Esteettömät verkkosivut

Tiivistelmä

Esteettömyys käsitteenä tai tilana ei ole pysyvä, vaan se muuttuu yhteiskunnallisen tilanteen mukaan. Yleensä esteettömyys on liitetty vammaisen tai toimintarajoitteisen henkilön osallistumismahdollisuuksiin, joten esteettömyyden merkitykseen vaikuttavat esimerkiksi käsitykset vammaisuudesta ja yksilön oikeuksista. Käytännössä esteet voidaan jakaa fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin. Globalisaation ja teknologian kehityksen vaikutus ulottuu voimakkaana kaikille yhteiskunnan osa-alueille, ja esteettömyyttä määritetään jatkuvasti uudelleen sekä yhteisöllisesti että yksilöllisesti. Tietoyhteiskuntakehityksessä sisällöntuotanto on nousemassa jäävuorenhuipuksi, kun toteutetaan tasavertaisen osallistumisen ideaa. Universaalit suunnittelumenetelmät näyttäisivät olevan yksi mahdollisuus ottaa huomioon ihmisten ja toimintatilanteiden moninaisuutta. Menetelmien tueksi tarvitaan kuitenkin monipuolista osaamista ja perusarvojen selvittämistä.

Yleistä esteettömyydestä

Esteetön suunnittelu tarkoittaa

Räätälöityjä palveluita tai palveluiden osia tuotetaan vain tunnettuun tarpeeseen. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi

Esteetön verkkosivu

Miksi esteettömyys on tärkeää?

Verkkojen esteettömyys on luonnollista jatkoa ympäristön esteettömyydelle.

Yhä suurempi osa palveluista on saatavilla verkosta.

Verkon käyttö helpottaa arjen sujumista.

Yhdenvertaisuus yhteiskunnassa taataan antamalla kaikille mahdollisuus hyödyntää verkon sisältämää tarjontaa:

  1. tiedonhankinta ja hallinta (koulutus ja työelämä),
  2. vuorovaikutteisuus ja yhteisöllisyys (keskustelukanavat, muut verkon tuomat vapaa-ajan aktiviteeti, kontaktit ulkomaille),
  3. asiakkuuden vahvistaminen (julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palveluiden hyödyntäminen),
  4. yhteiskunnallinen vaikuttaminen (kunnallis- ja vammaispolitiikka).

Esteettömyydestä hyötyvät erityisesti

Esimerkkisivuja verkossa:

Esteettömän suunnittelun periaatteet

Esteettömiä verkkosivuja tehdään

Standardien ja ohjeiden noudattaminen tuo etuja:

Maria Söderholm (maria.soderholm@hut.fi)
Informaatikko, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus,
Teknillinen korkeakoulu, Espoo