Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Mattilanniemi 2, Agora 5.kerros

Postiosoite:
Tietojenkäsittelytieteiden laitos
PL 35 (Agora), 40014 Jyväskylän yliopisto

Puhelin ja sähköposti:
(014) 260 3024 amanuenssi
(014) 260 3012 osastosihteeri, opintoasiat
(014) 260 3010 osastosihteeri, talousasiat

Fax: (014) 260 3011

Tervetuloa!

Virhe yliopistojen valintaoppaassa 2004 ! Opetushallituksen kirjasessa on virheellistä tietoa Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen valintakoekirjoista. Oikeat ja ajantasaiset tiedot löytyvät täältä.

Laitoksen toiminta-ajatuksena on kouluttaa korkeatasoisia tietohallinnon, ohjelmistotuotannon ja -liiketoiminnan, elektronisen liiketoiminnan, digitaalisen median, ryhmätyöteknologian sekä multimedian ammattilaisia, antaa tietotekniikan käytön ja johtamisen perusvalmiudet muiden alojen asiantuntijoille sekä harjoittaa kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta valituilla osaamisalueilla.

Tietojärjestelmätieteen opintoihin kuuluvat projektiopinnot, joka koostuu kahdesta vaihtoehtoisesta opintojaksosta. Projektin johtaminen -opintojaksolla tehdään IT-alan kehittämishankkeita yrityksille ja organisaatioille 5 hengen ryhmissä puolen vuoden ajan. Projektityöskentely-opintojaksolla opiskelija raportoi IT-alan projektityöskentelykokemustaan oppimispäiväkirjojen tai portfolion muodossa. Opintojaksoilla opiskelijat pääsevät käytännössä kokeilemaan aiemmin oppimaansa ja kehittämään ammatti-identiteettiään.

Päivitetty 18.3.2004

Palautetta ylläpitäjälle