Tietokannat (2 ov) Kevät 2002

Tietokannat

Kotisivu

Tuoreimmat kurssia koskevat tiedot voi aina tarkistaa osoitteesta: <URL: http://appro.mit.jyu.fi/tietokannat/>

Sisältö

Relaatiotietokantojen perusteita. Relaatiotietokantojen suunnittelu. ER-malli (Entity/Relationship-model). SQL-kyselykieli. Tietokannat ja WWW.

Pakolliset esitiedot

Tietoverkot työvälineenä. Esitiedoiksi suositellaan myös Johdatus ohjelmointiin -kurssia.

Suorittaminen

Kurssin voi suorittaa tekemällä hyväksytysti harjoitustyön jolloin kurssin arvosanaksi tulee Hyväksytty. Jos kurssista haluaa tarkemman arvosanan niin voi käydä harjoitustyön tekemisen lisäksi myös tentissä. Pelkkä tentti EI RIITÄ kurssin suorittamiseksi. Harjoitustyö on kaikille pakollinen.

Ilmoittautuminen kurssille ja harjoitusryhmiin:

Ilmoittautuminen kurssille ja opetusryhmiin tapahtuu testikäytössä olevalla Korppi-järjestelmällä.

Materiaali

Tommi Lahtonen: Tietokannat 2001 (Luentomoniste)
Moniste on sama kuin edellisenä vuonna. Luentomoniste ilmestyy painosta kurssin alkaessa. Moniste julkaistaan myös WWW:ssä.

Lisämateriaalia

Erinomaisia kurssia tukevia kirjoja ovat mm. seuraavat:

Luennot

Yhteensä 20h alkaen 4.3.2002 maanantaisin ja torstaisin 16-18 salissa AgA102.

Ensimmäinen luento alkaa 16.15, mutta loput luennot alkavat vasta klo 16.30. Luentopäivät, tarkat ajat ja salit ovat nähtävissä luentorungosta!

Harjoitukset

14 tuntia. Harjoitukset alkavat viikolla 11 (11.3.2002).

Harjoitustyö

Harjoitustyönä jokainen kurssilainen toteuttaa ja dokumentoi pienen tietokantasovelluksen suunnittelun ja rakenteen määrittelyn. Harjoitustyöohje julkaistaan kurssin alettua.

Kurssin voi suorittaa tekemällä hyväksytysti harjoitustyön jolloin kurssin arvosanaksi tulee Hyväksytty.

Tentit

Tentteihin pitää ilmoittautua kurki-järjestelmän kautta viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Tentti 10.5.2002

Tentti ei ole pakollinen! Pelkkä tentti EI RIITÄ kurssin suorittamiseksi. Harjoitustyö on kaikille pakollinen.

Postituslista

Postituslista on tarkoitettu kaikkeen kurssiin liittyvään keskusteluun ja tärkeiden ilmoitusten välittämiseen. Listalle voi liittyä osoitteessa http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/tietokannat/

Postituslistalle voi kirjoittaa viestejä lähettämällä ne osoitteeseen tietokannat@lists.jyu.fi

Reaaliaikainen keskustelukanava

Kurssilla on oma IRC-kanava nimeltään #appro, jonne voi tulla kyselemään/keskustelemaan kurssiin liittyvistä asioista. Kurssin opettajat ja ohjaajat ovat paikalla jos kiireiltään ehtivät.

Opettaja

Yliopistonopettaja Tommi Lahtonen
Sähköposti: tommi.j.lahtonen@jyu.fi
Kotisivu: <URL: http://www.iki.fi/hazor/>
Työhuone: AgC431.2
Puhelin: (014) 260 2746
Fax: (014) 260 2731
http://appro.mit.jyu.fi/tietokannat/
© Tommi Lahtonen ()<URL: http://www.iki.fi/hazor/>
17.05.2002 12:23:50