Viikkotehtävähärveli

Kirjaudu

Ei google-tunnusta? Aktivoi account.jyu.fi/-palvelussa Google Apps -palvelut ja käytä sen jälkeen Googlen järjestelmiä omatunnus@student.jyu.fi-osoitteella.

Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta