WWW-lomakkeet

WWW-lomakkeet ovat eräs vuorovaikutuksen keino WWW:ssä. Esimerkiksi palautteen kerääminen sivustoilta on toteutettu usein WWW-lomakkeiden avulla. WWW-lomakkeet ovat käyttökelpoinen tapa kerätä tietoa suuremmaltakin ihmisjoukolta. Palautteen kerääminen on vain yksi esimerkki lomakkeiden monipuolisista käyttömahdollisuuksista. Lomakkeita käytetään usein käyttöliittymänä erilaisiin tietokantoihin, kuten esimerkiksi hakokoneissa tai erilaisissa tietopankeissa.

Käyttäjille WWW-lomake antaa mahdollisuuden täyttää lomakkeen juuri silloin kun tuntuu itsestä sopivalta tai vastaavasti sen voi jättää kokonaan täyttämättä. Lomakkeen täyttäminen on paikasta ja ajasta riippumatonta, mutta se vaatii jonkinlaisen verkkoyhteyden.

Lomakkeen tekijälle WWW-lomakkeen hyvä puoli on kerättävän datan saaminen sähköisessä muodossa vastaajalta kyselyn tekijälle. Perinteisen, paperille vastattavan, kyselyn teettäminen aiheuttaa paljon työtä datan käsittelyvaiheessa. WWW-lomakkeelta saatava tieto on sähköistä ja näin ollen sen työstäminen jälkikäteen on jokseenkin vaivatonta ja helppoa. Tietenkin tässäkin tavassa on olemassa omat vaikeutensa, mutta niiltä välttyy muutamien työkalujen opiskelulla.

Seuraavissa luvuissa 0.1 ja 0.2 perehdytään lomakkeiden perusominaisuuksiin sekä lomakkeiden tekemiseen. Luvussa 0.3 keskitytään hieman monipuolisempien lomakkeiden tekemiseen.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/doc/forms/index0.html
© Antti Ekonoja (anjoekon@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2004-04-05 11:29:35
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto