirjat. Artikkeleita saavutettavuudesta, mm. Digimaan kartta -teoksessa.

Jukka K. Korpela

Filosofian kandidaatti, pääaineena matematiikka (Helsingin yliopisto, 1971) tietokirjailija, Internet-asiantuntija Toiminut tietotekniikan alalla 1970-luvulta alkaen, mm. laajaa opas- ja kirjatuotantoa. Webin käytön uranuurtajia Suomessa. Oma sivusto http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/ sisältää mm. Web-julkaisemista, merkkikoodiasioita, kielenhuoltoa ja tekijänoikeutta käsittelevän laajan aineiston. Toimi TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:ssä mm. esteettömyysasiantuntijana 2001-2002. Aktiivinen osallistuja verkkokeskusteluissa, mm. esteettömyysaiheisella WebAIM-listalla. Uusimmat kirjat: "Web-suunnittelu" yhdessä Tero Linjaman kanssa keväällä 2003 ja "CSS-tyylit" syksyllä 2003.

Anneli Salomaa

Tekniikan ylioppilas (Tampereen teknillinen yliopisto) pääaineena tietojohtaminen, sivuaineina hypermedia ja sosiaalipsykologia. Kuulonhuoltoliitossa toiminut vapaaehtoisena, mm. Mikä Estää?-projekti: http://www.moottorikorvat.net/mikaestaa/

Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) - Tekninen toteutus

Yliopistonopettaja, Jyväskylän avoin yliopisto. Tommi Lahtonen on opettanut esteettömien ja rakenteisten WWW-sivujen tekemistä usean vuoden ajan. Hän on tuottanut paljon omaa opetustaan tukevia materiaaleja WWW-sivujen tekemisestä ja CSS:n käytöstä. Materiaalit ovat löydettävissä osoitteesta http://appro.mit.jyu.fi/. Hän on kirjoittanut osan CSS:n käyttöä koskevasta luvusta Tero Linjaman toimittamaan "XHTML"-kirjaan.

Markku Leino

ATK-kehittämispäällikkö, Celia - Näkövammaisten kirjasto Vastuualueena kirjaston atk-järjestelmät sekä tuotteisiin liittyvät kehityshankkeet mm. elektroniset kirjat.

Marjo Leväniemi

Marjo Leväniemi ammattina erityisopettaja. Olen innokas oppimistyylien tarkkailija pienluokassani. Olen saanut kärpäsen pureman oppimistyyleihin "edellisessä elämässäni" ja vienyt Suomeen kehitetyn kansainvälisen arviointimenetelmän tietoutta omaan työhöni - erilaisten oppijoiden kohtaamisen taidoksi. (OTATM -oppimistyylianalyysi - Lapset, Nuoret, Aikuiset sekä OPETATM -opetustyylianalyysi opettajalle. Lisää tietoa http://www.clc.co.nz/)

Timo Matsinen

FK, sovellussuunnittelija (JY / atk-keskus) Pitkä käytännön kokemus näkövammaisten tietoteknisistä apuvälineistä. Näkövammaisten Keskusliiton Tiedonhallintapalvelun tukihenkilö. Keski-Suomen näkövammaiset ry:n tietotekniikkaprojektin johtoryhmässä. Toimintaa saavutettavuuden/esteettömyyden puolesta mm. Celia-kirjaston johtokunnassa ja Näkövammaisten kirjastoyhdistyksessä.

Hannu Puupponen (hannu.puupponen@avoin.jyu.fi) - Toimitus

KK, Suunnittelija, Jyväskylän avoin yliopisto. Vastuualueena opiskelun tukipalvelut, (oppimisympäristöjen ja opetusjärjestelyjen esteettömyys ja yksilölliset tukipalvelut) Hankeiden hanke kohdallani: Avoin kaikille http://www.jyu.fi/avka/

Jarmo Röksä

Maisteripohjaista kuvistusta vuodesta 1982 (tosin silloin ylä-astelaisena).

Anne Sankari

YTM (Jyväskylän yliopisto) Tekeillä väitöskirjatutkimus ikääntyneistä tietokoneen käyttäjistä. Lapsuudesta vanhuuteen. Iän sosiologiaa -kirjan toinen toimittaja.

Irmeli Sinkkonen

Tekniikan lisensiaatti, kehittämisjohtaja (Adage Oy), käytettävyystutkija (TKK).Käytettävyyden uranuurtaja ja tiukka puolestapuhuja Suomessa, TKKn käytettävyyslaboratorion perustaja ja pitkäaikainen johtaja, käytettävyysyritys Adagen perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, Käytettävyyden psykologia -kirjan kirjoittaja.

Maria Söderholm

Valtiotieteiden maisteri, informaatikko (Helsingin teknillinen korkeakoulu - Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus). Maria Söderholm toimi Näkövammaisten ammatillisen koulutuskeskuksen Arlainstituutin esteettömiä verkkoympäristöjä edistäneen Tasanet- hankkeen projektipäällikkönä vuonna 2001.

Päivi Tahkokallio

Päivi Tahkokallio (paivi.tahkokallio@stakes.fi)
Suomen DfA-verkoston koordinaattori, STAKES, http://www.stakes.fi/dfa-suomi/

Laura Turkki

Tekn yo., lopputyö esteettömyyden arvioinnista valmistumassa. Tutkimusta ja opetushommia TKK:n Käytettävyyslaboratoriossa ja SoberIT:ssa Mm. Saavutettavuustutkimus Juna-hankkeeseen, (http://usability.hut.fi/laboratory/material/saavutettavuus/) Työskentelee käytettävyysasiantuntijana Adage Oy:ssä, jossa tekee pääasiassa verkkopalveluiden käytettävyysarviointia, käyttäjätutkimusta sekä käytettävyyskoulutusta. Vapaa-aikana mm. puuhailua kehollisten käyttöliittymien kanssa, esimerkkinä Kukakumma Muumaassa (http://www.kukakumma.net/).