Ohje- ja vinkkisivu

Tälle sivulle on koottu erilaisia vihjeitä ja neuvoja Essi-kurssin sivuston käytön helpottamiseksi. Sivun tietoja täydennetään kysyttyjen kysymyksien mukaan.

Kurssin tavoite

Essi-kurssin tavoitteena on antaa esteettömyydestä laaja kuvaus ja auttaa kytkemään se lukijan omaan arkeen. Esteettömän yhteiskunnan rakentaminen on jokaisen omakohtainen etu loppukäyttäjän - meistä jokaisen - tarpeita paremmin huomioivien ympäristöjen, palvelujen ja tuotteiden muodossa. Esteettömyyteen avautuu useita näkökulmia - mm. sosiaalinen, tekninen ja kasvatuksellinen. Pyrimme antamaan ajatuksia esteettömyyden perusteiksi niin, että esimerkiksi verkkosivun tuottamisen teknisten suositusten käyttäminen voisi muodostua luovuuden lähteeksi eikä rasitteeksi.

Sisällöntuotantoa toteutetaan yleensä yhteisön toimintana ja tiimityönä, joten kurssi käsittelee aiheita eri näkökulmista. Valmiit polut on tarkoitettu nopeuttamaan valitun roolin keskeisten sisältöjen tutkimista. Nopeimmin sisällöistä saa otteen lukemalla ensin sisältöjen tiivistelmät.

Käytettävissä olevasta versiosta

Kurssin sisällöistä on vasta osa esillä ja niihinkin on täydennyksiä tulossa. Eri aineistojen pedagogisesti tärkeitä osuuksia puuttuu:

Kurssin aputoiminnoista työn alla ovat mm. lähdeluettelo, käsitteistö ja haku - paljon sellaista, mikä auttaa lukijaa on vielä tekeillä - myös visuaalisesti ilmaisua rikastetaan.

Yleistä kurssin käytöstä

Oman polun määrittäminen

Sivun ulkoasun muuttaminen

Essikurssille on tehty muutamia valmiita tyylipohjia, joita hyödyntämällä voit muuttaa sivujen ulkoasu vastaamaan tarpeitasi tai mieltymyksiäsi. Ulkoasumääritysten muuttaminen tehdään käyttäjäasetuksien yhteydessä.

Pikanäppäimet sivustolla liikkumiseen