Asemointi CSS:n avulla - Luento 5

Tällä luennolla käsitellään sivun ulkoasun asemointia CSS:n avulla.

Luentotaltiointi

Ongelmia videon katselussa?

Asemointi

Normaalisti block-level-elementit järjestyvät allekkain äitilohkon vasempaan laitaan ja inline-elementit vierekkäin, kunnes äitilohkon leveys on täyttynyt. CSS-ominaisuuksilla voidaan kuitenkin irrottaa tietyt elementit perusjärjestyksestä ja asemoida ne sivulle uuteen paikkaan.

Asemointia voidaan tehdä taulukoilla (ei suositeltava), elementtien marginaaleilla, float-ominaisuudella ja CSS 2.1:sen position-ominaisuudella. Myös kehyksien (engl. frame) käyttöä voitaisiin ajatella asemointina, mutta niiden käyttö ei ole sallittua mm. esteettömyys- ja saavutettavuusongelmien vuoksi.

Asemointi position-ominaisuudella

position-ominaisuudella voidaan määritellä kuinka elementti sijoittuu näytölle. Erilaisia arvoja ovat seuraavat:

Lisätietoa: position-ominaisuus

Positioinnin yhteydessä määritellään usein myös seuraavat ominaisuudet:

Lisätietoa: position-ominaisuuden kanssa tarvittavat ominaisuudet

Liu'utus

Kuvien liu'utus (esimerkki)

Lisätietoa: float- ja clear-ominaisuudet

Absoluuttinen asemointi (engl. absolute positioning)

Absoluuttisessa (engl. absolute) asemoinnissa elementti sijoitetaan top-, left-, right- ja bottom-ominaisuuksilla absoluuttisesti tai kiinteästi asemoidun äiti-elementin sisällä välittämättä normaalista sijainnista.

Absoluuttisesti asemoitu elementti vierii dokumentin sisällön mukana.

.vasenylanurkka {
 position: absolute;
 top: 10%;
 left: 10%;
 width: 30%;
 height: 10%;
}

Vierivä kehyksien korvike

Kiinnitetty asemointi (engl. fixed positioning)

Kiinnitetyssä (engl. fixed) asemoinnissa elementti sijoitetaan top-, left-, right- ja bottom-ominaisuuksilla absoluuttisesti näyttöalueen sisällä.

Asemoitu elementti EI vieri dokumentin sisällön mukana.

Paljon tilaa vieviä lohkoja ei yleensä kannata kiinnittää näyttöön, koska ne vievät paljon tilaa sivun muulta sisällöltä.

Kiinnitetty asemointi ei toimi Internet Explorerissa 6:ssa, mutta versioissa 7-8 toimii.

.vasenylanurkka {
 position: fixed;
 top: 10%;
 left: 10%;
 width: 30%;
 height: 10%;
}

Kiinnitetty asemointi -esimerkki

Suhteellinen asemointi (engl. relative positioning)

Suhteellisessa (engl. relative) asemoinnissa elementti sijoitetaan top-, left-, right- ja bottom-ominaisuuksilla suhteutettuna normaaliin sijaintiinsa.

.up {
 position: relative;
 top: -1em;
}

Asemointi z-suunnassa

z-index-ominaisuudella voidaan määritellä elementin taso ruudulla. Mitä suurempi arvo, niin sitä lähempänä elementti on käyttäjää. Ominaisuus toimii vain position-asemoitujen lohkojen kanssa.

Asemointiesimerkkejä

Asemoinnin suunnittelu

CSS 2.1 (ja toki jo CSS2) antaa useita erilaisia mahdollisuuksia WWW-sivujen visuaaliseen muotoilemiseen. Käytetystä tavasta huolimatta sivu kannattaa suunnitella seuraavan ohjeistuksen mukaan:

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/www/luennot/luento5/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2010-01-26 11:27:55
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunta ja avoin yliopisto