Esimerkkejä XHTML:n peruselementeistä

Kaikki tämän sivun esimerkkikoodit ovat myös validia HTML5:sta.

Lohkotason elementtejä

Otsikkoelementit - (h1 - h6)

<h1>Ensimmäisen tason otsikko</h1>
 <p>Tämä on tekstikappale</p>
<h2>Toisen tason otsikko</h2>
 <p>Tämä on tekstikappale</p>

Tekstikappale - p

<p>
 Tämä on tekstikappale
</p>
<p> Tämä on tekstikappale </p>

Erilaiset listat

Seuraavassa on esimerkkien avulla käsitelty järjestämätön ja järjestetty lista sekä määritelmälista.

Järjestämätön lista - ul

<ul>
 <li>Järjestämättömän listan ensimmäinen alkio</li>
 <li>Järjestämättömän listan toinen alkio</li>
 <li>Järjestämättömän listan kolmas alkio</li>
 <li>Järjestämättömän listan neljäs alkio</li>
</ul>

Järjestetty lista - ol

 1. Järjestetyn listan ensimmäinen alkio
 2. Järjestetyn listan toinen alkio
 3. Järjestetyn listan kolmas alkio
 4. Järjestetyn listan neljäs alkio
<ol>
 <li>Järjestetyn listan ensimmäinen alkio</li>
 <li>Järjestetyn listan toinen alkio</li>
 <li>Järjestetyn listan kolmas alkio</li>
 <li>Järjestetyn listan neljäs alkio</li>
</ol>

Sisäkkäiset listat

 1. Järjestetyn listan ensimmäinen alkio
  • Järjestämättömän listan ensimmäinen alkio
  • Järjestämättömän listan toinen alkio
   1. Järjestetyn listan ensimmäinen alkio
   2. Järjestetyn listan toinen alkio
  • Järjestämättömän listan kolmas alkio
 2. Järjestetyn listan toinen alkio
 3. Järjestetyn listan kolmas alkio
  • Järjestämättömän listan ensimmäinen alkio
  • Järjestämättömän listan toinen alkio
  • Järjestämättömän listan kolmas alkio
   • Järjestämättömän listan ensimmäinen alkio
   • Järjestämättömän listan toinen alkio
  • Järjestämättömän listan neljäs alkio
<ol>
<li>Järjestetyn listan ensimmäinen alkio
<ul>
 <li>Järjestämättömän listan ensimmäinen alkio</li> 
 <li>Järjestämättömän listan toinen alkio
  <ol>
   <li>Järjestetyn listan ensimmäinen alkio</li>
   <li>Järjestetyn listan toinen alkio</li>
  </ol>
 </li>
 <li>Järjestämättömän listan kolmas alkio</li>
</ul> 
</li>
<li>Järjestetyn listan toinen alkio</li>
<li>Järjestetyn listan kolmas alkio
<ul>
 <li>Järjestämättömän listan ensimmäinen alkio</li> 
 <li>Järjestämättömän listan toinen alkio</li>
 <li>Järjestämättömän listan kolmas alkio
 <ul>
  <li>Järjestämättömän listan ensimmäinen alkio</li> 
  <li>Järjestämättömän listan toinen alkio</li>
 </ul>
 </li>
 <li>Järjestämättömän listan neljäs alkio</li>
</ul>
</li>
</ol>

Taulukot

Taulukoita rakennettaessa kannattaa huomata seuraavia asioita:

Seuraavassa yksinkertainen esimerkki taulukosta, jossa on neljä riviä ja kaksi saraketta.

Taulukkoon liittyvä otsikko
Esimmäisen sarakkeen otsikkoToisen sarakkeen otsikko
1. rivin 1. solu1. rivin 2. solu
2. rivin 1. solu2. rivin 2. solu
3. rivin 1. solu3. rivin 2. solu
<table>
<caption>Taulukkoon liittyvä otsikko</caption>
<tr>
 <th>Esimmäisen sarakkeen otsikko</th>
 <th>Toisen sarakkeen otsikko</th>
</tr>
<tr>
 <td>1. rivin 1. solu</td>
 <td>1. rivin 2. solu</td>
</tr>
<tr>
 <td>2. rivin 1. solu</td>
 <td>2. rivin 2. solu</td>
</tr>
<tr>
 <td>3. rivin 1. solu</td>
 <td>3. rivin 2. solu</td>
</tr>
</table>
Ensimmäisen sarakkeen otsikko Toisen sarakkeen otsikko Kolmannen sarakkeen otsikko
1. rivin 1. solu 1. rivin 2. solu 1. rivin 3. solu
2. rivin 1. solu 2. rivin 2. solu 2. rivin 3. solu
3. rivin 1. solu 3. rivin 2. solu 3. rivin 3. solu
4. rivin 1. solu, joka laajenee kolmen sarakkeen alueelle
5. rivin 1. solu 5. rivin 2. solu, joka laajenee kahdelle riville 5. rivin 3. solu
6. rivin 1. solu 6. rivin 3. solu
<table>
<tr>
  <th>Ensimmäisen sarakkeen otsikko</th> <th>Toisen sarakkeen otsikko</th> <th>Kolmannen sarakkeen otsikko</th>
</tr>
<tr>
  <td>1. rivin 1. solu</td>        <td>1. rivin 2. solu</td>     <td>1. rivin 3. solu</td>
</tr>
<tr>
  <td>2. rivin 1. solu</td>        <td>2. rivin 2. solu</td>     <td>2. rivin 3. solu</td>
</tr>
<tr>
  <td>3. rivin 1. solu</td>        <td>3. rivin 2. solu</td>     <td>3. rivin 3. solu</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="3">4. rivin 1. solu, joka laajenee kolmen sarakkeen alueelle</td>
</tr>
<tr>
  <td>5. rivin 1. solu</td>        <td rowspan="2">5. rivin 2. solu, joka laajenee kahdelle riville</td>     
  <td>5. rivin 3. solu</td>
</tr>
<tr>
  <td>6. rivin 1. solu</td>                         <td>6. rivin 3. solu</td>
</tr>
</table>

Korvattavat elementit

Korvattavat elementit eivät sisällä tekstiä tai muita elementtejä, vaan ne korvataan esim. kuvalla tai jollakin muulla objektilla.

Kuva - img

Seuraavassa esimerkki img-elementin käytöstä.

Dokumentin rakenne puumaisena esityksenä

<p>
<img src="rakenne.jpg" alt="Dokumentin rakenne puumaisena esityksenä" title="Dokumentin rakenne" />
</p>

Tekstitason elementit

Tässä on pitkä kappale tekstiä, jossa jotkin sanat ovat tärkeitä ja toiset sanat ovat erittäin tärkeitä.

<p>
Tässä on pitkä kappale tekstiä, jossa jotkin sanat ovat <em>tärkeitä</em> ja toiset 
sanat ovat <strong>erittäin tärkeitä</strong>.
</p>

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/www/xhtml/esim.html
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
© Petri Heinonen Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2013-01-10 09:00:33
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta