Tietoverkot työvälineenä

Kotisivu

Tuoreimmat kurssia koskevat tiedot voi aina tarkistaa osoitteesta: <URL: http://appro.mit.jyu.fi/tietoverkot/>

Sisältö

Kurssilla perehdytään W3C:n suositusten mukaisten WWW-sivujen tekemiseen. Tutustutaan myös lomakkeiden hyödyntämiseen tiedon keräämisessä. Tutustutaan CSS:n käyttöön. Opetellaan tiedonhakua WWW:stä. Kurssilla käydään läpi lähiverkkoihin liittyviä käsitteitä ja annetaan valmius koneen liittämiseksi verkkoon. Kurssilla opitaan myös oleellisimmat asiat viruksista ja tietoturvasta.

Esitiedot

Kurssin pohjatiedoiksi vaaditaan tietotekniikan propedeuttinen kurssi tai Tietokone ja tietoverkot työvälineenä -kurssi.

Suorittaminen

Tentti ja harjoitustyö. Luennot ja demonstraatiot ovat vapaaehtoisia.

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin

Ilmoittautuminen tapahtuu Korppi-järjestelmällä.

Materiaalia

Petri Heinonen & Tommi Lahtonen: Tietoverkot työvälineenä 2001 (Luentomoniste)
Luentomonisteen voi ostaa Kampus-kirjasta. Avoimen yo:n opiskelijat voivat noutaa monisteensa AgC431.2:sta tai kurssin luennolta.

Lisämateriaalia

Luennot

Luennot 20h viikoilla 43-49, ti ja to 16-18 salissa Ag aud.1 Torstain 31.10.2002 luento on Auditorio 2:ssa.

Harjoitukset

14 tuntia.

Demoryhmiin ilmoittaudutaan korppi-järjestelmällä.

Demot pidetään Agoran mikroluokissa joihin tarvitsee oman käyttäjätunnuksen. Tunnuksia voi noutaa huoneista AgC521.2 ja AgC519.2. Avoimen yliopiston opiskelijat saavat tunnuksensa kurssin luennoijilta.

Harjoitustyö

Harjoitustyöohje

Tentit

Varsinaiset opiskelijat

Avoimen yliopiston opiskelijat

Tentteihin ilmoittautuminen tapahtuu Korppi-järjestelmällä viikkoa ennen tenttiä.

Postituslista:

Postituslista on tarkoitettu kaikkeen kurssiin liittyvään keskusteluun ja tärkeiden ilmoitusten välittämiseen. Listalle voi liittyä osoitteessa http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/tietoverkot/

Postituslistalle voi kirjoittaa viestejä lähettämällä ne osoitteeseen tietoverkot@lists.jyu.fi

Reaaliaikainen keskustelukanava

Kurssilla on oma IRC-kanava nimeltään #appro, jonne voi tulla kyselemään/keskustelemaan kurssiin liittyvistä asioista. Kurssin opettajat ja ohjaajat ovat paikalla jos kiireiltään ehtivät.

Opettajat

yliopistonopettaja Petri Heinonen
Sähköposti: peheinon@mit.jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.mit.jyu.fi/peheinon/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731

yliopistonopettaja Tommi Lahtonen
Sähköposti: tommi.j.lahtonen@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.iki.fi/hazor/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731
http://appro.mit.jyu.fi/tietoverkot/
© Tommi Lahtonen (tjlahton@mit.jyu.fi)<URL: http://www.iki.fi/hazor/>
2003-04-22 09:44:18