Tyylin ominaisuuksien muokkaaminen ja uusien tyylien luominen/Office 2007

Näissä demotehtävissä perehdytään valmiiden tyylien käyttämiseen sekä tyylin ominaisuuksien muokkaamiseen. Lisäksi perehdytään uusien tyylien tekemiseen dokumentin rakenteen vaatimalla tavalla. Seuraavat tekstinkäsittelytehtävät on suunniteltu ensisijaisesti Microsoft Word 2007-tekstinkäsittelyohjelmaa varten.

Word 2003-ohje demoon 4

Open Office -ohje demoon 4

Ohjeistus demoon 4 käyttäen Word 2007:aa juonnettuna videona (tee ListBullet2 tyylin muokkaus kuitenkin eri tavalla kuin videossa eli demo-ohjeen tekstin mukaan, jotta se varmasti onnistuisi-ohje tarkastetttu videon tekemisen jälkeen)

Alkuvalmistelut

Käynnistä Word 2007 valinnalla Start | All Programs | Microsoft Office | Microsoft Office 2007. Avaa edellisissä demoissa muokkaamasi Word-dokumentti. Ellet ole tehnyt edellisiä demoja valmiiksi, niin ota käyttöösi mallidokumentti demo3_malli.doc ja tallenna se U-levyasemalle haluamaasi hakemistoon (valitse linkki oikealla hiiren napilla ja napauta valintaa Save target as..).

Avaa alkuperäinen teksti löytyy osoitteesta http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/demot/demo3/virus05.html uuteen ikkunaan tai välilehteen. Dokumentista voi katsoa mallia, mutta ulkoasun määrittämisessä ei pyritä täysin samanlaiseen lopputulokseen.

Varmista, että Wordin näyttötila on Draft (suom. vedos) View | Draft. Draft-tilassa wordin vasemmassa laidassa pitäisi näkyä kappaleiden tyyli. Ellei näitä näy, niin valitse ikkunan ylälaidasta Customize Quick Access Toolbar. Siellä valitse More Commands | Advanced | Display ja kirjoita tyylialueen leveys (2 cm) kenttää Style area...

Dokumentin rakenne on hyvin merkitty, joten asiakirjan ulkoasua voidaan muokata kerralla tyylien avulla. Valitse tyylipalkki näkyviin valinnalla Home | Styles.

Tyylien muokkaaminen

Muokkaa asiakirjan otsikkotyylejä siten, että ominaisuuksiksi jäävät ainoastaan alla olevista listoista löytyvät ulkoasun määritykset.

Tyylin ominaisuuksia päästään muokkaamaan seuraavasti:

Avaa styles-ikkuna
Modify
 1. Valitse tyylipalkki näkyviin valinnalla Styles. Tyylin ominaisuuksia muokataan valitsemalla oikean laidan tyylivalikosta haluttu tyyli ja valitsemalla alasvetovalikosta Modify.
 2. Napauta muokattavaa tyyliä oikealla hiiren painikkeella ja valitse alasvetovalikosta Modify. Huomaa, että jos painat tyyliä vasemmalla, niin tällöin kohdistimen kohdalla oleva kappale muuttuu tyylin mukaiseksi.

Modify style -dialogi

Valitse muotoiluikkunan vasemman alakulman Format-valikosta sopiva alakohta.

Otsikot

Muuta Heading 1 (suom. Otsikko 1) tyyliä seuraavien ominaisuuksien mukaiseksi.

Hyväksy valinnat painamalla OK-painiketta Modify Style-ikkunassa. Tutki pääotsikko muuttui tyyliä muutettaessa.

outline numbered tyyli

Lisää kappaleeseen otsikkonumerointi (engl. Outline numbered) niin, että pääotsikot numeroituvat tyyliin 1., 2., 3., ... Koska monitasoinen otsikkonumerointi ei onnistu Tyylien muokkaus -ikkunassa on ensiksi mentävä takaisin Tyylin muokkaus -ikkunaan ja laitettava Automatically update päälle. Hyväksy tämä painamalla OK. Sitten valitse valikosta Home | Paragraph Valitsemalla Multilevel List -välilehden toisen rivin toisen kohdan saa kaikille otsikkotyyleille saadaan automaattisesti tason mukaisen numeroinnin. Valitse tällöin viereisen kuvan mukainen numerointi. Tässä tärkeää on valita tasantarkkaan kuvan mukainen numerointityyli.

Muuta Heading 2 (suom. Otsikko 2) tyyliä seuraavien ominaisuuksien mukaiseksi:

Tutki kuinka dokumenttisi muuttui tyyliä muutettaessa!

Listat

Muuta List Bullet (suom. Merkitty luettelo) tyylin ominaisuudet seuraavan kuvan mukaiseksi:

Kahden sisennystason lista, jossa teksti pysyy samalla tasalla

listan sisennykset

Tutki kuinka dokumenttisi muuttui tyyliä muutettaessa! Muuta myös sisemmän listatyylin List Bullet 2 ominaisuudet järkeviksi:

Merkkityylit

Kokeile sekä kappale- että merkkityyleihin liittämiäsi pikanäppäimiä! Pikanäppäinten avulla dokumentin rakenteen merkitseminen (tyylin valitseminen) on helppoa jo kirjoitusvaiheessa. Muista tallentaa dokumenttisi!

Muokataan Macro Text-tyyli erottumaan normaalista tekstistä.

Uudet tyylit

Luodaan sitten uusi tyyli kuvien keskittämistä varten. Keskitetään myös kuvaotsikot.

Create-ikkuna

Word 2007:ssa oman tyylin tekeminen löytyy myös Style-ikkunan painikkeen New Style alta. Kaikki uudet merkkityylit on tehtävä tätä kautta. Tee oma tyyli myös näin mikäli pikatyylin teko ei em. tavalla onnistu.

Hakemisto

Osat

Jos halutaan esimerkiksi sivunumerointi, joka alkaa vasta ensimmäiseltä tekstisivulta, niin on ensin tehtävä osanjako. Osanjaot jakavat dokumentin isompiin loogisiin kokonaisuuksiin. Kuhunkin osaan voidaan määrätä omat sivunumeroinnit ja tiedot ylä- ja alatunnisteeseen.

Dokumentin osajako
break
 1. Jaa asiakirja kolmeen osaan (engl. Sections). Ensimmäinen osa on sisällysluettelo, toinen osa sisältää varsinaisen tekstiosan ja kolmannessa osassa on hakemisto.
 2. Vie kohdistin pääotsikkorivin alkuun numeron ja otsikon tekstiosan väliin ja valitse Page Layout | Breaks | Section Breaks | Next Page , niin tekstiosa alkaa omalta sivultaan.
 3. Tee tavallinen sivunvaihto valitsemalla Page Layout | Breaks | Page Breaks | Pageennen hakemistoa. Hakemiston lisääminen edellisessä tehtävässä teki automaattisesti jatkuvan osanvaihdon (engl. Section break (Continuous)), joten tavallinen sivunvaihto riittää.

Tarkemmin muista vaihtotyypeistä kurssimonisteessa.

Ylä- ja alatunniste

Tavoitteena on:

Sivunumeroinnit

Mene seuraavaksi muokkaamaan ylä- ja alatunnistetta (Insert | Header).

 1. Siirry ensimmäiselle tekstisivulle (sivu 2).
 2. Komennolla Insert | Header ota ylätunnistetoiminnot ja valitse Blank-pohja ylätunnisteellesi
 3. Napauta ylätunnistelaatikkoon ja ota pois päältä ominaisuus "Sama kuin edellä" (engl. Same as Previous). Valinta löytyy työkalupalkista kohdasta Link to previous.
 4. Kirjoita ylätunnisteeseen teksti Tietokonevirukset. Keskittäminen tehdään myöhemmin.
 5. Siirry alatunnisteseen painamalla Go to Footer -painiketta (myös kuvassa). Poista Link to previous-valinta.
 6. Lisää sivunumero Header and Footer -työkalupalkin Page number -painikkeen avulla.
 7. Muotoile osan sivunumerointia valitsemalla Page Number | Format Page Numbers. Valitse kohta Start at ja aloitusnumeroksi 1.
 8. Varsinaisen sivunumeron voit lisätä valinnalla Page Number | Current Position | Plain Number
 9. Mene sisällysluettelosivulle ja lisää ylätunnisteeseen teksti Sisällysluettelo.
 10. Lisää saman osan alatunnisteeseen numerointi. Muotoile numerointia ja valitse numerointimuotoiluksi (engl. Number format) roomalaiset numerot (I, II, III, ...). Tämä myös tehdään valitsemalla valikosta ensin Page Number ja sitten Format Page Numbers.... Avautuvasta ikkunasta voit määritellä roomalaisen numerointityylin.
 11. Varsinaisen sivunumeron voit lisätä valinnalla Page Number | Current Position | Plain Number
 12. Sulje Header and Footer -näkymä työkalupalkin Close Header and Footer -painikkeesta.
 13. Valitse Styles -ikkunasta Header-tyyli ja muokkaa sen ominaisuuksia. Muuta tekstin tasaus keskitetyksi.
 14. Tee keskitys myös Footer-tyylille. Ellei tyyliä näy valikoimassa niin valitse alalaidan Show-alasvetovalikosta valinnoilla Options | All Styles, josta voit valita Footer-tyylin näkyviin.

Sivun asetukset

Page setup dialogin margins-välilehti

Asiakirjamalli

Vaihda takaisin tulostusasettelunäkymään valinnalla View | Print Layout.

Ennen seuraavia tehtävien ohjeita voit halutessasi yliopiston verkossa tutustua asiakirjamallien perusideaan hakemalla jonkun yliopiston asiakirjamallin. Tämä tapahtuu valinnoilla OfficePainike | New | JyuTemplates.

Lisätehtäviä

Jäsennysnäkymä

Outline-tila

Kuvat tekstin sekaan

Vaihda tulostusasettelunäkymään (View | Print Layout)

 1. Muutetaan lisätyn kuvan paikka oikeaan reunaan ja teksti kiertämään sen ympärille. Valitse kuva oikealla hiiren napilla ja valitse kohta Text Wrapping. Valitse seuraavasta valikosta sijoittelumalli Square
 2. Siirrä kuva hiirellä raahaamalla oikeaan reunaan.
 3. Lukitaan ankkuri tähän tekstikappaleeseen niin ettei nykyinen sijoittelu muutu. Valitse kuva ja sitten hiiren oikean puoleisen painikkeen altaText Wrapping ja More Layout Options ja sitten Picture Position -välilehdeltä kohta Lock anchor. Hyväksy valinnat.
 4. Poista vanha kuvaotsikko deleten avulla, koska se rivittyy tavallisen tekstin mukaan.
 5. Lisää asemoitava kuvaotsikko valitsemalla ensin kuva ja sitten kuvaotsikon lisääminen (References|Insert Caption).
 6. Katso, että kuvaotsikon ankkuri on samassa tekstikappaleessa kuin kuvankin. Ellei ole niin siirrä se samaan kappaleeseen. Napauta oikealla kuvaotsikon kehystä ja valitse Format Text Box | Layout | Advanced .... Lock anchor tekstikappaleeseen kuten kuvan kanssa tehtiin. Kirjoita nyt jotain uutta tekstiä ennen kuvaa. Otsikon ja kuvan pitäisi nyt liikkua tekstin mukana ja pysyä yhdessä.
 7. Kuvaotsikon voi keskittää tekstilaatikon sisällä valitsemalla sille Kuva-tyyli.

Tavutus

Halutessasi koko asiakirjaan valitun kielen mukaisen tavutuksen, onnistuu se valinnoilla Page Layout | Page Setup | Hyphenation | Automatic. Paragraph-toimintojen Don't hyphenate -valinnalla voit tyylin sisällä perua tavutuksen halutessasi tai sitten kohdistuen maalattuun alueeseen.

Otsikoiden muokkaaminen/numerointi ja sisennykset

Voit asettaa eri tasojen otsikoissa otsikointityylin toiseksi esim. siten, että otsikon numeron perään tulee piste . tyylin 1. tai 1.1. tai 1.1.1. (kts. kuva yllä) Tämä onnistuu siten, että laitat ensin sille otsikkotyyliin jota haluat muokata Automatically Update -asetuksen. Sitten valitse Home-valikon Paragraph -toiminnosta kohta Multilevel List ja sieltä Define New Multilevel List . Tämän jälkeen voit ensimmäiseksi Enter Formatting for Number haluamasi otsikkotyylin esim. 1. (tai jos olet toisen ykköstaso otsikon päällä, laita kuvan mukaan 2.) Tämän jälkeen kohdassa Position voit asettaa sisennykset kuntoon. Paina ensin More>> -painiketta. Sitten kohdassa "Aligned at" voit asettaa numeron sijainnin suhteessa vasempaan marginaaliin. Tekstin sisennyksen voit asettaa kohdissa Text Indent at: ja Add tab stop at. Jälkimmäisessä kohdassa muista klikata myös ko. ominaisuus paälle. Molempiin em. kohtiin tulee sama luku. Kokeile esim. 3,2 cm:lla (kuten allaolevassa kuvassa)

Käyttäjien kommentit

Kommentoi Lisää kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tyovaline/demot/demo4/
© Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
2016-01-13 18:18:46
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta