Esitysgrafiikkaesityksen tekeminen - Demo 5 / Office 2007

Seuraavissa tehtävissä käydään läpi esitysgrafiikkaesityksen laatimiseen liittyviä vaiheita. Tehdään valmiista jäsennellystä virusdokumentista esitys.

Nämä tehtävät ovat Office 2007:n Powerpointille. Tarjolla on myös Vanhemman 2003-version Powerpoint-tehtävät

Ohjeistus demoon 5 käyttäen Powerpoint 2007:aa juonnettuna videona

Tehtävien tekemisessä voit käyttää apuna kurssin luentomonistetta tai kurssin luennon materiaaleja.

Suunnittelu ja valmistelu

Tekstin tuominen Powerpointiin

Aukaise PowerPoint -esitysgrafiikkaohjelma ja tuo valmis materiaali esityksen pohjaksi seuraavien ohjeiden mukaan:

Esityksen siistiminen ja jakaminen

Kappaleiden jäsennystasot menevät sekaisin dokumenttia tuodessa, joten nyt on jäsennettävä teksti uudelleen.

Diojen jäsentämisessä kannattaa noudattaa seuraavia yleisiä periaatteita:

Ulkoasun muokkaaminen

Slide Master

Muuta vielä seuraavia ominaisuuksia Slide Master-tilassa dialle tuleviin teksteihin:

Ulkoasua muokattaessa kannattaa huomioida seuraavia asioita:

Tehosteet

Tehosteen lisäämisessä täytyy kuitenkin muistaa seuraavat asiat:

Kaaviot

Diagrammit

Lisätehtäviä

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/demot/demo5/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2016-01-13 18:18:46
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta