TIEA261 - Tietotekniikan rooli opetuksessa (2 op)

Ilmoituksia

Seuraavan kerran kurssi luennoidaan syksyllä 2013. Ilmoittautuminen kurssille Korpissa: https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148548

Näiden sivujen tiedot ovat vielä osittain syksyn 2012 kurssilta.

Kurssin kotisivu

Ajantasaisin tieto kurssin asioista löytyy osoitteesta:

http://appro.mit.jyu.fi/tiea261/

Kurssin oppimisympäristö (Moodle) löytyy osoitteesta:

Kurssiavaimen Moodleen saat ensimmäisellä luennolla ja sähköpostilla kurssin alettua.

Kurssin aikataulu

Kurssi alkaa 10.9.2013 klo 12:15 salissa Ag C231.

Kurssin alustava aikataulu:

Kurssin luentojen ja muiden tapahtumien tarkemmat aikataulut ja paikat löytyvät Korpista.

Kurssille ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmässä:

https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=148548

Varsinaisen kurssi-ilmoittautumisen lisäksi ilmoittaudu Korpissa myös seuraavaan opetusryhmään, jos aiot siihen osallistua:

Kurssikuvaus

Tietotekniikan rooli opetuksessa on tietotekniikan aineenopettajaksi pää- tai sivuaineenaan opiskeleville suunnattu opintojakso. Opintojakso on suunniteltu suoritettavaksi toisen opintovuoden aikana, ennen kasvatustieteen OPEP-opintoja sekä ennen TIEA361-opintojaksoa.

Opintojaksolla tutustutaan tietotekniikan rooliin eri oppilaitosten opetuksessa; mitä tietotekniikasta opetetaan ja miten.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

Esitiedot

Ei esitietovaatimuksia.

Kurssin opetusmuodot

Luennot (4-6 h), pienryhmätyöskentely (4-6 h), itsenäinen työskentely sekä harjoitustyö (noin 40 h).

Kurssin suoritus

Kurssin suoritus edellyttää harjoitustyön tekemistä sekä aktiivista osallistumista koontitilaisuuksiin ja yhteenvetoon. Kurssia ei voi suorittaa tenttimällä. Kurssin voi suorittaa myös etäopiskeluna.

Arviointi

Opintosuorituksen arvioinnissa (numeroarviointi 1-5) painotetaan seuraavia kriteerejä:

Opintosuorituksen arvosana määräytyy em. kriteerien keskiarvona.

Opettaja

Antti Ekonoja
Tohtorikoulutettava Antti Ekonoja
Sähköposti: antti.j.ekonoja@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.ekonoja.net/>
Työhuone: Ag C522.3
Puhelin: 040 8053257

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tiea261/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
2013-08-20 12:39:38
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta