Funktioita ja työkaluja - Luento 11

Tällä luennolla jatkamme excelin työkalujen parissa ja perehdymme lisäksi tietokantafunktioiden käyttöön. Luennolla käyty esimerkki löytyy luento10.xls-tiedostosta.

Luentotaltiointi

Ongelmia videon katselussa?

Pivot-taulukon raportti

Pivot-taulukon raportti (engl. Pivot-table report) on helppo työkalu erilaisten koosteraporttien ja ristiintaulukointien tekemiseen. Alussa raporttien tekeminen voi tuntua hieman hankalalle, mutta muutamilla (yksinkertaisten tietojen) kokeiluilla pääsee jo helposti sisään työkalun toimintaan. Seuraavaan on koottu tarkemmin raporttityökalun käyttöön liittyviä asioita.

Raportin ohjattu tekeminen voidaan aloittaa valinnalla Data | Pivot-table report (suom. Tiedot | Pivot-taulun raportti). Raportin tekeminen koostuu neljästä eri vaiheesta, joiden järjestyksessä on pienoisia eroja eri ohjelmaversioissa.

 1. Valitaan tietojen lähde (esim. Excelin taulukko tai useammat taulukot) sekä tehdäänkö Pivot-taulukko vai -kaavio.
 2. Lähdetietojen valinta, johon kannattaa ottaa kaikki tietosarakkeet.
 3. Valitaan luodaanko taulu uudelle laskentataulukolle vai olemassa olevaan laskentataulukkoon.
 4. Määritellään raporttiin tulevat kentät ja suoritettava laskenta.

Muutamia esimerkkejä säätilatiedoista tehtävistä raporteista.

Lisätietoja Pivot-taulukon raportin käytöstä voit lukea luentomonisteen alaluvusta "Pivot-taulukon raportti".

Tietojen lajitteleminen

Lajittelutyökalun saa käyttöön Data | Sort (Tiedot | Lajittele) -valikkokomennolla. Työkalulla voidaan kätevästi lajitella (engl. Sort) eli järjestää

Lisätietoja lajittelemisesta voit lukea luentomonisteen alaluvusta "Solualueen järjestäminen".

Välisummat

Välisummatyökalun (engl. Subtotals) avulla järjestetyistä tiedoista voidaan laskea yhteenvetotietoja muutamien perusfunktioiden avulla. Työkalulla voidaan laskea ryhmitellyistä tiedoista yhteenvetotietoja. Ennen työkalun käyttöä on olennaista järjestää (lajitella) tiedot järjestykseen sen sarakkeen mukaan, jonka perusteella ryhmittely tehdään. Esimerkiksi haluttaessa eri paikkakuntien päivän lämpötilasta saada "koko maan" keskiarvolämpötila kyseiselle päivälle, niin järjestäminen täytyy tällöin määritellä päivämäärän mukaan.

Työkalu saadaan käyntiin valikkokomennolla Data | Subtotals (suom. Tiedot | Välisummat) Työkalulla saadaan järjestetystä aineistosta seuraavia tietoja.

Tietojen suodatus

Tietoja voidaan suodattaa erilaisten ehtojen. Tällöin näkyville jätetään ainoastaan niitä tietoja, joihin annetut ehdot täsmäävät. Suodatus voidaan tehdä kahdelle eri työkalulla. Pikasuodatus (engl. AutoFilter) on yksinkertainen työkalu, mutta jossa voidaan antaa maksimissaan kaksi ehtoa saraketta kohden.

Erikoissuodatus (engl. Advanced Filter) on monipuolisempi ja hieman hankalampi työkalu käyttää, mutta antaa huomattavasti laajemmat suodatusmahdollisuudet. Erikoissuodatustyökalua käsitellään myöhemmin.

Seuraavassa esitellään muutamia pikasuodatuksen tarjoamia mahdollisuuksia. Suodatustyökalun saa päälle valitsemalla ensin suodatettavan alueen aktiiviseksi ja käynnistämällä työkalun Data | Filter | AutoFilter (suom. Tiedot | Suodata | Pikasuodata) -valikkokomennolla. Suodattaminen tapahtuu sarakeotsikoissa olevien alasvetovalikoiden avulla. Kun kyseisen sarakkeen suodatus halutaan poistaa, niin alasvetovalikosta valitaan näkyville kaikki tiedot (engl. All).

Lisätietoja suodattamisesta voit lukea luentomonisteen alaluvusta "Pikasuodatus".

Kaavioiden ja työkalujen yhteiskäyttö

Kaavioiden automaattinen päivittyminen tietojen lisäyksien ja poistojen yhteydessä toimii hyvin. Jos taulukkoon lisättävä tieto ei ole datasarja vaan datarivi, niin lisäys näkyy välittömästi taulukossa. Myös taulukkoon määritellyt tietojen piilottamiset heijastuvat suoraan kaavioon. Tällöin esimerkiksi suodattaminen jättää kaavioon ainoastaan ne tiedot, jotka täsmäävät suodatusehtoihin. Tällä tavoin saa käteviä graafisia työkaluja esimerkiksi tietyn aikajakson lämpötilojen tarkasteluun.

Tietojen suojaaminen

Taulukkolaskennassa voidaan tehdä kolmen eritasoisia suojauksia.

 1. Yksittäisten solujen suojaaminen. Oletuksena solut ovat suojattuja, mutta koska laskentataulukkoa ei ole suojattu pääsee soluja muuttamaan.
 2. Laskentataulukon suojaaminen, jolloin suojattuja soluja ei pääse muuttamaan. Ainoastaan suojaamattomia soluja (otettu suojaus pois) päästään tällöin muuttamaan.
  • Laskentataulukosta kannattaa suojata kaavat ja muut sellaiset solut, joita käyttäjä ei saa päästä muuttamaan.
  • Laskentataulukon suojaaminen estää suojattujen solujen sisällön ja muotoilujen muuttamisen.
  • Suojaus on solujen oletusominaisuus. Soluista, joihin käyttäjä saa kirjoittaa, otetaan suojaus pois.
  Suojaus määritellään valikkokomennolla Tools | Protection | Protect Sheet (Työkalut | Suojaus | Suojaa laskentataulukko) avautuvasta ikkunasta.
 3. Työkirjan suojaaminen, jolla voidaan estää rakenteen (laskentataulukoiden järjestys yms.) tai ikkunan asetusten muuttaminen. Suojaus estää laskentataulukoiden
  • nimeämisen,
  • järjestyksen vaihtamisen ja
  • tuhoamisen.
  Suojaus määritellään valikkokomennolla Tools | Protection | Protect Workbook (Työkalut | Suojaus | Suojaa työkirja) avautuvasta ikkunasta.

Oikeellisuustarkistus

Oikeellisuustarkistustyökalulla (engl. Validation) voidaan tarkistaa käyttäjän soluun antama syöte.

Lisätietoja oikeellisuustarkistuksien käytöstä voit lukea luentomonisteen alaluvusta "Oikeellisuustarkistukset".

Tietokantafunktiot

Tietokantafunktioita olisi parempi nimittää luettelofunktioiksi. Tietokantafunktiot on tarkoitettu tehokkaaseen luettelomuotoisen datan laskemiseen. Tietokantafunktiot eroavat vastaavista tavallisista funktioista siten, että niille voidaan antaa erilaisia ehtoja laskennan tueksi. Seuraavassa muutamia funktioiden käytössä huomioitavia asioita.

Malli

Lisää tietokantafunktioista voit lukea luentomonisteen sähköisestä versiosta.

Erikoissuodatus

Erikoissuodatuksella saadaan annettua monipuolisia suodatusehtoja alueelle. Lisäksi pikasuodatuksesta poiketen tiedot voidaan myös kopioida toiseen laskentataulukkoon. Erikoissuodatuksesta kannattaa huomata muutama asia.

Makrot

Makrot ovat käteviä työkaluja erilaisten toistuvien toimenpiteiden automatisointiin. Makrojen avulla usein toistuva ja useita toimintoja vaativa toimenpide saadaan yhden napin painalluksen taakse. Seuraavassa muutama makrojen huomion arvoinen piirre.

Makrojen käyttäminen

Makroja voidaan käyttää (suorittaa) kätevästi esimerkiksi laskentataulukolle lisätyn painikkeen avulla. Painikkeen lisääminen onnistuu seuraavasti:

Makroja voidaan käyttää myös valikkokomennolla Tools | Macro | Macros (suom. Työkalut | Makro | Makrot) avatuvasta ikkunasta. Ensin ajettava makro täytyy valita aktiiviseksi ja sen jälkeen sen voi ajaa Run-komennolla. Makroihin voi myös yhdistää pikanäppäimiä.

Makroviruksilta suojaantuminen

Vaikka nykyisellään makroviruksia on liikkeellä vähän, niin niiden kanssa kannattaa edelleen olla varovainen. Jos työkirja sisältää makroja, mutta niitä ei tiedä tarvitsevansa, niin niitä ei kannata ottaa käyttöön.

Makrosuojauksista johtuu, ettei edes hyödyllisiä makroja päästä ajamaan oletusasetuksilla. Tällöin kannattaa tarkistaa makrojen suojaustaso valikkokomennolla Tools | Macro | Security (suom. Työkalulut | Makro | Suojaus). Avautuvasta ikkunasta suojaustason saa näkyville Security Level (suom. Suojaustaso) -välilehdeltä. Makrojen ajamiseksi suojaustaso kannattaa laskea Medium (suom. Normaali)-tasolle, jolloin makrojen käyttö varmistetaan käyttäjältä asiakirjan avaamisen yhteydessä. Kun asetukset on hyväksytty, niin työkirja täytyy avata uudelleen, jolloin näkyville pitäisi tulla makroista aiheutuva kysely.

Käyttäjien kommentit

Kommentoi tätä sivua Lisää uusi kommentti
Kurssimateriaalien käyttäminen kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on ehdottomasti kielletty!
http://appro.mit.jyu.fi/tiedonhallinta/luennot/luento11/
© Antti Ekonoja (antti.j.ekonoja@jyu.fi) <http://users.jyu.fi/~anjoekon/>
Tommi Lahtonen (tommi.j.lahtonen@jyu.fi) <http://hazor.iki.fi/>
Jukka Mäntylä (jmantyla@iki.fi) <http://www.iki.fi/jmantyla/>
2011-02-15 12:19:24
Informaatioteknologia - Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunta