MindManager työvälineenä

MindManager kartta

Tämän esityksen alkuperäinen versio on tehty MindManager 2002 Enterprise Edition -ohjelmalla. Aineiston lainaaminen sallittua Jyväskylän yliopiston virtuaaliyliopistohankkeen luvalla. Lisätietoa MindManager 2002 Enterprise Edition -ohjelmasta löytyy osoitteesta http://www.mindjet.com.

Toimituksen kommentti: Tämä Essiin tuleva versio on muutettu hieman alkuperäisversiota esteettömämmäksi ja samalla yhdistetty yhdeksi asiakirjaksi. Artikkelin ohjeista poiketen suosittelemme, ettet käytä taulukkotaittoa WWW-sivun ulkoasua määritellessäsi. Taulukkotaittaminen aiheuttaa esteellisyyksiä monille käyttäjille.

Mikä on MindManager?

MindManager on ohjelma, jolla voidaan tuottaa ajatuskarttoja. Ajatuskarttatekniikka (mindmapping) on Tony Buzanin kehittämä tekniikka ideoiden, tiedon rakenteiden, projektin tai vaikkapa muistiinpanojen visualisoimiseksi.

MindManager toimii Windows/PC-alustalla, Mac-versiota ei ole saatavilla.

Suunnittelun väline

Ajatuskartan laatimisen välineenä MindManager toimii erityisen hyvin suunnittelun visualisoinnissa. Esimerkiksi oppimateriaalin suunnittelussa voidaan puurakenteella esittää jako ydinaines- tai käsiteanalyysin mukaisesti tärkeisiin, tutustuttaviin ja lisäaineistoihin. Rakennetta voidaan täydentää symboleilla (codes), jotka kuvaavat kunkin haaran luonnetta. Jokaiseen haaraan voidaan littää tekstiä ja kuvaa (notes) perustoiminnot sisältävällä tekstinkäsittelyllä. Kartan ulkopuolinen materiaali voidaan linkittää karttaan.

Esitysväline

MindManageria voi käyttää suoraan esitysvälineenä erityisesti silloin, jos tarkoitus on esittää ideoinnin tulos tai sisällön rakenne suoraan kuvasta. Muistiinpanojen (Notes) sisältämän tekstin ja kuvan esittäminen ei toimi suoraan kovin hyvin. Erityisesti esittämistä varten on olemassa MindManagerin Presentation Mode -tila, mutta siinäkään tekstejä ei voi esittää. Lisäksi paluu esitystilasta normaalitilaan ei toimi oikein.

Esitystä varten MM-esityksestä voi periaatteessa tuottaa suoraan PowerPoint-kalvot. Tämä ominaisuus ei kuitenkaan näytä tässä 2002 Enterprise -versiossa toimivan ollenkaan.

Esitystila

Ideoinnin väline

Ajatuskarttatekniikka soveltuu suoraan myös aivoriihen (brainstorming) työvälineeksi. MindManageria voi käyttää erityisessä aivoriihitilassa, jolloin ohjelma antaa uuden haaran automaattisesti. Lisäksi voidaan järjestää reaaliaikaisia MM-konferensseja verkon välityksellä.

Aivoriihi

Projektinhallinnan väline

MindManageria voi käyttää myös yksinkertaisena projektinhallinan välineenä. Kartalla esitettyjä tehtäviä voidaan priorisoida symboleilla (koodit tai P1, P2 jne.) ja väreillä. Tehtävät voi synkronoida Microsoft Outlookin tehtävähallinnan tai Microsoft Projectin kanssa.

Tehtävien hallinta

WWW-tuottamisen väline

Sisällön suunnittelusta MindManagerilla voidaan jatkaa suoraan WWW-materiaalin tuottamiseen, johon MM tarjoaa helppokäyttöiset perustyökalut. MindManagerin tekstiin ja kuvaan perustuva esitystapa sekä mahdollisuus tallettaa tulos heti HTML-muotoon tekee siitä yksinkertaisen välineen tuottaa WWW-materiaalia.

Hyvät puolet

Huonot puolet

Työskentelyn aloittaminen

Kun MM avataan, käyttäjä näkee oletusnäkymän, jossa on työkalupalkit. Oletusnäkymässä ylärivissä ovat peruskomennot:

Seuraavien perustoimintojen pikakuvakkeet

Seuraavien perustoimintojen pikakuvakkeet

Seuraavien perustoimintojen pikakuvakkeet

Seuraavien perustoimintojen pikakuvakkeet

Aloitustoimenpiteet

Avaa uusi kartta

Anna kartalle nimi

Klikkaamalla kaksi kertaa rauhallisesti peräkkäin päästään muuttamaan kartan keskuksen teksti.

Kartan keskuksen teksin muuttaminen

Vaihda otsikkokuva

Tallenna oletuskartaksi

Työskentely MindManagerilla

Tee päähaarat

Editoi ja kuvita

Lisää alahaarat

Haarojen välinen suhde

Viimeistele

Tuota WWW-sivuiksi

Tyylipohjan valinta

Tyylipohjan asetukset

WWW-tallennuksen asetukset

Format / HTML Export... -valinnalla voidaan räätälöidä runsaasti HTML-tallennuksia ja tallettaa tehdyt muutokset uudeksi tyylipohjaksi. Esimerkiksi kaikki graafiset elementit ovat vaihdettavissa Style / Customize -valinnasta määrittelemällä polut haluttuihin kuviin.

Esimerkiksi valinnasta Layout / Customize kannattaa yleensä vaihtaa vaihtaa tasaus vasempaan reunaan: Alignment Left.

Content / Footnote / Text -valinnalla voidaan lisätä alaviitteen vakioteksti etusivulle, esimerkiksi Lähetä kommenttisi {MyEmail}ille. Päivitetty {ChangeDate}. Aineiston lainaaminen sallittua Jyväskylän yliopiston virtuaaliyliopistohankkeen luvalla.

Aaltosulkeissa oleviin osiin ei pidä koskea. {MyEmail} lisää automaattisesti ohjelmiston omistajan sähköpostilinkin ja {ChangeDate} viimeisen muutospäivämäärän.

Content / See also - tai See document -text -valinnasta voi vaihtaa suomenkieliset tekstit, jotka näkyvät WWW-tallennuksessa.

Tuota Word-dokumentiksi

MindManager 2000:lla tehty materiaali voidaan kokonaisuudessan tallettaa Word-dokumentiksi. Dokumentissa MM:n haaroista tulee Wordin tyylitiedoston mukaisia otsikoita. Toisaalta Word-dokumentti, jossa on käytetty tyylitiedostoja, voidaan tuoda MM:iin. Tällöin otsikoista tulee ajatuskartan haaroja. Kaikki ei välttämättä toimi aivan niin kuin pitäisi.

Kartasta Wordiin: File / Export / Word Document

Wordista kartaksi: File / Import / Word Document

Työskentely useilla kartoilla

Tehty ajatuskartta voidaan purkaa useisiin erillisiin karttoihin.

Valitse haara, josta haluat tehdä uuden kartan. Valitse Multi-Maps / Export to Map... ja tallenna uudeksi MM-tiedostoksi. Pääkarttaan syntyy linkki uuteen karttaan tai tiedostoon. Linkin voi poistaa Define Hyperlink -valinnasta.

Vastaavasti Multi-Maps / Import from Map -valinnalla voi tuoda toisen kartan osaksi karttaa. Tällöin ei kuitenkaan synny linkkiä karttojen välille.

Antti Auer (auer@jyu.fi)
Jyväskylän yliopisto
Virtuaaliyliopisto
Päivitetty 2.9.2002