Sähköpostin suodattaminen Pinellä

English version

Tämä ohjeistus on tehty Pinen versiolle 4.33, mutta toiminee ilman suurempia muutoksia Pinen versiosta 4.20 eteenpäin.

Edistyneemmille käyttäjille procmail-ohjelmisto sallii huomattavasti paremmat mahdollisuudet viestien suodattamiseen. Procmailin käyttäminen on kuitenkin monimutkaisempaa kuin Pinen suodattimien.

Määritellään esimerkkkisuodatus jolla saadaan Tietoverkot työvälineenä -kurssin postituslistan viestit suoraan omaan kansioonsa.

 1. Käynnistä Pine
 2. Pinen sähköpostisuodatusasetuksia pääsee muuttamaan valitsemalla
  • ensin S (Setup)
  • Setup-valikosta valitaan R (Rules)
  • Rules-vaihtoehdoista valitaan F (Filters)
 3. Jos yhtään suodatusehtoa ei ole vielä määritelty niin ainoa mahdollisuus jatkaa on lisätä uusi valitsemalla:
  Use Add to add a Filtering Rule
 4. Nyt päästään määrittelemään suodatusta seuraavanlaisella näytöllä:
   PINE 4.33  ADD A FILTERING RULE         Folder: INBOX 43 Messages
  	
  Nickname    = <No Value Set: using "Filter Rule">
  To pattern   = <No Value Set>
  From pattern  = <No Value Set>
  Sender pattern = <No Value Set>
  Cc pattern   = <No Value Set>
  News pattern  = <No Value Set>
  Subject pattern = <No Value Set>
  Recip pattern  = <No Value Set>
  Partic pattern = <No Value Set>
  AllText pattern = <No Value Set>
  Score interval = <No Value Set>
  

  Jokaisesta kohdasta saa avustuksen painamalla kyseisellä rivillä ?-näppäintä.

 5. Annetaan ensimmäiseksi nimi suodatussäännöllemme eli täytetään kohta Nickname
  Nickname    = tietoverkot työvälineenä -kurssin postituslista 
 6. Postituslistan viestit lähetetään aina samaan osoitteeseen eli tietoverkot@majordomo.cc.jyu.fi. Suodattamiseen riittää siis jos pystymme ohjaamaan kaikki tähän osoitteeseen kohdistetut viestit haluttuun kansioon. Määritellään kohtaan Recip postituslistan sähköpostiosoite jolloin riittää, että osoite esiintyy TO: tai CC:-kentissä niin se suodatetaan oikeaan paikkaan.
  Recip pattern  = tietoverkot@majordomo.cc.jyu.fi 

  Vastaavalla tavalla voitaisiin määritellä suodatus esim. lähettäjän (From) tai viestin otsikon (Subject) mukaan.

 7. Seuraavaksi pitää kertoa missä kansioissa haluamme suodatuksen olevan voimassa. INBOX riittää jos haluamme suodattaa vain tulevan postin emmekä muiden kansioiden välillä.
  Current Folder Type =
        Set  Choose One
        --- --------------------
        ( ) Any
        ( ) News
        ( ) Email
        (*) Specific
           Folder List = INBOX
  
 8. Edelleen voitaisiin määritellä pitääkö viestin olla tärkeä (Important), uusi (New), poistettu tai vastattu jotta suodatussääntöä toteutettaisiin. Kaikki nämä kohdat voidaan nyt jättää oletusasetuksiinsa.
  Message is Important? =
        Set  Choose One
        --- --------------------
        (*) Don't care, always matches
        ( ) Yes
        ( ) No
  
  Message is New? =
        Set  Choose One
        --- --------------------
        (*) Don't care, always matches
        ( ) Yes
        ( ) No
  						
  Message is Deleted? =
        Set  Choose One
        --- --------------------
        (*) Don't care, always matches
        ( ) Yes
        ( ) No
  
  Message is Answered? =
        Set  Choose One
        --- --------------------
        (*) Don't care, always matches
        ( ) Yes
        ( ) No
  
 9. Kohta Filter Action on seuraava tärkeä. Se kertoo mitä suodatussäännön toteuttavalle viestille pitää tehdä. Vaihtoehtoina on joko viestin poistaminen tai sen siirtäminen johonkin tiettyyn kansioon. Poistamista kannattaa käyttää vain erittäin harvoin, koska sillä saa helposti viestinsä hukattua jos suodatussäännöissä on virheitä. Siirrämme postituslistan viestit Tietoverkot-kansioon:
  Filter Action  =
        Set  Choose One
        --- --------------------
        ( ) Delete
        (*) Move
           to Folder = Tietoverkot
  
 10. Viimeinen kohta voidaan jättää huomiotta.
 11. Suodatussääntö on nyt valmis ja se voidaan E (Exit Setup) -valinnalla hyväksyä.
 12. Pine huomaa, että Tietoverkot-kansiota ei ole vielä olemassa ja kysyy tehdäänkö se. Vastataan myöntävästi.
  Folder "Tietoverkot" in <Mail> doesn't exist. Create?
         Y Yes
  ^C Cancel  N [No]
  
 13. Tehdään vielä toinen suodatussääntö, joka siirtää omat itsellemme tulevat viestimme automaattisesti omaan kansioonsa. Tällä suodatussäännöllä on helppoa testata suodatuksen toiminta.
 14. A (Add) -valinnalla voidaan lisätä uusi.
 15. Anna säännölle seuraavat ominaisuudet:
  • Nimeksi (Nickname): Omat viestit
   Nickname    = Omat viestit  
  • From-kenttään arvoksi oma sähköpostiosoite esim.
   From pattern  = tommi.j.lahtonen@jyu.fi  
  • Filter Action -kohtaan määritellään viestien siirtäminen kansioon Omat:
   				 Filter Action  =
         Set  Choose One
         --- --------------------
         ( ) Delete
         (*) Move
            to Folder = Omat
   				 
  • Kaikki muut kentät voivat jäädä oletusasetuksiinsa
 16. Hyväksytään muutokset E (Exit Setup)
 17. Luodaan Omat-kansio
 18. Palataan Pinen alkuruutuun E (Exit Setup) ja hyväksytään muutokset.
 19. Kokeillaan suodattamisen toimintaa lähettämällä testiviesti omaan sähköpostiosoitteeseen
  To   : tjlahton@cc.jyu.fi
  Cc   :
  Attchmnt:
  Subject : testi
  ----- Message Text -----
  testi
  
 20. odotellaan hetki viestin saapumista. Viestin saavuttua pitäisi näytöllä vilahtaa teksti:
   [Moving 1 filtered message to "Omat" DONE]

  Jos viesti tulee näkyviin INBOXiin niin suodattimen määrittelyssä on mennyt jotakin pieleen.

 21. Valitsemalla L (Folder List) päästään selaamaan Pinen kansioita. Valitaan Omat-kansio. Kansiosta pitäisi löytyä äsken lähetetty viesti.
 22. Pine ei oletuksena osaa lukea uusia viestejä suoraan muualta kuin INBOXista. Korjataan asetuksia sen verran, että uudet viestit löytyvät myös äsken luoduista Omat- ja Tietoverkot-kansioista.
 23. Siirrytään takaisin Pinen alkuruutuun M-komennolla.
 24. Siirrytään asetuksien määrittelyyn S (Setup)
 25. Valitaan C (Config)
 26. SETUP CONFIGURATION-näytöstä etsitään kohta [ Folder Preferences ] ja ruksataan kohta enable-incoming-folders:
   [ Folder Preferences ]
        [ ] combined-subdirectory-display
        [ ] combined-folder-display
        [ ] enable-dot-folders
        [X] enable-incoming-folders
        [ ] enable-lame-list-mode
        [ ] expanded-view-of-folders
        [ ] quell-empty-directories
        [ ] separate-folder-and-directory-entries
        [ ] single-column-folder-list
        [ ] vertical-folder-list
  
 27. Hyväksytään muutokset E (Exit Setup) -valinnalla
 28. Pine pitää tässä vaiheessa sulkea ja käynnistää uudelleen niin se ottaa käyttöön uudet asetukset
 29. Siirrytään selailemaan kansioita L (Folder List). Näkymä on muuttunut seuraavanlaiseksi:
    Incoming-Folders
      Incoming Message Folders
  
    Mail
      Local folders in Mail/
  
 30. Valitaan Incoming-Folders
                Incoming Message Folders
  --------------------------------------------------------------------------------
  
  INBOX
  
 31. Lisätään käyttöön uudet kansiomme Omat ja Tietoverkot
  • A (Add) -lisää uuden kansion
  • Pine kysyy palvelimen nimeä johon vastataan pelkällä enterillä
   Name of server to contain added folder :     
  • Pine kysyy kansion nimeä johon pitää kirjoittaa hakemisto jossa kansio sijaitsee sekä kansion nimi. Jyväskylän yliopiston ATK-keskuksen koneissa sähköpostikansio on aina Mail. Jossakin muussa järjestelmässä se saattaa olla myös mail.
   Folder name to add : Mail/Omat  
  • Pine kysyy kansion lempinimeä. Tähän kannattaa kirjoittaa kansion nimi
   Nickname for folder "Mail/Omat" : Omat 
  • Nyt on kansio lisätty. Lisää samalla tavalla Tietoverkot-kansio.
 32. Nyt käytössä on kolme kansiota joista kaikista Pine löytää uudet viestit
                Incoming Message Folders
  --------------------------------------------------------------------------------
  
  INBOX    Omat     Tietoverkot
  
 33. Nyt voit lukea postisi normaaliin tapaan INBOXista. Aina päästyäsi INBOXin loppuun voit painaa sarkain-näppäintä (tabulaattori) jolloin Pine käy läpi muut kansiot ja hyppää suoraan siihen josta löytyy uusia lukemattomia viestejä.

Suodatuksen poistaminen

Tekemäsi suodatukset on helppo poistaa. Mene normaalisti lisäämään uutta suodatus, mutta valitsekin vain jokin olemassaoleva suodatus ja paina D (Delete) niin saat koko säännön poistettua.

Vastaavalla tavalla voit poistaa tekemäsi Omat- ja Tietoverkot-kansiot INCOMING FOLDER -näytöltä.

Lisätietoja sähköpostin suodattamisesta

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/tyovaline/email/pine-filter.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2003-09-12 13:16:19
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto